ASUS ZenScreen

NAJLEPIEJ SPRZEDAJĄCE SIĘ na świecie
monitory przenośne*

Ikona – zdobywca nagrody reader's choice od PC mag
Na podium znajdują się trzy monitory przenośne ZenScreen, od lewej do prawej modele: MB16QHG, MQ16AH i MB249C

*Na podstawie najnowszego raportu wiodącej firmy analitycznej IHS Markit, z którego wynika, że przenośne monitory ASUS stanowiły 64% całkowitej światowej sprzedaży w pierwszych trzech kwartałach 2019 roku. Jak twierdzi IHS Markit, ponieważ coraz więcej użytkowników poznaje korzyści zapewniane przez monitory przenośne, globalna sprzedaż tych urządzeń wzrosła w 2019 r. o 46%. Według prognoz, w 2020 r. sprzedaż wzrośnie o dodatkowe 27%. W czasie tego znacznego wzrostu popytu na rynku firma ASUS udowodniła, że potrafi utrzymać swoją pozycję w branżowej czołówce. Według czołowych sprzedawców internetowych z USA, Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, firma ASUS od trzech lat z rzędu jest numerem jeden pod względem sprzedaży monitorów przenośnych.
*Modele od lewej do prawej strony: MB16QHG, MQ16AH i MB249C.

Firma ASUS produkuje wyjątkowe monitory, które pomagają współczesnym pracownikom zachować produktywność i dostarczać profesjonalną jakość

Będąc wiodącym na świecie producentem monitorów przenośnych i twórcą pierwszego przenośnego monitora zasilanego przez gniazdo USB Type-C, rozumiemy potrzeby użytkowników do różnych scenariuszy zastosowań i przepływów pracy. Nasze monitory przenośne ZenScreen zostały zaprojektowane ze specjalistycznymi funkcjami do różnych zastosowań. Są one powszechnie doceniane na całym świecie – od niewielkich firm po duże przedsiębiorstwa, w tym firmy z branży księgowości, usług prawnych, firmy konsultingowe, organizacje administracji rządowej oraz pionierskie agencje naukowe.


*Specyfikacje oraz funkcje zależą od modelu, a wszystkie zdjęcia mają charakter poglądowy. Więcej szczegółów można znaleźć na stronach specyfikacji.
 • Logo tom's Hardware

  Asus ZenScreen Go MB16AWP to najlepszy monitor przenośny dla mobilnych mistrzów produktywności.

  Tom's Hardware | 2022
 • Logo PCMag

  ASUS ZenScreen Touch MB16AMT najlepiej nadaje się do użytku z komputerami z systemem Windows i telefonami z systemem Android i jest to nasz nowy Wybór redakcji w kategorii monitorów przenośnych z tego zakresu rozmiaru.

  PCMag | 2019
 • Logo techradar

  Asus ZenScreen MB16A jest nieco większy niż iPad Pro, ale waży tylko 800 g i jest niezwykle wygodny podczas przenoszenia.

  Techradar | 2019

PROMOCJE Z NAGRODAMI

Łączna wartość nagród wynosi do 4200 USD

 • Weź udział w konkursie

  Wykonaj zadania, aby zdobyć więcej szans na wygraną. Uczestnik, który zdobędzie najwięcej punktów, będzie miał szansę wygrania nagrody w comiesięcznym losowaniu!

 • Okres kampanii

  Od 27. września 2023 r. do 13. grudnia 2023 r.
  (zakończenie: godz. 23:59 czasu UTC +8)

 • Nagroda

  • System typu mesh ASUS ZenWiFi XD5 (3 zwycięzców)

  • Monitor przenośny ASUS ZenScreen MB16QHG (3 zwycięzców)

  • Inteligentny projektor LED ASUS ZenBeam L2 (3 zwycięzców)

  *W okresie kampanii co miesiąc odbywa się losowanie, w którym za każdym razem wybierane są trzy nagrodzone osoby. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 20 października, 20 listopada i 20 grudnia 2023 r. na kontach ASUS w globalnych serwisach społecznościowych. Ponadto zostaną powiadomieni przez e-mail. Informujemy, że daty ogłoszeń mogą ulec zmianie.
  **Nagroda akcji promocyjnej ASUS ZenWiFi XD5 może być różna w zakresie zawartości pakietu i specyfikacji – w zależności od regionu.
 • Niniejsza promocja – Comiesięczna promocja z nagrodami „Find Your Zen with ASUS” – Odkryj swój Zen z ASUS! („Promocja”) jest organizowana przez ASUSTeK Computer Inc. („ASUS”).

