Zasady korzystania ze strony/Polityka prywatności

  ASUS Privacy Policy  Spółka ASUSTeK COMPUTER INC. i jej spółki stowarzyszone (zwane dalej „ASUS”, „my/nasze spółki”) zobowiązały się do ochrony i poszanowania prywatności użytkownika. Staramy się przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych. Polityka prywatności spółek ASUS, wraz z wszelkimi dodatkowymi warunkami dotyczącymi informacji uzupełniających w związku z określonymi usługami, z których korzysta użytkownik (zwana dalej „Polityką Prywatności”), określa nasz sposób postępowania w kwestii ochrony prywatności w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i zabezpieczania danych osobowych użytkownika przez strony internetowe spółek ASUS, ich urządzenia, aplikacje oraz wszelkie usługi, które oferujemy zarówno w trybie online, jak i offline (zwane dalej „SERWISEM”), a dzięki którym możemy udostępniać lub ujawnić zgromadzone informacje. Jeśli użytkownik jest niepełnoletni, uzyskanie przez niego dostępu do SERWISU lub korzystanie z SERWISU możliwe będzie dopiero po przeczytaniu i zaakceptowaniu przez rodziców użytkownika (lub przez jego opiekuna prawnego) naszej Polityki Prywatności.

  Korzystanie z danych osobowych, dostęp do nich lub przekazywanie ich SERWISOWI przez Użytkownika, także niepełnoletniego, przekazywanie jego danych osobowych przez jego rodziców (lub opiekuna prawnego) bądź przez samego użytkownika za zgodą jego rodziców (lub opiekuna) spółkom ASUS będzie jednoznaczne z akceptacją przez niego naszej Polityki Prywatności.

  Informacje gromadzone przez spółki ASUS

  Podczas korzystania z naszego SERWISU może okazać się, że potrzebujemy zebrać od użytkownika pewne informacje (zwane dalej „Informacjami”) w przypadku użytkowania przez niego naszego SERWISU lub w razie komunikacji użytkownika z SERWISEM; użytkownika możemy poprosić o następujące informacje:

  Informacje nam przekazywane

  • Adres e-mail i kraj/region użytkownika – w przypadku rejestracji lub logowania się na Konto członkowskie ASUS (Member account); jeśli użytkownik korzysta ze swojego konta mediów społecznościowych do logowania się lub założenia Konta członkowskiego ASUS w celu skorzystania z naszego SERWISU; możemy również gromadzić wszelkie informacje dostępne publicznie (w tym m.in. zdjęcie profilowe użytkownika, jego płeć, data urodzenia i ustawienia języka) powiązane z kontem mediów społecznościowych.
  • Imię i nazwisko, adres korespondencyjny/adres dostawy/adres doręczania faktur (włącznie z kodem pocztowym), informacje kontaktowe, adres e-mail, numer karty kredytowej lub inne dane dot. usług płatniczych – w przypadku dokonywania zakupu naszych urządzeń, odpłatnych usług lub w związku z określonymi żądaniami ws. obsługi klienta.
  • Imię i nazwisko, adres korespondencyjny/adres dostawy (włącznie z kodem pocztowym), informacje kontaktowe, adres e-mail, płeć, data urodzenia i numer identyfikacyjny użytkownika – w przypadku uczestnictwa w naszych eventach lub kampaniach.
  • Wiek, data urodzenia, płeć, wzrost, waga, temperatura ciała, tętno, ciśnienie krwi, a także wybrane dane nt. codziennych zajęć użytkownika, na przykład liczbę wykonanych kroków, spalonych kalorii i rytmu snu – w razie korzystania z naszych urządzeń bądź usług zdrowotnych.

