MyASUS
Twój komputer jest teraz jeszcze lepszy
* Oprogramowanie może się różnić w zależności od modelu.
Link to MyASUS
Łatwe połączenie Twojego komputera z telefonem
Transfer plików/ Udostępnianie adresów URL / Telefonowanie bez użycia rąk / Zdalny dostęp / Udostępnianie kamery
Personalizacja
Możesz spersonalizować i zoptymalizować swoje wrażenia z korzystania z komputera
ASUS Splendid / ASUS Tru2Life / technologia Battery Health Charging / profile wentylatorów / technologia ASUS Intelligent Performance / technologia redukcji szumów wspomagana SI / WiFi SmartConnect / TaskFirst / funkcja blokowania trybu klawiszy funkcyjnych
Diagnostyka systemu
Dokładne sprawdzenie statusu komputera jednym kliknięciem
Diagnostyka jednym kliknięciem na stronie głównej / sprawdzenie napotkanych problemów
Obsługa klienta
Twój technik serwisowy – w każdym miejscu i każdym czasie
Natychmiastowa pomoc / śledzenie statusu naprawy
ASUS Promotion
Łatwy dostęp do doskonałego oprogramowania
ASUS AppDeals / zakupy bez stresu