Moc do realizacji Twoich wizji
Pulpit – monitorowanie komponentów systemu
Dashboard — Hardware Monitoring
Pulpit – tryb renderowania
Dashboard — Rendering Mode
Ustawienia sterowania – ASUS Dial i spersonalizowany przycisk
Control Settings — ASUS Dial & Customized Key
Control Settings — ASUS Dial & Customized Key
Ustawienia sterowania – samouczek dotyczący ASUS Dial
Kalibracja kolorów
Color Calibration
WorkSmart
WorkSmart