  1. Szczegółowe informacje dotyczące zasad i podziału nagród w ramach tej konkretnej promocji, Zasady korzystania z serwisu ASUS oraz Polityka prywatności ASUS są częścią Zasad i warunków niniejszej kampanii promocyjnej („Zasady i warunki”). Udział w tej promocji jest równoznaczny z akceptacją tych Zasad i warunków. Spółka ASUS może w każdej chwili zmienić Zasady i warunki lub inne ustalane przez nią reguły. Wszelkie tego typu zmiany obowiązują dla uprawnionych uczestników (zdefiniowanych poniżej).
  2. Akcja promocyjna rozpoczyna się 27 września 2023 r. o godzinie 00:00 (UTC+8) i kończy się 13 grudnia 2023 r. o godzinie 23:59 (UTC+8) („Okres promocji”) i jest prowadzona na całym świecie, za wyjątkiem terytoriów lub krajów, w których obowiązujące prawo zabrania wygrywania w akcjach promocyjnych z prezentami („Obszar promocji”).
  3. Pracownicy spółki ASUS i jej spółek macierzystych, stowarzyszonych, podmiotów zależnych oraz pracownicy reprezentujący agencje reklamowe, którzy są zaangażowani w tę promocję, a także bezpośredni krewni wszystkich wyżej wymienionych osób, są WYKLUCZENI z wzięcia udziału w niniejszej promocji.
  4. Osoby, które mieszkają na obszarze objętym promocją i chciałyby wziąć udział w tej promocji w okresie promocji, zgadzają się z następującymi zasadami:
   1. Kwalifikujący się uczestnik (zgodnie z definicją poniżej) musi mieć ukończone 18 lat i być uważany za osobę dorosłą w świetle prawa kraju, którego jest rezydentem. ASUS zastrzega sobie prawo do sprawdzenia prawidłowości dowolnego zgłoszenia i tożsamości każdego uczestnika lub zwycięzcy, jak również do odmowy przyjęcia zgłoszenia lub przyznania jakiejkolwiek nagrody wedle własnego uznania.
   2. Jak odebrać nagrodę. Aby zakwalifikować się do otrzymania nagrody, zwycięzcy muszą spełnić wszystkie wymagania kwalifikacyjne określone w niniejszym Regulaminie oficjalnym. Na przykład, aby Zwycięzca będący rezydentem Kanady mógł otrzymać swoją nagrodę, wymagane może być udzielenie w ograniczonym czasie prawidłowej odpowiedzi na pytanie sprawdzające umiejętności. Pytanie to jest zadawane przez telefon, a odpowiedzi należy udzielić bez żadnej pomocy. Jeżeli zwycięzca jest rezydentem Kanady i odpowiedź na pytanie będzie nieprawidłowa, nagroda przepadnie.
   3. Aby móc wziąć udział w promocji, Twój adres e-mail („Kwalifikującego się uczestnika”) musi być ważny i osiągalny
   4. Jeden adres e-mail może zostać użyty do tylko jednego zgłoszenia. Różne zgłoszenia są powiązane z różnymi kryteriami i nagrodami. Zwycięzcy są wybierani losowo spośród wszystkich zakwalifikowanych uczestników w okresie kampanii.
    Pula nagród:
    ASUS ZenWiFi XD5 (3 zwycięzców)
    ASUS ZenScreen MB16QHG (3 zwycięzców)
    ASUS ZenBeam L2 (3 zwycięzców)
   5. Zdobywcy nagród zostaną ogłoszeni w terminach: 20 października, 20 listopada i 20 grudnia 2023 r. o godzinie 21:00 (UTC+8). Muszą oni przekazać firmie ASUS swoje dane kontaktowe w ciągu 7 dni od momentu wysłania przez ASUS powiadomienia przez e-mail. Jakikolwiek brak wypełnienia obowiązku Zdobywcy nagrody w zakresie udostępnienia firmie ASUS danych kontaktowych zostanie uznany za zrzeczenie się prawa do przyznanej nagrody, a firma ASUS, wedle własnego uznania, ma prawo przeprowadzić ponowne losowanie w celu wybrania zastępczego Zdobywcy nagrody. Wszystkie zgłoszenia od zwycięzców nagród specjalnych ASUS zostaną sprawdzone pod kątem kwalifikowalności.
   6. Nagrody dla zwycięzców zostaną dostarczone pod wskazany adres w ciągu trzech miesięcy od wysłania potwierdzenia nagrody do zwycięzcy. Data dostarczenia może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
   7. ASUS zastrzega sobie prawo, aby przed przyznaniem nagrody sprawdzić wszelkie informacje dostarczone przez zwycięzcę. Firma ASUS nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne utracone lub zwrócone nagrody, jeśli poczyniła uzasadnione wysiłki w celu ustalenia prawidłowego adresu pocztowego zwycięzców.
