DSL-X11

  DSL-X11

  Jednoportowy modem i router ADSL 2/2+ Ethernet

 • Zgodny ze standardem ADSL 2/2+
 • Obsługa serwera DHCP i NAT
 • Obsługa konfiguracji sieciowej
 • Obsługa Annex M

   Jednoportowy modem i router ADSL

   To urządzenie jest szybkim modemem i routerem ADSL 2/2+. Prędkość pobierania danych wynosi do 24 Mbps, a prędkość wysyłania 3 Mbps (tryb Annex M). Prosta strona sieciowa wyświetla obraz konfiguracji i linki do stron konfiguracyjnych.