Back top
Militærstandard
Pålitelighetstester
Tester under ekstreme miljøer
Holdbarhetstester
Støy- og lydtester
EMI og Wi-Fi-tilkobling
Testing for den beste kvaliteten av bærbare datamaskiner
Lidenskap for teknologi. Fokus på kvalitet
Den bærbare datamaskinen skal aldri svikte deg – punktum. Det er derfor bærbare ASUS-datamaskiner gjennomgår tøffe torturtester – opptil 15 separate tester under miljøforhold vi håper du aldri kommer til å oppleve. Så enten du er en urban utforsker eller arktisk pioner, kan du være trygg på at den bærbare datamaskinen er klar for de tøffeste omgivelsene du vil møte når du er ute å farter.
Test for lav temperatur
Test for høy temperatur
Høydetest
Fuktighetstest
Falltest
Vibrasjonstest
Støttest
Hengseltest
Tastaturtest
Test for I/O-porter
Bøyningstest
Test for panelpresisjon
Trykktest
Støy- og lydtest
EMI Test
Militærstandard
Elegant, sofistikert og tøff som bare det
ASUS ZenBook-serien kombinerer skjønnhet og eleganse med utrolig styrke. Alle 2018 ZenBook-modellene og nyere vil testes i henhold til den krevende militære kvalitetsstandarden MIL-STD 810G for å sikre maksimal pålitelighet og holdbarhet. De ni testene i den komplette pakken inkluderer drift under tøffe miljøforhold – deriblant ekstrem høyde, temperatur og fuktighet – kombinert med fysiske vibrasjoner og støttester som er utviklet for å etterligne tøff daglig behandling. Antall tester som ble gjennomført av hver ZenBook-modell, vises i den enkelte modellens spesifikasjonsark.
Test for lav temperatur
Storage:-33~-25°C,7-day
Operational:-32~ -21°C, 3-day
Test for høy temperatur
Lagring:35~71°C, 7-dagers
Operativ:32~48°C, 3-dagers
Høydetest
Lagring:40,000ft,-30~60°C
Operativ:15,000ft, 5~ 40°C
Fuktighetstest
95 % fuktighet, 30 °C og 60 °C
10-dagers varighet
Falltest
4x hver side, 100 mm, operativ
Vibrasjonstest
5-500 Hz, 3 akser
Tilfeldig 2 timer per akse
Reliability Tests
Riste og rulle
Bærbare datamaskiner er utviklet for å være mobile, og med denne mobiliteten kommer de uunngåelige støtene, slagene og skrapene som er en del av hverdagen. Bærbare ASUS-datamaskiner er testet grundig for støt og slag for å sikre at de kan overleve mindre ulykker, uten alvorlige interne eller eksterne skader. De blir også utsatt for vibrasjonstester som simulerer transport og reise, slik at den bærbare datamaskinen din har større sansynlighet for å komme frem i god, fungerende stand, selv etter de aller tøffeste reisene.
Støttester
Støt med høy G-kraft simulerer slag og støt
Falltester
Fall fra ulike vinkler til en treflate som simulerer skrivebordsulykker
Vibrasjonstest
Tåler 5–500 Hz fysiske vibrasjoner i alle retninger
Bumping test
Tester som simulerer dunking under transport og reise
Tester under ekstreme miljøer
Konstruert for å vare, hvor som helst
Ekstrem temperatur, høyde og fuktighet kan være dårlige nyheter for en bærbar datamaskin, så bærbare ASUS-datamaskiner går gjennom en rekke tøffe klimatester for å sikre at de kan overleve i tøffe omgivelser, enten de er slått på eller av*. Vi koker dem i ørkenlignende temperaturer på opptil 60 °C, fryser dem ned til superkalde –30 °C, utsetter dem for dampende fuktighet på 90 % og sjekker om de kan overleve ved svimlende høyder på 12 000 moh, noe som er nesten dobbelt så høyt som Mount Everest!