   8. Bardziej szczegółowe informacje na temat Nagród przyznawanych w ramach promocji można znaleźć w comiesięcznej kampanii z nagrodami „Find Your Zen with ASUS” – Odkryj swój Zen z ASUS (https://www.asus.com/content/findyourzen/). Przyznane nagrody nie będą objęte gwarancją ASUS. Firma ASUS zastrzega sobie prawo do zapewnienia zamiennych nagród o równoważnej funkcji lub wartości, zależnie od kraju lub regionu, w którym zwycięzca jest rezydentem.
   9. Oddając, przesyłając, dokonując transmisji, wprowadzając lub udostępniając informacje, w tym obrazy, filmy, linki do filmów, posty i/lub zgłoszenia w ramach niniejszej akcji promocyjnej, udzielasz firmie ASUS, jej podmiotom stowarzyszonym i spółkom zależnym obowiązującego na całym świecie, niewyłącznego i nieodwołalnego, niepodlegającego opłatom licencyjnym, zbywalnego, podlegającego sublicencjonowaniu prawa do promowania i rozpowszechniania w części lub w całości informacji w dowolnych formatach multimediów i w dowolny sposób. W tym między innymi do: modyfikacji, reprodukcji, transmisji o zasięgu publicznym, publicznego przekazu, adaptacji, rozpowszechniania, publikacji czy publicznego udostępnienia informacji, a ponadto do ich wykorzystywania w inny sposób.
   10. Promocja jest prowadzona na wielu obszarach jurysdykcyjnych i terytoriach. Na każdym obszarze promocji zgłoszenie, mechanizm akcji promocyjnej, kryteria oceny i nagrody będą różne. Uczestnik nie może zapisać się do kilku programów w różnych krajach. Jeśli firma ASUS wykryje jakiekolwiek oszustwa, ma prawo do odrzucenia Twojego zgłoszenia lub odmówienia przyjęcia zgłoszenia w przyszłości.
   11. Przyjmujesz do wiadomości, że każdy Twój adres e-mail będzie liczony jako jeden Uczestnik niniejszej promocji w okresie Promocji, a kwalifikujący się uczestnik może wygrać tylko raz.
   12. ZAKUP NIE JEST KONIECZNY. Aby wziąć udział w promocji, nie jest konieczne dokonanie żadnego zakupu. Dokonanie zakupu nie zwiększy szans kwalifikującego się uczestnika na wygraną.
   13. Rezydenci Kanady muszą spełnić obowiązek udzielenia prawidłowej odpowiedzi na pytanie sprawdzające umiejętności, zanim zostaną ogłoszeni zwycięzcami.
  5. Jeśli zamieszczasz na platformach stron trzecich jakiekolwiek recenzje / artykuły / oceny dotyczące korzystania z produktów/usług ASUS, musisz zawrzeć informację o relacji współpracy pomiędzy Tobą a firmą ASUS w swoich recenzjach / artykułach / ocenach na takich platformach stron trzecich. Możesz to zrobić na przykład poprzez dodanie w swoich recenzjach / artykułach / ocenach stwierdzenia: „Post sponsorowany przez ASUS” lub „Post promowany przez ASUS”.
  6. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące promocji, skontaktuj się z nami pod adresem: WLAN_MKT@asus.com
  7. Niniejsza Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, wspierana ani zarządzana przez serwisy Instagram, Facebook, X (formerly Twitter), Reddit ani żadne inne sieci społecznościowe. Ponadto nie jest powiązana z tymi serwisami. Wyrażasz zgodę na udzielenie serwisowi Instagram, Facebook i X (formerly Twitter) lub innym sieciom społecznościowym pełnych informacji w związku z niniejszą promocją. Przyjmujesz do wiadomości, że udostępniasz swoje komentarze i dane osobowe firmie ASUS, a nie serwisowi Instagram, Facebook, X (formerly Twitter), Reddit lub jakimkolwiek innym sieciom społecznościowym; i takie informacje oraz dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w ramach niniejszej akcji promocyjnej z nagrodami – „Find your Zen with ASUS” (Odkryj swój Zen z ASUS).
  8. Akceptacja regulaminu: Biorąc udział w promocji z nagrodami Find your Zen with ASUS (Odkryj swój Zen z ASUS), automatycznie uznajesz, że zapoznałeś(-łaś) się ze wszystkimi oficjalnymi Zasadami i warunkami, akceptujesz je i zgadzasz się na nie.

