Zasady korzystania ze strony/Polityka prywatności

  ASUS Privacy Policy  Spółka ASUSTeK COMPUTER INC. i jej spółki stowarzyszone (zwane dalej „ASUS”, „my/nasze spółki”) zobowiązały się do ochrony i poszanowania prywatności użytkownika. Staramy się przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych. Polityka prywatności spółek ASUS, wraz z wszelkimi dodatkowymi warunkami dotyczącymi informacji uzupełniających w związku z określonymi usługami, z których korzysta użytkownik (zwana dalej „Polityką Prywatności”), określa nasz sposób postępowania w kwestii ochrony prywatności w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i zabezpieczania danych osobowych użytkownika przez strony internetowe spółek ASUS, ich urządzenia, aplikacje oraz wszelkie usługi, które oferujemy zarówno w trybie online, jak i offline (zwane dalej „SERWISEM”), a dzięki którym możemy udostępniać lub ujawnić zgromadzone informacje. Jeśli użytkownik jest niepełnoletni, uzyskanie przez niego dostępu do SERWISU lub korzystanie z SERWISU możliwe będzie dopiero po przeczytaniu i zaakceptowaniu przez rodziców użytkownika (lub przez jego opiekuna prawnego) naszej Polityki Prywatności.

  Korzystanie z danych osobowych, dostęp do nich lub przekazywanie ich SERWISOWI przez Użytkownika, także niepełnoletniego, przekazywanie jego danych osobowych przez jego rodziców (lub opiekuna prawnego) bądź przez samego użytkownika za zgodą jego rodziców (lub opiekuna) spółkom ASUS będzie jednoznaczne z akceptacją przez niego naszej Polityki Prywatności.

  Informacje gromadzone przez spółki ASUS

  Podczas korzystania z naszego SERWISU może okazać się, że potrzebujemy zebrać od użytkownika pewne informacje (zwane dalej „Informacjami”) w przypadku użytkowania przez niego naszego SERWISU lub w razie komunikacji użytkownika z SERWISEM; użytkownika możemy poprosić o następujące informacje:

  Informacje nam przekazywane

  • Adres e-mail i kraj/region użytkownika – w przypadku rejestracji lub logowania się na Konto członkowskie ASUS (Member account); jeśli użytkownik korzysta ze swojego konta mediów społecznościowych do logowania się lub założenia Konta członkowskiego ASUS w celu skorzystania z naszego SERWISU; możemy również gromadzić wszelkie informacje dostępne publicznie (w tym m.in. zdjęcie profilowe użytkownika, jego płeć, data urodzenia i ustawienia języka) powiązane z kontem mediów społecznościowych.
  • Imię i nazwisko, adres korespondencyjny/adres dostawy/adres doręczania faktur (włącznie z kodem pocztowym), informacje kontaktowe, adres e-mail, numer karty kredytowej lub inne dane dot. usług płatniczych – w przypadku dokonywania zakupu naszych urządzeń, odpłatnych usług lub w związku z określonymi żądaniami ws. obsługi klienta.
  • Imię i nazwisko, adres korespondencyjny/adres dostawy (włącznie z kodem pocztowym), informacje kontaktowe, adres e-mail, płeć, data urodzenia i numer identyfikacyjny użytkownika – w przypadku uczestnictwa w naszych eventach lub kampaniach.
  • Wiek, data urodzenia, płeć, wzrost, waga, temperatura ciała, tętno, ciśnienie krwi, a także wybrane dane nt. codziennych zajęć użytkownika, na przykład liczbę wykonanych kroków, spalonych kalorii i rytmu snu – w razie korzystania z naszych urządzeń bądź usług zdrowotnych.

