ASUS anbefaler Windows 10 Pro for bedrifter

Mobil læring

Kjernen av klasseromsundervisning er selve livet. Trådløse Internett og nettbrett er nå mer robuste, og ledsages av en stadig voksende samling av digitale læremidler – verdiøkende læringsprogrammer spretter opp overalt, og har allerede blitt implementert i ulike studier.I disse dager kan klasser holdes i et hjørne av utdanningsområdet, og håndholdte nettbrett muliggjør trådløs tilgang til nødvendig kursmateriell som er lagret i nettskyen. Likeledes tilbyr mange av dagens barneskoler som har utendørsklasser, f.eks. for biologileksjoner eller ekskursjoner, et utmerket eksempel på hvordan et mobilt klasserom kan implementere læring direkte inn i livet.

Utdanningsområder som ikke allerede har gjort det, er nødt til å vurdere fordelene av å ha et trådløst nettverk som dekker hele området. Bekvemmeligheten av nettskyen og bærbarheten av nettbrett betyr frihet for deg og ditt mobile undervisningsmateriell. Når den grunnleggende maskinvare- og programvareinfrastrukturen er etablert, kan det digitale innholdet ditt berikes og justeres for å forbedre måten du underviser på, f.eks. med nettbasert kursmateriell, studentevalueringer, læringstester, ukentlige magasin, osv. De mobile klasserommene i fremtiden vil ikke bruke kritt eller tavler, men vil i stedet erstattes av en elektronisk skolesekk, som er tilgjengelig til enhver tid i et trådløst Internett-miljø.

Recommended Products

Solutions