ASUS ZenScreen to marka godna zaufania

Istnieje wiele wariantów monitorów przenośnych, ale większość to modele o kiepskiej jakości wraz z niską jakością usług. ASUS bierze pod uwagę ogólne wrażenia z produktu, stosując naszą dewizę Design Thinking – od etapu rozwoju koncepcyjnego po produkcję, a nawet w zakresie obsługi posprzedażowej i pomocy. Każdy aspekt, począwszy od ogólnego wrażenia produktu, po łatwość jego użytkowania, został starannie opracowany specjalnie dla Ciebie.

 • Trzyletnia gwarancja

  Dla Twojego spokoju ducha zapewniamy trzyletnią gwarancję na monitory przenośne ZenScreen.

  *Dwuletnia gwarancja dla wariantów z matrycą OLED

  Ikona nagrody – ikona trzyletniej gwarancji o kształcie tarczy w kolorze złotym
 • Usługi
  Premium

  Oferujemy niezawodny i efektywny system obsługi zapytań klientów, rozpatrywania informacji zwrotnych i pomocy.

 • Nagradzane rozwiązania

  Monitory ASUS ZenScreen zostały wyróżnione wieloma nagrodami za innowacyjne wzornictwo, co podkreśla ich profesjonalną konstrukcję i jakość wykonania.

  Ikona – zdobywca nagrody CES 2023 Ikona – zdobywca nagrody Red Dot Design 2023 Ikona – Good Design Award 2021
 • Bezpieczeństwo i certyfikaty

  Monitory przenośne ZenScreen zostały zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić użytkownikom podróżowanie z systemem o pełnej funkcjonalności komputera desktopowego. Spełniają kryteria licznych międzynarodowych przepisów i certyfikatów, w tym zaliczają testy pod kątem zakłóceń elektromagnetycznych (EMI) i bezpieczeństwa elektromagnetycznego (EMC). Posiadają ponadto certyfikat TÜV Rheinland potwierdzający pracę przy niskim poziomie emisji światła niebieskiego i bez migotania ekranu.

  Ikona – certyfikat TÜV Rheinland
 • Matryce klasy A

  Dzięki zastosowaniu wysokiej klasy matryc ASUS, monitory przenośne ZenScreen zapewniają wspaniałe wrażenia. Niezależnie od tego, czy wybierzesz opcję z ekranem Full HD, czy też wariant o jeszcze wyższej rozdzielczości, wyświetlany obraz zawsze jest wyraźny i ostry. Dzięki temu masz gwarancję komfortowych wrażeń podczas oglądania – bez widocznych jasnych czy ciemnych punktów.

  Ikona – matryca IPS z ultraszerokim kątem widzenia Ikona funkcji – matryca AUS OLED z kolorowym wzorem z okręgami
 • Zalicza szeroką gamę testów

  Monitory ZenScreen muszą zaliczyć rygorystyczne testy w laboratoriach ASUS, które wychodzą poza standardy branżowe, w tym testy przeciążenia portów wejścia/wyjścia, poddawania wstrząsom i wibracjom, testy odporności na wilgotność i temperaturę. Gwarantuje to najwyższy poziom jakości i spójności.