  Informacje pozyskane w związku z korzystaniem z SERWISU

  • Informacje o urządzeniu: takie jak model urządzenia użytkownika, numer seryjny, wersja i typ systemu operacyjnego, adres IP, adres MAC, numer IMEI i inne niepowtarzalne identyfikatory urządzeń.
  • Dane dziennika: takie jak ustawienia, czas aktywacji urządzeń użytkownika, sieć używana do łączenia się z naszym SERWISEM, status tej sieci, dane dziennika telefonii, stan gotowości, historia awarii, preferowany interfejs, typ i ustawienia języka przeglądarki, dane diagnostyczne i dane dotyczące użytkowania, jak również zachowania użytkownika w naszym SERWISIE.
  • Informacje o lokalizacji: takie jak wersja urządzeń GPS i modułu Wi-Fi użytkownika, sygnał GPS, dane identyfikujące pobliskie punkty dostępu Wi-Fi i wieże komórkowe, strefa czasowa i czas lokalny obszaru, na którym używane jest urządzenie.
  • Informacje dot. aplikacji: takie jak rodzaj zainstalowanych aplikacji lub oprogramowania użytkownika, użytkowanie treści i komunikacja użytkownika z treścią oferowaną przez SERWIS, na przykład czas instalacji i deinstalacji, częstotliwość użytkowania, kategoria preferowanych aplikacji i oprogramowania.


  Korzystanie z informacji przez spółki ASUS

  Zbierane przez nas informacje możemy wykorzystywać do poniższych celów:

  • Do oceny i poprawy jakości SERWISU.
  • Do pozyskiwania informacji zwrotnych od klientów i analizowania tzw. doświadczenia użytkownika w celu rozwoju i oceny nowych usług oraz urządzeń.
  • Do przeprowadzenia procesu rejestracji Konta członkowskiego ASUS lub rejestracji urządzenia.
  • Do dostarczania i spełniania żądań użytkownika, w tym m.in. do dostarczania informacji i dokumentacji dotyczącej zakupów, np. faktur zakupu lub dowodów zakupu; do oferowania aktualizacji oprogramowania oraz uwag technicznych.
  • Do przetwarzania i dostarczania wszelkich subskrypcji, do jakich zapisał się użytkownik, w tym ASUS eDM i biuletynów, aby użytkownik otrzymywał na bieżąco najnowsze wiadomości o spółkach ASUS, promocjach i zbliżających się eventach. Użytkownik może zrezygnować w dowolnym momencie, bez opłat.
  • Do wysyłania ważnych powiadomień, takich jak komunikaty o zmianach w polityce i naszych warunkach użytkowania. Ze względu na duże znaczenie tych komunikatów użytkownik nie może zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości.
  • Do weryfikacji tożsamości użytkownika, dostarczania informacji nt. udziału w kampanii i nagród, do świadczenia usług regularnych połączeń (shuttle services) i w razie konieczności do pokrycia ubezpieczeniem w przypadku udziału w naszych eventach i konkursach.
  • Do pomocy użytkownikowi w zapisywaniu, analizowaniu, modyfikowaniu i przechowywaniu informacji, w tym danych o użytkowniku, jego codziennych czynnościach i wynikach aktywności obliczanych na podstawie powyższych danych. Ponadto będziemy wspierać użytkownika w kwestii wprowadzania zmian i uzyskiwania dostępu do danych oraz wyników jego aktywności, w razie gdyby chciał udostępnić te informacje swojej rodzinie, opiekunom czy pracownikom opieki zdrowotnej.
  • Do tworzenia rekomendacji na temat usług, którymi może być zainteresowany użytkownik – na podstawie informacji o korzystaniu przez niego z naszego SERWISU.
  • Do mailingu marketingowego i reklamowego, który naszym zdaniem może zainteresować użytkownika.
  • Do odpowiadania na żądania obsługi klienta, np. żądania naprawy produktu, a także do odpowiadania na pytania użytkownika.
  • Do obsługi klienta i badania zadowolenia klienta – na cele analizy tzw. doświadczenia użytkownika.
  • Do dowolnych innych celów – za zgodą użytkownika.