  Informacje pozyskane w związku z korzystaniem z SERWISU

  • Informacje o urządzeniu: takie jak model urządzenia użytkownika, numer seryjny, wersja i typ systemu operacyjnego, adres IP, adres MAC, numer IMEI i inne niepowtarzalne identyfikatory urządzeń.
  • Dane dziennika: takie jak ustawienia, czas aktywacji urządzeń użytkownika, sieć używana do łączenia się z naszym SERWISEM, status tej sieci, dane dziennika telefonii, stan gotowości, historia awarii, preferowany interfejs, typ i ustawienia języka przeglądarki, dane diagnostyczne i dane dotyczące użytkowania, jak również zachowania użytkownika w naszym SERWISIE.
  • Informacje o lokalizacji: takie jak wersja urządzeń GPS i modułu Wi-Fi użytkownika, sygnał GPS, dane identyfikujące pobliskie punkty dostępu Wi-Fi i wieże komórkowe, strefa czasowa i czas lokalny obszaru, na którym używane jest urządzenie.
  • Informacje dot. aplikacji: takie jak rodzaj zainstalowanych aplikacji lub oprogramowania użytkownika, użytkowanie treści i komunikacja użytkownika z treścią oferowaną przez SERWIS, na przykład czas instalacji i deinstalacji, częstotliwość użytkowania, kategoria preferowanych aplikacji i oprogramowania.


  Korzystanie z informacji przez spółki ASUS

  Zbierane przez nas informacje możemy wykorzystywać do poniższych celów:

  • Do oceny i poprawy jakości SERWISU.
  • Do pozyskiwania informacji zwrotnych od klientów i analizowania tzw. doświadczenia użytkownika w celu rozwoju i oceny nowych usług oraz urządzeń.
  • Do przeprowadzenia procesu rejestracji Konta członkowskiego ASUS lub rejestracji urządzenia.
  • Do dostarczania i spełniania żądań użytkownika, w tym m.in. do dostarczania informacji i dokumentacji dotyczącej zakupów, np. faktur zakupu lub dowodów zakupu; do oferowania aktualizacji oprogramowania oraz uwag technicznych.
  • Do przetwarzania i dostarczania wszelkich subskrypcji, do jakich zapisał się użytkownik, w tym ASUS eDM i biuletynów, aby użytkownik otrzymywał na bieżąco najnowsze wiadomości o spółkach ASUS, promocjach i zbliżających się eventach. Użytkownik może zrezygnować w dowolnym momencie, bez opłat.
  • Do wysyłania ważnych powiadomień, takich jak komunikaty o zmianach w polityce i naszych warunkach użytkowania. Ze względu na duże znaczenie tych komunikatów użytkownik nie może zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości.
  • Do weryfikacji tożsamości użytkownika, dostarczania informacji nt. udziału w kampanii i nagród, do świadczenia usług regularnych połączeń (shuttle services) i w razie konieczności do pokrycia ubezpieczeniem w przypadku udziału w naszych eventach i konkursach.
  • Do pomocy użytkownikowi w zapisywaniu, analizowaniu, modyfikowaniu i przechowywaniu informacji, w tym danych o użytkowniku, jego codziennych czynnościach i wynikach aktywności obliczanych na podstawie powyższych danych. Ponadto będziemy wspierać użytkownika w kwestii wprowadzania zmian i uzyskiwania dostępu do danych oraz wyników jego aktywności, w razie gdyby chciał udostępnić te informacje swojej rodzinie, opiekunom czy pracownikom opieki zdrowotnej.
  • Do tworzenia rekomendacji na temat usług, którymi może być zainteresowany użytkownik – na podstawie informacji o korzystaniu przez niego z naszego SERWISU.
  • Do mailingu marketingowego i reklamowego, który naszym zdaniem może zainteresować użytkownika.
  • Do odpowiadania na żądania obsługi klienta, np. żądania naprawy produktu, a także do odpowiadania na pytania użytkownika.
  • Do obsługi klienta i badania zadowolenia klienta – na cele analizy tzw. doświadczenia użytkownika.
  • Do dowolnych innych celów – za zgodą użytkownika.


