ASUS layout test

Detaljhandel og service

I det meget konkurransebetonte forbrukermarkedet er det viktig å bruke teknologi til å forbedre kommunikasjon med kunder. Det er også viktig at begrenset arbeidskraft tildeles kundeservice. Derfor er bruken av integrert IT-utstyr og informasjonstjenester, for å forbedre kundetilfredsheten samtidig som at kundelojalitet og retur av innkjøpte varer fremmes, meget viktig for å overleve i detaljhandel- og servicesektoren.

  • Uavhengige forhandlere

    I møte med økende konkurranse, er uavhengige butikker nødt til å kjapt finne effektive løsninger. Når man bryter med de tradisjonelle tilnærmingene, er etableringen av et digitalt POS-system det første skrittet for å forbedre konkurranseevnen.

    Lær mer
  • Hoteller

    Hvordan imponerer hoteller gjestene sine ved å tilby god service til enhver tid?

    Lær mer

Helt vellykket tilfelle

Vis alle