  Komu spółki ASUS ujawniają informacje użytkownika

  Informacje użytkownika nie będą ujawniane osobom trzecim, z poniższymi wyjątkami:

  Zgoda użytkownika

  Innym stronom trzecim ujawniać i udostępniać informacje będziemy wyłącznie za zgodą użytkownika.

  Partnerzy biznesowi

  Informacje zakodowane kodem skrótu (hash) lub informacje anonimowe możemy ujawnić naszym partnerom biznesowym, na przykład tym partnerom biznesowym, którzy świadczą usługi związane z analizą danych lub komunikacją reklamowo-marketingową w oparciu o zakodowane i anonimowe informacje.

  Usługodawcy

  Informacje użytkownika możemy ujawniać i udostępniać naszym usługodawcom, którzy świadczą usługi dla nas lub w naszym imieniu, na przykład tym usługodawcom, którzy nam pomagają w wysyłaniu wiadomości marketingowych, oferują wsparcie dla klienta, doręczają zakupy i rachunki. Usługodawcy ci będą wykorzystywać informacje użytkownika wyłącznie w sposób zgodny z naszą instrukcją i celami opisanymi w niniejszym dokumencie; spółki ASUS zapewniają, że wszyscy nasi dostawcy usług postępują w zgodzie z Polityką Prywatności.

  Cele związane z kwestiami prawnymi, względy ochrony i bezpieczeństwa

  Możemy ujawniać informacje użytkownika i udostępniać je osobom trzecim do celów prawnych lub związanych z bezpieczeństwem:

  • W zakresie, w jakim jest to wymagane przez obowiązujące przepisy lub regulacje, właściwe organy rządowe lub sądowe; także w zakresie koniecznym do ustanowienia lub zachowania możliwości skorzystania z roszczeń prawnych bądź obrony; w zakresie koniecznym, aby zapobiec oszustwom lub innym, niezgodnym z prawem działaniom.
  • W celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa spółek ASUS, naszych usługodawców, klientów lub ogółu społeczeństwa, zgodnie z wymogami prawnymi lub zakresem dozwolonym prawnie.


  Międzynarodowy przekaz informacji użytkownika

  Użytkownik rozumie i wyraża zgodę na przekazywanie, przechowywanie, używanie i przetwarzanie jego informacji na rzecz spółki ASUS i jej spółek zależnych oraz usługodawców, którzy mogą znajdować się w innym niż użytkownik kraju. Wyżej wspomniane przekazywanie, przechowywanie i przetwarzanie informacji użytkownika podlega Polityce Prywatności i obowiązującym przepisom dotyczącym ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych.

  Ciasteczka i tym podobne technologie

  Spółki ASUS używają plików cookie i podobnych technologii, takich jak sygnały nawigacyjne (web beacons), aby świadczyć usługi w ramach naszego SERWISU:

  Ciasteczka

  Ciasteczka to małe pliki tekstowe umieszczane na urządzeniach w celu spersonalizowania tzw. doświadczenia użytkownika w naszym SERWISIE. Ciasteczka nie będą zbierać informacji identyfikujących użytkownika:
  • Rejestracja i uwierzytelnianie: używamy ciasteczek do przechowywania niepowtarzalnego numeru identyfikacyjnego użytkownika do logowania i uwierzytelniania informacji zapisanych na urządzeniu. Ciasteczka pozwalają użytkownikowi odwiedzać strony i poruszać się między nimi w ramach naszych witryn internetowych bez konieczności ponownego logowania się podczas kolejnych wizyt.
  • Przechowywanie preferencji i ustawień użytkownika: ciasteczka zachowują określone ustawienia i preferencje na danym urządzeniu, np. preferowany język czy lokalizację; po zapisaniu ustawień ciasteczek użytkownik nie będzie musiał ponownie zastosować preferencji i ustawień za każdym razem, gdy będzie odwiedzał nasze strony internetowe.
  • Analityka: używamy ciasteczek, aby policzyć liczbę wizyt i długość wizyty na naszych stronach internetowych, a także aby sprawdzić, jakie elementy lub funkcje stron odwiedzane są najczęściej przez użytkownika. Informacje te pomocne są w analizie wydajności i działania naszego SERWISU służącej zwiększeniu wydajności i opracowaniu nowych cech, funkcji oraz usług.
  • Reklama: używamy ciasteczek w celu gromadzenia danych na temat korzystania przez użytkownika z naszych stron internetowych, a także w celu poznania jego zainteresowań, np. oglądanych przez niego reklam. Spółki ASUS oraz nasi partnerzy biznesowi korzystają z tych danych, dzięki czemu możemy oferować reklamy, które są najlepiej dopasowane do danego użytkownika.

