ASMB9-iKVM

  ASMB9-iKVM

  IPMI 2.0 Management Upgrade Kit wraz z KVM (klawiatura, obraz, mysz)

  ASUS ASMB9-iKVM to wydajny chip do zdalnego zarządzania serwerem, który jest kompatybilny z IPMI 2.0 i oferuje niezależny i dostępny na różnych systemach operacyjnych interfejs do monitorowania takich parametrów systemowych serwera jak: temperatura, napięcie, status wentylatora itp. MIS może zostać powiadomiony o operacyjnym statusie serwera z każdego miejsca i w każdym momencie za pomocą powiadomień w czasie rzeczywistym.

   AASMB9-iKVM obsługuje zdalne aktualizowanie BIOS’u w celu zaoszczędzenia systemowi MIS czasu i wysiłków, oferuje samodzielne narzędzie KVM/Java dla ułatwienia procesu zdalnego sterowania, a także nagrywanie obrazu wideo oraz wykonywanie zrzutów ekranu z BSOD. W kilku prostych krokach MIS jest w stanie sterować serwerem za pośrednictwem klawiszy funkcyjnych oraz ekranu zdalnego sterowania serwerem w celu uzyskania dostępu w trybie KVM (klawiatura, obraz, mysz) przez sieć LAN, który to opiera się na zarządzaniu w trybie out-of-band, umożliwiającym całodobowy, zdalny dostęp do monitorowania oraz funkcji diagnostycznych przez interfejs GUI (Web-based Graphical User Interface), nawet jeśli system operacyjny serwera jest wyłączony.

   • Kondycja serwera   • Ekran zdalnego sterowania serwerem   • Zdalne sterowanie zasilaniem

   • Moduł ASMB9-iKVM oferuje zaawansowane funkcje zarządzania serwerem, w tym: „remote OS installation” (zdalną instalację systemu operacyjnego), „remote power on/off/reset” (zdalne wyłączanie/włączanie/reset), „remote control” (zdalne sterowanie), „remote hardware health monitoring” (zdalne monitorowanie kondycji sprzętu) oraz „system event log” (systemowy dziennik wydarzeń). Bezpieczeństwo w Internecie jest gwarantowane dzięki zastosowaniu udoskonalonego szyfrowania danych (w standardzie: Advanced Encryption Standard).


   • Wiele wirtualnych mediów przez sieć LAN

   • Funkcja „Wiele wirtualnych mediów przez sieć LAN” umożliwia administratorom udostępnianie danych zapisanych na lokalnych dyskach (dyskietkach, dyskach twardych, nośnikach USB, albo przekierowanie CD / DVD) na serwerach docelowych, co zapewnia wygodną metodę zarządzania i znacznie upraszcza proces instalacji systemu operacyjnego. W tym samym czasie funkcja KVM pozwala na szybsze rozwiązywanie problemów niż kiedykolwiek wcześniej i z dowolnego miejsca, co prowadzi do redukcji czasu offline systemu i kosztów operacyjnych.


   • Niebieski ekran śmierci (BSOD)

   • Jeśli od czasu ostatniego resetu systemu hosta doszło do jakiegoś błędu/zawieszenia się systemu, to na ekranie z funkcją BSOD pokazywany jest zapisany zrzut ekranu z tego błędu BSOD.


   • Przegląd specyfikacji ASMB9-iKVM

   • Dzięki modułowi ASMB9-iKVM, MIS zyskuje najszybszą i najbardziej efektywną metodę przywrócenia systemu będącego aktualnie w użyciu, a także możliwość znacznego ulepszenia dostępności systemu za pomocą kompletnego pakietu narzędzi do zdalnego zarządzania.