Test for lav temperatur
Test for høy temperatur
Høydetest
Fuktighetstest
*Testet for lagring mellom –30 °C til 60 °C, og minst 24 timer i drift mellom 0 °C til 40 °C. Høydetestet for lagring ved 12 000 moh og –30 °C; fullstendig operativ ved 3000 moh. Fuktighetstestet for drift ved 90 % fuktighet og 40 °C i 24 timer. Testing garanterer ikke fremtidig ytelse under disse testbetingelsene.
*Testet for lagring mellom –30 °C til 60 °C, og minst 24 timer i drift mellom 0 °C til 40 °C. Høydetestet for lagring ved 12 000 moh og –30 °C; fullstendig operativ ved 3000 moh. Fuktighetstestet for drift ved 90 % fuktighet og 40 °C i 24 timer. Testing garanterer ikke fremtidig ytelse under disse testbetingelsene.
Holdbarhetstester
Det ordinære er ikke godt nok
I tillegg til ekstrem klimatesting, gjennomgår alle bærbare ASUS-datamaskiner en rekke grusomme holdbarhetstester som er utviklet for å presse dem til deres fysiske grenser. Disse testene sikrer at alle delene i den bærbare datamaskinen gir deg lang og pålitelig bruk, uansett hvor tøft den behandles. Vi bombarderer tastaturet med opptil 10 millioner tastetrykk, torturerer hengslene med opptil 20 000 åpne-lukke-sykluser, utsetter kabinettet for 50 000 vridninger for å etterligne enhåndsbehandlingen de ofte utsettes for i møterom etc., og vi sørger for at berøringsskjermen har en nøyaktig og stabil respons.
Vi kobler også I/O-portene til og fra 5000 ganger for å sjekke utholdenheten, og kontroller at ytelsen ikke påvirkes av kabelkvaliteten. Til slutt trykktester vi skjermen med en kraft på 25 kg på lokket og undersiden av kabinettet. Det er bare hvis den overlever alle disse testene at en bærbar datamaskin anses som verdig for ASUS-merket.
Test for tastaturvarighet
Konstruert med en levetid på opptil 10 millioner tastetrykk
Hengseltest
Denne testen utsetter den bærbare datamaskinen for 20 000 åpne-lukke-sykluser
Test for portvarighet
Testes 5000 ganger for å sikre fysisk holdbarhet av I/O-porter
Test for paneltrykk
Må tåle 25 kg kraft på lokk og bunn uten å ta skade
Bøyningstest
Test med 50 000 vridninger sikrer stivhet i kabinettet når den utsettes for vridningsmoment
Test for berøringsskjermpresisjon
Kontrollerer berøringsresponsen og -nøyaktigheten for å oppnå en presis og naturlig følelse
Støy- og lydtests
Stillhet er gull verdt
ASUS Golden Ear-teamet utvikler og finjusterer alle lydsystemene i bærbare ASUS-datamaskiner for å oppnå best mulig lyd, så vi gjør en spesiell innsats for å sikre at du ikke hører noe annet enn lyden du er ment å høre. ASUS har sitt eget ISO-7779-kompatible anlegg for lydtesting, der ingeniørene våre utfører omfattende støytesting for å minimere støy fra vifter og andre komponenter.
EMI og Wi-Fi-tilkobling
En elektrisk ytelse
Bærbare ASUS-datamaskiner gjennomgår omfattende EMI-tester (elektromagnetisk interferens) for å sikre at de ikke forstyrrer andre elektroniske enheter, og at de er motstandsdyktige mot interferens fra eksterne elektromagnetiske felt. Wi-Fi-ytelsen er finjustert for alle bærbare ASUS-datamaskiner, og utvalgte modeller kommer også med ASUS Wi-Fi Master, som er en eksklusiv teknologi som optimaliserer Wi-Fi-rekkevidde og -ytelse i nesten alle typer miljøer. Wi-Fi Master gir deg den raskeste og mest pålitelige Wi-Fi-ytelsen fra den bærbare datamaskinen din, slik at du kan kose deg med pålitelige tilkoblinger og jevn strømming av HD-videoer fra større avstander enn noen gang før, selv om det er forstyrrelser fra USB 3.0-enheter.