  Należy pamiętać, że preferencje ciasteczek można skonfigurować za pomocą opcji [Narzędzia i ustawienia] w przeglądarce; ciasteczka można zaakceptować, zablokować lub usunąć. Lokalizacja opcji [Narzędzia i ustawienia] w przeglądarce może być różna, w zależności od zainstalowanej przez użytkownika przeglądarki; proszę odwiedzić stronę opcji prywatności przeglądarki lub stronę pomocy technicznej, aby uzyskać dalsze informacje. Pewne funkcje naszego SERWISU zależą od zakresu wykorzystania ciasteczek; jeśli użytkownik zdecyduje się na wyłączenie plików ciasteczek, może stracić możliwość korzystania z wszystkich funkcji naszych stron internetowych.

  Ciasteczka wykorzystywane na naszych stronach podzielono na poniższe kategorie; aby dowiedzieć się, które pliki ciasteczek są używane na naszych stronach internetowych, a także kto utrzymuje te strony, można zapoznać się z odpowiednimi wykresami:

  Kategoria 1: ciasteczka wydajności
  Kategoria 2: Ciasteczka funkcjonalności
  Kategoria 3: Ciasteczka targetujące lub reklamowe

  Kategoria 1: Ciasteczka wydajności
  Ciasteczka te gromadzą informacje na temat sposobu korzystania z naszych stron internetowych przez użytkownika – na przykład, które strony odwiedza on najczęściej – a także, czy użytkownikowi wyświetlają się komunikaty o błędach z naszych stron internetowych. Ciasteczka te nie będą zbierać informacji identyfikujących danego użytkownika. Wszystkie informacje zbierane przez ciasteczka są łączone i anonimowe. Służą one jedynie do poprawienia wydajności naszych stron internetowych.

  Nazwa pliku cookieHost
  Google AnalyticsGoogle Inc.
  TagManEnsighten, Inc.
  eTrackeTrack Products Pty. Ltd
  CrazyeggCrazy Egg, Inc
  MIGOMIGO Corp.
  Yandex MetricaYandex Europe AG
  OptimizelyOptimizely, Inc.

  Kategoria 2: Ciasteczka funkcjonalności
  Ciasteczka te pozwalają naszym stronom na zapisywanie ustawień i preferencji użytkownika (np. preferowany język czy region, w którym użytkownik przebywa), aby zapewnić stałą możliwość spersonalizowanego, spójnego korzystania z naszych stron internetowych przez użytkownika.

  Nasze strony internetowe potrafią na przykład zapamiętać strony internetowe, jakie ostatnio przeglądał użytkownik; ile razy odwiedził fora wymienione na naszych stronach internetowych; pozwalają też na przeglądanie urządzeń, jakie niedawno porównywał na naszych stronach internetowych. Ciasteczka mogą być również wykorzystywane do zapamiętania dokonywanych zmian w rozmiarze tekstu, czcionek i innych elementów naszych stron internetowych, które można dostosowywać do własnych potrzeb. Ciasteczka mogą być również wykorzystywane do świadczenia usługi, której żądał użytkownik, np. oglądania filmów na naszych stronach internetowych. Zebrane informacje, takie jak działania polegające na przeglądaniu naszych stron internetowych, są anonimowe i nie mogą być wyśledzone przez strony inne niż należące do spółek ASUS.

