TUF GAMING B560M-PLUS WIFI

Produktstøtte for
TUF GAMING B560M-PLUS WIFI Finn annen modell
Ved å registrere enheten din kan du enkelt administrere produktgarantien, få teknisk støtte og holde oversikt over reparasjonsstatusen din.
Registrer produkt
Product has High-Definition Multimedia Interface.
 • Alle spesifikasjoner kan endres når som helst uten varsel. Snakk med forhandleren din for å få et nøyaktig tilbud. Produktene er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder.
 • PCB-farge og versjoner opå vedlagte programmer kan endres når som helst uten varsel.
 • Merker og navn som nevnes, er varemerker som tilhører sine respektive selskaper.
 • Uttrykkene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress og HDMI-logoen, er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA og andre land.
  • Specifications and features vary by model, and all images are illustrative. Please refer specification pages for full details.
  • *Precise specifications and features vary by model . Please refer to the specification page
  • The product (electrical , electronic equipment, Mercury-containing button cell battery) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.
  • The use of trademark symbol (TM, ®) appears on this website means that the word text, trademarks, logos or slogans, is being used as trademark under common laws protection and/or registered as Trademark in U.S. and/or other country/region.