  Przechowywanie danych

  Przechowujemy dane osobowe użytkownika przez okres konieczny do spełnienia wymagań wymienionych w niniejszej Polityce Prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania będzie wymagany przez obowiązujące przepisy. Na życzenie użytkownika skasujemy dane pobrane od niego/niej przez spółkę ASUS. Wniosek o usunięcie swoich danych można złożyć kontaktując się z nami pod adresem: privacy@asus.com.  Komu spółki ASUS ujawniają informacje użytkownika

  Informacje użytkownika nie będą ujawniane osobom trzecim, z poniższymi wyjątkami:

  Zgoda użytkownika

  Innym stronom trzecim ujawniać i udostępniać informacje będziemy wyłącznie za zgodą użytkownika.

  Partnerzy biznesowi

  Informacje zakodowane kodem skrótu (hash) lub informacje anonimowe możemy ujawnić naszym partnerom biznesowym, na przykład tym partnerom biznesowym, którzy świadczą usługi związane z analizą danych lub komunikacją reklamowo-marketingową w oparciu o zakodowane i anonimowe informacje.

  Usługodawcy

  Informacje użytkownika możemy ujawniać i udostępniać naszym usługodawcom, którzy świadczą usługi dla nas lub w naszym imieniu, na przykład tym usługodawcom, którzy nam pomagają w wysyłaniu wiadomości marketingowych, oferują wsparcie dla klienta, doręczają zakupy i rachunki. Usługodawcy ci będą wykorzystywać informacje użytkownika wyłącznie w sposób zgodny z naszą instrukcją i celami opisanymi w niniejszym dokumencie; spółki ASUS zapewniają, że wszyscy nasi dostawcy usług postępują w zgodzie z Polityką Prywatności.

  Cele związane z kwestiami prawnymi, względy ochrony i bezpieczeństwa

  Możemy ujawniać informacje użytkownika i udostępniać je osobom trzecim do celów prawnych lub związanych z bezpieczeństwem:

  • W zakresie, w jakim jest to wymagane przez obowiązujące przepisy lub regulacje, właściwe organy rządowe lub sądowe; także w zakresie koniecznym do ustanowienia lub zachowania możliwości skorzystania z roszczeń prawnych bądź obrony; w zakresie koniecznym, aby zapobiec oszustwom lub innym, niezgodnym z prawem działaniom.
  • W celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa spółek ASUS, naszych usługodawców, klientów lub ogółu społeczeństwa, zgodnie z wymogami prawnymi lub zakresem dozwolonym prawnie.


  Międzynarodowy przekaz informacji użytkownika

  Użytkownik rozumie i wyraża zgodę na przekazywanie, przechowywanie, używanie i przetwarzanie jego informacji na rzecz spółki ASUS i jej spółek zależnych oraz usługodawców, którzy mogą znajdować się w innym niż użytkownik kraju. Wyżej wspomniane przekazywanie, przechowywanie i przetwarzanie informacji użytkownika podlega Polityce Prywatności i obowiązującym przepisom dotyczącym ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych.

  Ciasteczka i tym podobne technologie

  Spółki ASUS używają plików cookie i podobnych technologii, takich jak sygnały nawigacyjne (web beacons), aby świadczyć usługi w ramach naszego SERWISU:

  Ciasteczka

  Ciasteczka to małe pliki tekstowe umieszczane na urządzeniach w celu spersonalizowania tzw. doświadczenia użytkownika w naszym SERWISIE. Ciasteczka nie będą zbierać informacji identyfikujących użytkownika:
  • Rejestracja i uwierzytelnianie: Wykorzystujemy pliki cookies do zapisywania na urządzeniu użytkownika jego osobistego rejestracyjnego numeru ID oraz danych uwierzytelniania. Pliki cookies pozwalają na odwiedzanie i nawigowanie po stronach internetowych naszego SERWISU bez konieczności logowania się podczas każdej kolejnej wizyty.
  • Przechowywanie preferencji i ustawień użytkownika: Pliki cookies służą do zapisywania ustawień i preferencji na urządzeniach użytkownika, takich jak np. preferowany język lub lokalizacja. Dzięki zapisywaniu tych ustawień w plikach cookies nie jest konieczne ich ponowne konfigurowanie podczas każdej kolejnej wizyty w naszym SERWISIE
  • Analityka: Wykorzystujemy pliki cookies zarówno do liczenia wizyt w naszym SERWISIE i ich długości, jak i do określenia, które jego części lub funkcje były odwiedzane/wykorzystywane najczęściej. Informacje te pomagają nam w analizie wydajności i pracy naszego SERWISU w celu optymalizacji wydajności i opracowania nowych funkcji i usług.
  • Reklamy: Korzystamy z plików cookies, aby zebrać informacje na temat wykorzystywania naszego SERWISU przez użytkowników oraz określenia ich zainteresowań, jak np. obejrzane reklamy. Spółki ASUS oraz nasi partnerzy biznesowi korzystają z tych danych, dzięki czemu możemy oferować reklamy, które są najlepiej dopasowane do danego użytkownika.