  Nazwa pliku cookieHost
  PopupASUS
  ProductGroup_RelationIdASUS
  comparecookienameASUS
  isBusinessASUS
  recentlyASUS
  LangASUS
  Google Tag ManagerGoogle Inc.

  Kategoria 3: Ciasteczka targetujące lub reklamowe
  Ciasteczka te używane są do przedstawiania reklam odpowiednich dla danego użytkownika i odzwierciedlających jego zainteresowania; jest to możliwe dzięki przechowywaniu informacji o sposobie, w jaki korzysta on z naszych usług. Ciasteczka te są również używane do ograniczenia liczby wyświetlanych reklam; ciasteczka pomagają również zmierzyć efektywność kampanii reklamowych. Spółki ASUS zamieszczają ciasteczka, korzystając z usług kampanii reklamowych takich jak Hubrus DSP, Google AdWords i Google DoubleClick. Informacje zbierane przez ciasteczka wykorzystywane są tylko między spółkami ASUS i dostawcami kampanii reklamowych.

  Nazwa pliku cookieHost
  Google AdWords: Conversion, and Remarketing CookiesGoogle Inc.
  Google DoubleClickGoogle Inc.
  Facebook: Conversion, and Remarketing CookiesFacebook, Inc.
  AdformAdform
  Hubrus DSPHUBRUS

  • Sygnały nawigacyjne
   Sygnał nawigacyjny (web beacon) to często przezroczysty obraz 1 x 1 (piksel) w formacie GIF lub PNG, umieszczany na stronach internetowych lub w wiadomości e-mail w celu pomiaru skuteczności danej kampanii. ASUS lub nasi usługodawcy mogą używać sygnałów nawigacyjnych, aby dowiedzieć się, czy użytkownik odwiedza niektóre strony lub klika łącza na naszych stronach internetowych. Sygnały nawigacyjne możemy zamieszczać w naszej korespondencji marketingowej, takiej jak biuletyny EDMS lub ASUS, aby dowiedzieć się, które treści korespondencji klikał lub czytał użytkownik. Informacje z sygnałów nawigacyjnych będziemy wykorzystywać do poprawy naszych stron oraz naszego SERWISU.

  Łącza stron trzecich na naszych witrynach

  Nasz SERWIS może zawierać linki do stron internetowych stron trzecich. Należy pamiętać, że spółki ASUS nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo, ochronę prywatności i materiały witryn internetowych tych stron trzecich. Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z polityką prywatności witryn internetowych tych stron trzecich po opuszczeniu naszego SERWISU. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie SERWISU ASUS.

  Bezpieczeństwo

  Podejmujemy środki ostrożności w celu ochrony informacji użytkownika przed nieupoważnionym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem tych danych. Przeprowadzamy wewnętrzne kontrole zgromadzonych informacji, procedur przechowywania i przetwarzania oraz środków bezpieczeństwa, a także stosujemy fizyczne środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowujemy informacje użytkownika.
  Przekazywanie informacji między różnymi lokalizacjami spółki ASUS i jej spółkami stowarzyszonymi odbywa się na rozległym obszarze za pośrednictwem zabezpieczonej sieci. Po przesłaniu nam informacji przez użytkownika informacje te są chronione zarówno online, jak i offline.
  Jednak spółki ASUS nie mogą zagwarantować pełnego bezpieczeństwa w Internecie. Aby chronić dane użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem, zaleca się:
  • Korzystanie z haseł alfanumerycznych podczas rejestracji Konta członkowskiego ASUS.
  • Regularną zmianę haseł.
  • Bieżącą aktualizację urządzeń przy zastosowaniu najnowszych dostępnych aktualizacji zabezpieczeń dla oprogramowania używanego przez użytkownika, a także korzystanie z takich narzędzi jak skanery wirusów/programów szpiegujących.
  Jeśli użytkownik odnajdzie lukę technologiczną mającą negatywny wpływ na SERWIS ASUS, prosimy o bezzwłoczny kontakt pod adresem privacy@asus.com

  Zarządzanie informacjami przez użytkownika

  Chcemy pomóc użytkownikowi w utrzymaniu wierności jego informacji. Informacje te może on przeglądać i zmieniać po zalogowaniu się na Koncie członkowskim ASUS, gdzie może dokonać edycji informacji o swoim koncie.