  Ikona – przetestowane przez laboratorium ASUS pod kątem jakości i spójności

Wybierz monitor przenośny idealny do Twoich potrzeb

Niezależnie od tego, czy kupujesz pod kątem konkretnej funkcji, wydajności kolorów, czy też może szukasz na początek niedrogiego wariantu do codziennego użytkowania, ASUS ma w swojej ofercie idealny dla Ciebie model.

Wyjątkowo płynny obraz do pracy i rozgrywki

Monitor ASUS ZenScreen oferuje częstotliwość odświeżania SmoothMotion do 144 Hz. Dopełnieniem doskonałych specyfikacji jest technologia wysokiego zakresu dynamiki (HDR) ze zgodnością ze standardem DisplayHDR™ 400 i przestrzenią barw DCI-P3, co gwarantuje wyjątkowy kontrast i wydajność w zakresie kolorów.

Dowiedz się więcej >
Prowadząc wideokonferencje przy użyciu laptopa ASUS Zenbook w połączeniu z monitorem przenośnym ZenScreen MB16QHG, można na przykład wyświetlać wykres graficzny na dodatkowym ekranie.
Ikona funkcji – informująca o szybkiej matrycy z częstotliwością odświeżania do 144 Hz Wysoka częstotliwość odświeżania Ikona funkcji – 100% DCI-P3 Ikona funkcji – informująca o ekranie z certyfikacją VESA HDR 400 Monitor
USB Type-C
Ikona funkcji – informująca o interfejsie do multimediów w rozdzielczości HD

Wyjątkowo intensywne kolory.
Stworzone do użytkowania mobilnego.

Monitory przenośne ASUS ZenScreen z ekranami OLED zapewniają wyjątkową wydajność kolorów i zminimalizowany efekt rozmycia przy dużej liczbie klatek na sekundę. Oferując ultralekką, wyjątkowo smukłą konstrukcję i bogate możliwości połączeń, są to idealne rozwiązania do używania w podróży.

Dowiedz się więcej >
Projektant pracujący na programie Photoshop na dodatkowym ekranie – korzystając z monitora przenośnego ZenScreen MQ16AH
Ikona funkcji – piórko symbolizujące ultralekką konstrukcję Ultraniska waga Ikona funkcji – matryca AUS OLED z kolorowym wzorem z okręgami Ikona funkcji – 100% DCI-P3 Monitor
USB Type-C
Obudowa Ergo Smart

Najlepszy zestaw przenośnego ekranu dotykowego i rysika

Dzięki niezrównanej mobilności i rysikowi ASUS kompatybilnemu z MPP 2.0, monitory przenośne ZenScreen idealnie nadają się do robienia notatek, rysowania, a nawet podpisywania dokumentów – w dowolnym miejscu i czasie.

Dowiedz się więcej >
Mężczyzna prowadzący wideorozmowę i sporządzający notatkę przy użyciu rysika na monitorze przenośnym ZenScreen MB16AMT
Ikona funkcji – IPS Rysik z obsługą
4096 poziomów siły nacisku
10 punktów dotyku Ergonomiczna, rozkładana podpórka Monitor
USB Type-C

Wbudowana bateria i bezprzewodowy tryb duplikowania ekranu

Monitory ASUS ZenScreen posiadają wbudowaną baterię, która zapewnia nawet 3,5 godziny pracy. Funkcja bezprzewodowego duplikowania obrazu umożliwia wyświetlanie treści z laptopów i urządzeń mobilnych za pośrednictwem połączenia Wi-Fi, Miracast lub AirPlay. Ponadto rozkładana, regulowana podstawka stabilnie podpiera monitor ZenScreen pod różnymi kątami ustawienia, zapewniając wygodne oglądanie.

Dowiedz się więcej >
Biznesmenka prowadząca prezentację, bezprzewodowo udostępniając treści ze swojego telefonu komórkowego na ekran monitora przenośnego ZenScreen MB16AWP
Obsługa
projekcji bezprzewodowej
Wbudowana bateria Ergonomiczna, rozkładana podpórka Monitor
USB Type-C

Zachowaj produktywność,
gdziekolwiek jesteś!

