ASUS layout test

Mobil løsning

BYOD (bring din egen enhet) er blitt en stadig mer utbredt praksis i arbeidslivet, og noen bedrifter har også begynt å ta i bruk CYOD (velg din egen enhet). Klargjøring av smarte mobilenheter må være i samsvar med bedrifters informasjonsprosedyrer, samtidig som det gir ansatte et åpent og samarbeidsrettet arbeidsmiljø og muligheten til å koble til nettverk uten å måtte være på kontoret.

  • Mobil løsning

    BYOD (bring din egen enhet) er blitt en stadig mer utbredt praksis i arbeidslivet, og noen bedrifter har også begynt å ta i bruk CYOD (velg din egen enhet). Klargjøring av smarte mobilenheter må være i samsvar med bedrifters informasjonsprosedyrer, samtidig som det gir ansatte et åpent og samarbeidsrettet arbeidsmiljø og muligheten til å koble til nettverk uten å måtte være på kontoret.

    Lær mer

Helt vellykket tilfelle

Vis alle