  Należy pamiętać, że preferencje ciasteczek można skonfigurować za pomocą opcji [Narzędzia i ustawienia] w przeglądarce; ciasteczka można zaakceptować, zablokować lub usunąć. Lokalizacja opcji [Narzędzia i ustawienia] w przeglądarce może być różna, w zależności od zainstalowanej przez użytkownika przeglądarki; proszę odwiedzić stronę opcji prywatności przeglądarki lub stronę pomocy technicznej, aby uzyskać dalsze informacje. Niektóre funkcje naszego SERWISU opierają się na wykorzystywaniu cookies, jeśli więc użytkownik zablokuje pliki cookies, to niektóre funkcje naszego SERWISU mogą być niedostępne.

  Pliki cookies wykorzystywane w naszym SERWISIE zostały sklasyfikowane poniżej. Można także sprawdzić w tabelach, których plików cookies używamy w naszym SERWISIE i gdzie są one przechowywane:

  Kategoria 1: ciasteczka wydajności
  Kategoria 2: Ciasteczka funkcjonalności
  Kategoria 3: Ciasteczka targetujące lub reklamowe

  Kategoria 1: Ciasteczka wydajności
  W plikach cookies gromadzone są informacje na temat korzystania z naszego SERWISU, na przykład: jakie strony są najczęściej odwiedzane albo czy użytkownik napotkał jakieś komunikaty błędu w czasie korzystania z naszego SERWISU. Pliki cookies nie zapisują informacji, na których podstawie można by było zidentyfikować użytkownika. Wszelkie informacje zawarte w plikach cookies są gromadzone w sposób zbiorczy i anonimowy. Są one wykorzystywane wyłącznie w celu polepszenia wydajności naszego SERWISU.

  Nazwa pliku cookie Host
  Google Analytics Google Inc.
  TagMan Ensighten, Inc.
  eTrack eTrack Products Pty. Ltd
  Crazyegg Crazy Egg, Inc
  MIGO MIGO Corp.
  Yandex Metrica Yandex Europe AG
  Optimizely Optimizely, Inc.
  Firebase Google Inc.
  Hotjar Hotjar Ltd.

  Kategoria 2: Ciasteczka funkcjonalności
  Za pośrednictwem plików cookies nasz SERWIS jest w stanie zapisywać ustawienia i preferencje (takie jak np. preferowany język lub region zamieszkania) w celu zapewnienia użytkownikom bardziej osobistego i spójnego wrażenia podczas każdej wizyty w naszym SERWISIE.

  Dla przykładu nasz SERWIS może zapamiętać ostatnio przeglądane przez użytkownika strony SERWISU, ilość odwiedzin forum w naszym SERWISIE, lub też daje użytkownikowi możliwość przejrzenia urządzeń ostatnio porównywanych w naszym SERWISIE. Pliki cookies mogą także być wykorzystywane do zapisywania zmian, które użytkownik wykonał w zakresie wielkości czcionki, jej typu, oraz w innych dostosowywanych elementach naszego SERWISU. Pliki cookies mogą być także wykorzystywane do świadczenia usług zamówionych przez użytkownika, takich jak np. oglądanie filmów w naszym SERWISIE. Gromadzone dane, takie jak np. aktywność użytkownika podczas przeglądania naszego SERWISU, są pobierane w sposób anonimowy i nie mogą być śledzone przez SERWISY spoza oferty spółki ASUS.