ASUS ZenScreen to pierwsze na świecie monitory przenośne wyposażone w hybrydowe rozwiązanie sygnału, które umożliwia jednoczesne zasilanie i przesyłanie sygnału wideo, zapewniając kompatybilność z każdym laptopem wyposażonym w gniazdo USB Type-C lub Type-A.

Dowiedz się więcej >

MB16AP MB16ACV MB14AC MB16ACE MB16AC MB16ACM
System do pracy z monitorem przenośnym ZenScreen podłączonym do laptopa, pokazany na podwórku
Monitor
USB Type-C
Hybrydowe
rozwiązanie sygnału

Przekształć swoją przestrzeń roboczą

Dzięki większej, bezramkowej matrycy FHD o przekątnej 23,8 cala i wielu opcjom podstawki, monitor ASUS ZenScreen MB249C oferuje maksymalną wszechstronność, aby zaspokoić wszelkie potrzeby użytkownika. Idealne rozwiązanie do pracy w domu, biurze lub przestrzeni coworkingowej.

Dowiedz się więcej >
Monitor przenośny ZenScreen MB249C z wieloma opcjami podstawki, pokazany w trybie podpórki, z mocowaniem na ramieniu za pomocą zacisku imadełkowego i w trybie zamocowania na biurowej ściance działowej
Ikona funkcji – IPS Ergonomiczna, rozkładana podpórka Możliwość montażu ściennego Ramię na monitor Monitor
USB Type-C
Głośnik stereo

Najlepsze wsparcie dla Twojego hybrydowego przepływu pracy

Można go podłączyć za pomocą pojedynczego kabla USB-C i używać, kiedy tylko nadejdzie czas na wykonanie pracy.

Mężczyzna w niewielkiej grupie prezentujący wykres graficzny, korzystając z monitora ZenScreen MB249C w przestrzeni coworkingowej

Aby zapewnić szeroką kompatybilność, ASUS udostępni łatwą do zainstalowania aktualizację oprogramowania sprzętowego (firmware) dla przyszłych modeli monitorów ZenScreen.* Dzięki temu użytkownik może pobrać najnowsze oprogramowanie sprzętowe (firmware) na laptopa, uruchomić aktualizator i dokonać aktualizacji monitora ZenScreen przy połączeniu kablem USB – i to za jednym kliknięciem.
* Dotyczy wybranych modeli
Młoda profesjonalna użytkowniczka odpowiada na wiadomość na smartfonie i używa monitora ZenScreen MB16QHG podłączonego do laptopa, aby korzystać z dodatkowego ekranu umożliwiającego niezakłócone oglądanie

Porty wejścia/wyjścia znajdujące się po obu stronach wielu modeli monitorów ZenScreen. Zapewnia to dodatkową elastyczność w zakresie ustawienia posiadanych ekranów w sposób, który najlepiej pasuje do danego zastosowania.

System do pracy z monitorem ZenScreen MB16QHG podłączonym do laptopa, bez widocznej przerwy pomiędzy urządzeniami

Do korzystania z trybu wyświetlania Duplikuj czy trybu Rozszerz wystarczy pojedynczy kabel USB-C. Port USB-C obsługuje dostarczanie zasilania i transmisję sygnału wideo.Jak rozpoznać, że port USB-C w laptopie obsługuje funkcję sygnału wyjściowego DP?
System do pracy z monitorem ZenScreen podłączonym do laptopa za pomocą pojedynczego kabla USB-C

Nasza innowacyjna podpórka o konstrukcji regulowanej bezstopniowo bezpiecznie utrzymuje monitor pod różnymi kątami ustawienia, zapewniając płynną regulację nachylenia.

Widoczna jest zintegrowana podpórka w kształcie litery L modelu ZenScreen MB16QHG pokazanego od tyłu