  W razie dalszych pytań o informacje użytkownika gromadzone przez spółki ASUS prosimy o kontakt pod adresem privacy@asus.com

  Za każdym razem, kiedy użytkownik korzysta z naszego SERWISU, staramy się zachować poprawność danych i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem. Będziemy uwzględniać żądania użytkownika dotyczące jego danych, jednak w następujących okolicznościach możemy nie być w stanie spełnić wszystkich żądań:
  • Zgodnie z wymogami lub w ramach obowiązującego prawa.
  • W uzasadnionych celach biznesowych.
  • W razie nieracjonalnie uporczywych żądań, które wymagają
  • uruchomienia zasobów i podjęcia niewspółmiernych do celu wysiłków technicznych, na przykład opracowania nowego systemu lub całkowitej zmiany aktualnych praktyk.
  • W razie potencjalnego zagrożenia prywatności innych osób.

  Bezpieczeństwo małoletnich

  Świadomie nie zbieramy informacji od małoletnich poniżej lat trzynastu (13) lub w innym wieku, uznawanych za małoletnich w świetle prawa na terytorium danej jurysdykcji, bez zgody rodziców osoby małoletniej. Rodziców (lub opiekuna) zachęcamy do podjęcia aktywnej roli w czynnościach internetowych i zainteresowaniach małoletniego wykazywanych podczas korzystania przez niego z naszego SERWISU.

  Jeśli użytkownik jest osobą małoletnią, przed skorzystaniem z naszego SERWISU powinien uzyskać zgodę rodziców. Informacje takiego użytkownika mogą być nam przekazywane wyłącznie za zgodą jego rodziców. Rodzice użytkownika (lub jego opiekun) mogą w dowolnym momencie cofnąć wydaną zgodę.

  Poufne dane osobowe

  Spółki ASUS nigdy nie poproszą użytkownika o podanie informacji poufnych, takich jak informacje z dokumentacji medycznej lub zdrowotnej, przekonania polityczne lub religijne, informacje o przestępstwach (domniemanych lub popełnionych), dane na temat wyroków skazujących, orientacja i historia seksualna, postępowanie użytkownika lub jego informacje genetyczne. Prosimy nie podawać nam takich informacji.

  Zmiany w Polityce Prywatności spółek ASUS

  Możemy okresowo zmieniać Politykę Prywatności, dlatego zalecamy, aby co jakiś czas przeglądać zapisy Polityki Prywatności zamieszczone na naszych stronach internetowych. Dostęp i korzystanie z naszego SERWISU po aktualizacji Polityki Prywatności dla spółek ASUS są jednoznaczne z akceptacją Polityki Prywatności, w tym jej aktualizacji. Najaktualniejsza wersja Polityki Prywatności będzie zawsze dostępna na tej stronie; użytkownikowi zostanie przesłane wyraźne zawiadomienie o wszelkich istotnych zmianach, np. powiadomienie w wiadomości e-mail. u dołu najaktualniejszej wersji Polityki Prywatności można zawsze sprawdzić datę aktualizacji („updated time”).

  Kontakt do nas

  W razie wszelkich pytań, uwag lub skarg dotyczących Polityki Prywatności, a także w przypadku podejrzenia o złamanie zasad Polityki Prywatności przez spółki ASUS, prosimy o kontakt. ASUSTeK COMPUTER INC.
  Legal Compliance Department
  Legal Affairs Center
  15, Li-Te Rd.,
  Taipei 112,
  Tajwan
  privacy@asus.com
  Aktualizacja z 23 marca 2016 r. została przeprowadzona przez Centrum ds. Prawnych ASUS