  Nazwa pliku cookie Host
  Popup ASUS
  ProductGroup_RelationId ASUS
  comparecookiename ASUS
  isBusiness ASUS
  recently ASUS
  Lang ASUS
  Google Tag Manager Google Inc.

  Kategoria 3: Ciasteczka targetujące lub reklamowe
  Ciasteczka te używane są do przedstawiania reklam odpowiednich dla danego użytkownika i odzwierciedlających jego zainteresowania; jest to możliwe dzięki przechowywaniu informacji o sposobie, w jaki korzysta on z naszych usług. Ciasteczka te są również używane do ograniczenia liczby wyświetlanych reklam; ciasteczka pomagają również zmierzyć efektywność kampanii reklamowych. Spółki ASUS zamieszczają ciasteczka, korzystając z usług kampanii reklamowych takich jak Hubrus DSP, Google AdWords i Google DoubleClick. Informacje zbierane przez ciasteczka wykorzystywane są tylko między spółkami ASUS i dostawcami kampanii reklamowych.

  Nazwa pliku cookie Host
  Google AdWords: Conversion, and Remarketing Cookies Google Inc.
  Google DoubleClick Google Inc.
  Facebook: Conversion, and Remarketing Cookies Facebook, Inc.
  Adform Adform
  Hubrus DSP HUBRUS

  • Sygnały nawigacyjne
   Sygnał nawigacyjny (web beacon) to często przezroczysty obraz 1 x 1 (piksel) w formacie GIF lub PNG, umieszczany na stronach internetowych lub w wiadomości e-mail w celu pomiaru skuteczności danej kampanii. ASUS lub nasi usługodawcy mogą używać sygnałów nawigacyjnych, aby dowiedzieć się, czy użytkownik odwiedza niektóre strony lub klika łącza na naszych stronach internetowych. Sygnały nawigacyjne możemy zamieszczać w naszej korespondencji marketingowej, takiej jak biuletyny EDMS lub ASUS, aby dowiedzieć się, które treści korespondencji klikał lub czytał użytkownik. Informacje z sygnałów nawigacyjnych będziemy wykorzystywać do poprawy naszych stron oraz naszego SERWISU.

  Linki do stron trzecich zamieszczone w naszym SERWISIE

  Nasz SERWIS może zawierać linki do stron internetowych stron trzecich. Należy pamiętać, że spółki ASUS nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo, ochronę prywatności i materiały witryn internetowych tych stron trzecich. Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z polityką prywatności witryn internetowych tych stron trzecich po opuszczeniu naszego SERWISU. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie SERWISU ASUS.

  Bezpieczeństwo

  Podejmujemy środki ostrożności w celu ochrony informacji użytkownika przed nieupoważnionym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem tych danych. Przeprowadzamy wewnętrzne kontrole zgromadzonych informacji, procedur przechowywania i przetwarzania oraz środków bezpieczeństwa, a także stosujemy fizyczne środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowujemy informacje użytkownika.
  Przekazywanie informacji między różnymi lokalizacjami spółki ASUS i jej spółkami stowarzyszonymi odbywa się na rozległym obszarze za pośrednictwem zabezpieczonej sieci. Po przesłaniu nam informacji przez użytkownika informacje te są chronione zarówno online, jak i offline.
  Jednak spółki ASUS nie mogą zagwarantować pełnego bezpieczeństwa w Internecie. Aby chronić dane użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem, zaleca się:
  • Korzystanie z haseł alfanumerycznych podczas rejestracji Konta członkowskiego ASUS.
  • Regularną zmianę haseł.
  • Bieżącą aktualizację urządzeń przy zastosowaniu najnowszych dostępnych aktualizacji zabezpieczeń dla oprogramowania używanego przez użytkownika, a także korzystanie z takich narzędzi jak skanery wirusów/programów szpiegujących.
  Jeśli użytkownik odnajdzie lukę technologiczną mającą negatywny wpływ na SERWIS ASUS, prosimy o bezzwłoczny kontakt pod adresem privacy@asus.com

  Zarządzanie informacjami przez użytkownika

  Chcemy pomóc użytkownikowi w utrzymaniu wierności jego informacji. Informacje te może on przeglądać i zmieniać po zalogowaniu się na Koncie członkowskim ASUS, gdzie może dokonać edycji informacji o swoim koncie.