ZenScreen OLED MQ16AH zapewnia obraz z ekstremalną czernią i wysoką jasnością percepcyjną, a dzięki doskonałej matrycy OLED i technologiom HDR może wyświetlać ponad miliard kolorów. Ponieważ oferuje kinematograficznej klasy gamę kolorów ze 100% pokryciem przestrzeni barw DCI-P3 i dokładność odwzorowania kolorów na poziomie delta E <2, jest to niezwykle wszechstronne urządzenie dla każdego użytkownika, w tym również dla profesjonalnych twórców.Jak chronić monitory ASUS z ekranami OLED
Pokazany pod kątem 45 stopni ZenScreen MQ16AH w trybie podpórki, z efektem motyla wyłaniającego się z ekranu. Podkreślona jest niesamowita wydajność w zakresie kolorów matrycy OLED
Scena, w której dwie osoby udają się do pracy. Mężczyzna bez wysiłku trzyma przenośny monitor ASUS ZenScreen w lewej ręce, a w prawej trzyma napój.
Ikona – przetestowane przez laboratorium ASUS pod kątem jakości i spójności

Wytrzymałość do codziennej pracy i podróży

 • ASUS ZenScreen jest poddawany w laboratorium testowi silnych wstrząsów. Wstrząsy z dużym przyspieszeniem (High-G) symulują uderzenia i obijanie

  Testy wstrząsów fizycznych

  Wstrząsy z dużym przyspieszeniem (High-G) symulują uderzenia i obijanie

 • ASUS ZenScreen przechodzi test upadku w laboratorium. Testy upadku różnymi stronami na stalową płytę symulują przypadkowe upadki z biurka

  Testy upadków

  Testy upadku różnymi stronami na stalową płytę symulują przypadkowe upadki z biurka

 • ASUS ZenScreen jest poddawany testowi wibracji w laboratorium. Wytrzymuje wibracje fizyczne o częstotliwości 5–500 Hz we wszystkich kierunkach

  Test poddawania wibracjom

  Wytrzymuje wibracje fizyczne o częstotliwości 5–500 Hz we wszystkich kierunkach

 • ASUS ZenScreen jest poddawany testom w laboratorium. Testy symulują uderzenia w transporcie i podczas podróży

  Test potrącania

  Testy symulujące zderzenia w transporcie i podczas podróży

Testy przeciążenia portów wejścia/wyjścia

Panel wejścia/wyjścia monitora ASUS ZenScreen został zaprojektowany z silnymi wspornikami, aby wzmocnić porty i zapewnić lepsze połączenia.

Testy zawiasu

Wytrzymały zawias ASUS ZenScreen® został sprawdzony w istnych torturach testowych, aby zapewnić wytrzymałość na co najmniej 10 000 cykli otwarcia i zamknięcia.

Pokrowiec ochronny zawarty w zestawie

Dzięki smukłej i eleganckiej konstrukcji, użytkownik może łatwo wsunąć przenośny monitor ZenScreen do torby lub saszetki na laptopa obok swojego laptopa. Ponadto w zestawie zawarty jest pokrowiec ochronny, który chroni urządzenie i pomaga utrzymać je w czystości.

Widoczna jest torba transportowa monitora przenośnego ASUS ZenScreen, która chroni ekran i zapewnia bezpieczeństwo i czystość

Wysoka kompatybilność

ASUS ma reputację słynnego na całym świecie producenta laptopów i oferuje szeroką gamę modeli laptopów dla zarówno dla zwykłych użytkowników, graczy i twórców treści, jak i klientów innych kategorii. Zapewnia to doskonałą kompatybilność pomiędzy monitorami ZenScreen i Twoimi urządzeniami.

 • Ikona laptopa

  Laptop >

 • Ikona telefonu komórkowego

  Urządzenia mobilne >

 • Ikona rozgrywki na konsoli

  Rozgrywka na konsolach

 • Seria Mac

  (Thunderbolt)
 • PC

  (USB Type-A i USB Type-C bez wyjściowego sygnału wideo)
 • PC

  (USB Type-C z funkcją wyjściowego sygnału wideo)

USB-C

Za pomocą portu USB-C możliwe jest połączenie z laptopem z systemem iOS

USB-C

USB Type A

HDMI do
HDMI

W przypadku podłączenia do laptopa z systemem Windows dostępne są opcje: od HDMI do Mini HDMI, od HDMI do HDMI, a także USB-C i HDMI do Micro HDMI

*Przed pierwszym użyciem połączenia USB 3.2 zainstaluj DisplayLink (sterownik USB monitora)

HDMI do
HDMI

USB-C

W przypadku podłączenia do laptopa z systemem Windows dostępne są opcje: od HDMI do Mini HDMI, od HDMI do HDMI, a także USB-C i HDMI do Micro HDMI
Jak rozpoznać, że moje urządzenie dysponuje w pełni funkcjonalnym portem USB-C (z obsługą funkcji sygnału wyjściowego DP)?

