PadFone 2 Micro USB Adapter

    PadFone 2 Micro USB Adapter

    Użyj kabla Micro-USB

    Skorzystaj z adaptera PadFone 2 Micro-USB, aby móc używać PadFone 2 ze standardowym kablem Micro-USB.

      Pozwala na korzystanie z PadFone 2 z dowolnym kablem Micro-USB.