Firma ASUS z dumą sponsoruje programy i inicjatywy, które funkcjonują z korzyścią dla społeczności na całym świecie. Wysiłki te reprezentują inną drogę uhonorowania celów przewodnich marki ASUS, ponieważ staramy się zapewnić przyjemne życie z cyfrowymi technologiami dla ludzi na całym świecie.
Międzynarodowy program wolontariatu ASUS
Firma ASUS każdego roku wspomaga setki wolontariuszy, którzy uczestniczą w filantropijnych inicjatywach w takich krajach jak Indonezja, Indie, Tajlandia, Filipiny, Wietnam, Kambodża i Tanzania. Wsparcie jest dostosowane do lokalnych potrzeb, a wolontariusze pomagają na różne sposoby, w tym:
  • ucząc podstawowych umiejętności obsługi oprogramowania komputerowego;
  • organizując akcje wymiany kulturalnej;
  • szkoląc kursantów w różnych dziedzinach.
Recycling komputerów PC dla lepszej przyszłości
Firma ASUS realizuje przedsięwzięcia joint venture z wykwalifikowanymi lokalnymi firmami utylizacyjnymi, wspomagając światowy recycling sprzętu elektronicznego. W 2016 roku firma ASUS dokonała recyclingu około 11 milionów kilogramów złomu elektronicznego, co stanowi 12,21% całkowitej ilości produktów sprzedanych w tym samym przedziale czasowym.
Rozpowszechniając technologię na całym świecie
Firma ASUS kontynuuje przekazywanie darowizn w postaci odnowionych i nowych notebooków dla szkół położonych poza obszarami miejskimi na całym świecie. Jest to częścią naszych wysiłków na rzecz zniwelowania różnic w rozwoju cyfrowym poprzez zapewnianie możliwości nauczania elektronicznego w dowolnym miejscu na świecie.
Dostęp do treści cyfrowych dla każdego
Od 2009 roku firma ASUS współpracuje z kluczowymi zaangażowanymi podmiotami, takimi jak ministerstwa spraw zagranicznych i organizacje pozarządowe, w celu stworzenia cyfrowych centrów nauki w krajach rozwijających na całym świecie. Uruchomiliśmy już ponad 100 centrów w krajach Azji Południowo-Wschodniej i Ameryki Południowej.