  Jeśli Ty lub Twoi rodzice (albo opiekun/-owie) masz/mają jakieś dalsze pytania w zakresie gromadzonych przez spółkę ASUS danych dotyczących Twojej osoby, w takich tematach jak np.: dostęp, korekta, zablokowanie, albo skasowanie Twoich danych, to prosimy o kontakt z nami pod adresem:privacy@asus.com

  Za każdym razem, kiedy użytkownik korzysta z naszego SERWISU, staramy się zachować poprawność danych i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem. Będziemy uwzględniać żądania użytkownika dotyczące jego danych, jednak w następujących okolicznościach możemy nie być w stanie spełnić wszystkich żądań:
  • Zgodnie z wymogami lub w ramach obowiązującego prawa.
  • W uzasadnionych celach biznesowych.
  • W razie nieracjonalnie uporczywych żądań, które wymagają
  • uruchomienia zasobów i podjęcia niewspółmiernych do celu wysiłków technicznych, na przykład opracowania nowego systemu lub całkowitej zmiany aktualnych praktyk.
  • W razie potencjalnego zagrożenia prywatności innych osób.

  Bezpieczeństwo małoletnich

  Świadomie nie zbieramy informacji od małoletnich poniżej lat trzynastu (13) lub w innym wieku, uznawanych za małoletnich w świetle prawa na terytorium danej jurysdykcji, bez zgody rodziców osoby małoletniej. Rodziców (lub opiekuna) zachęcamy do podjęcia aktywnej roli w czynnościach internetowych i zainteresowaniach małoletniego wykazywanych podczas korzystania przez niego z naszego SERWISU.

  Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, poproś o zgodę rodziców przed korzystaniem z naszego SERWISU. Możesz nam przesłać swoje dane wyłącznie za zgodą rodziców. Twoi rodzice (lub opiekun/-owie) mogą zawsze odwołać wcześniej wydaną zgodę, poprosić o dostęp, korektę, zablokowanie lub skasowanie danych.

  Poufne dane osobowe

  Spółki ASUS nigdy nie poproszą użytkownika o podanie informacji poufnych, takich jak informacje z dokumentacji medycznej lub zdrowotnej, przekonania polityczne lub religijne, informacje o przestępstwach (domniemanych lub popełnionych), dane na temat wyroków skazujących, orientacja i historia seksualna, postępowanie użytkownika lub jego informacje genetyczne. Prosimy nie podawać nam takich informacji.

  Zmiany w Polityce Prywatności spółek ASUS

  Możemy okresowo zmieniać Politykę Prywatności, dlatego zalecamy, aby co jakiś czas przeglądać zapisy Polityki Prywatności zamieszczone na naszych stronach internetowych. Dostęp i korzystanie z naszego SERWISU po aktualizacji Polityki Prywatności dla spółek ASUS są jednoznaczne z akceptacją Polityki Prywatności, w tym jej aktualizacji. Najaktualniejsza wersja Polityki Prywatności będzie zawsze dostępna na tej stronie; użytkownikowi zostanie przesłane wyraźne zawiadomienie o wszelkich istotnych zmianach, np. powiadomienie w wiadomości e-mail. u dołu najaktualniejszej wersji Polityki Prywatności można zawsze sprawdzić datę aktualizacji („updated time”).

  Kontakt do nas

  W razie wszelkich pytań, uwag lub skarg dotyczących Polityki Prywatności, a także w przypadku podejrzenia o złamanie zasad Polityki Prywatności przez spółki ASUS, prosimy o kontakt. ASUSTeK COMPUTER INC.
  Legal Compliance Department
  Legal Affairs Center
  15, Li-Te Rd.,
  Taipei 112,
  Tajwan
  privacy@asus.com
  Zaktualizowane dnia 30 czerwca 2017 r. przez ASUS Legal Affairs Center