USB-C na USB-C (z obsługa trybu DP Alt)

Do podłączenia do telefonu komórkowego należy użyć kabla USB-C na USB

HDMI do HDMI

Do podłączenia do konsoli do gier należy użyć kabla HDMI na HDMI

Wzornictwo i wygląd ASUS ZenScreen

Scena miejska: mężczyzna jadący do pracy i bez wysiłku trzymający w lewej ręce monitor przenośny ASUS ZenScreen

Ultralekka i elegancka konstrukcja dla profesjonalistów

Pokazane jest, że monitor ASUS ZenScreen jest tak smukły jak ołówek – ma tylko 5 mm grubości, a także, że jest ultralekki – waży tylko 650 gramów

powierzchnia gładka i przyjemna w dotyku

Starannie zaprojektowaliśmy kąt zakrzywienia krawędzi każdego monitora ZenScreen, aby zapewnić, że są gładkie w dotyku i wygodne do trzymania w rękach, bez żadnych rysujących elementów czy niskiej jakości plastiku.

Widok w przybliżeniu na detale krawędzi monitora przenośnego ASUS ZenScreen pokazanego z tyłu. Pokazany jest charakterystyczny wzór krawędzi z diamentowym szlifem

Wykończenie z wyjątkową dbałością o detale

Monitory ZenScreen wyróżniają się stylowym, luksusowym wyglądem dzięki krawędziom z diamentowym szlifem i eleganckiemu wykończeniu z cienkimi liniami.

Widok w przybliżeniu detali eleganckiego wykończenia monitora przenośnego ZenScreen pokazanego od przodu

Innowacyjne inteligentne etui

Chroni ZenScreen OLED MQ16AH przed kurzem i zarysowaniem, przy czym etui to można złożyć w stojak i wykorzystywać go do podparcia monitora w różnych ustawieniach.


Trzy monitory przenośne ZenScreen MQ16AH wyświetlające obraz w różnych opcjach: w trybie poziomym, trybie czytania i trybie pionowym

Urządzenie jest wszechstronne i dostosowuje się do wszystkich Twoich potrzeb

Mężczyzna pracujący w otwartej przestrzeni biurowej z laptopem i monitorem przenośnym ZenScreen MB249C zamontowanym na biurowej ściance działowej, co oszczędza miejsce na biurku
Nowoczesny użytkownik profesjonalny pracujący w salonie na niskim stoliku na systemie z laptopem i monitorem przenośnym ZenScreen MB249C w trybie podpórki
Kobieta pracująca na stojąco przy stole z możliwością regulacji, z laptopem i monitorem przenośnym ZenScreen MB249C. Na ekranie wyświetlana jest długa strona internetowa w trybie pionowym Kobieta regulująca kąt ustawienia monitora przenośnego ZenScreen MB249C
Kobieta pracująca na stojąco przy regulowanym stole, z laptopem i monitorem przenośnym ZenScreen MB16QHG zamontowanym na stojaku MTS02SD, co zapewnia jej wygodną pozycję pracy Optymalne wrażenia podczas oglądania z monitorem ZenScreen zamontowanym na stojaku MT02SD i używanym jako dodatkowy ekran przy podłączeniu do laptopa

Kilka trybów wyświetlania obsługiwanych na komputerze i telefonie komórkowym

Rozszerzona przestrzeń ekranowa

Kobieta pracująca w kawiarni z monitorem przenośnym ZenScreen MB16QHG podłączonym do laptopa, co zapewnia jej optymalne wrażenia podczas oglądania

Kilka trybów wyświetlania obsługiwanych na komputerze i telefonie komórkowym

Tryb Duplikuj

Widoczny jest duży rysunek z telefonu komórkowego wyświetlany na przenośnym monitorze ZenScreen MB16AWP, korzystając z funkcji bezprzewodowego udostępniania treści

Kilka trybów wyświetlania obsługiwanych na komputerze i telefonie komórkowym

Bezprzewodowy tryb Duplikuj

Obejrzyj film – jak skonfigurować >
Widoczny jest duży rysunek z telefonu komórkowego wyświetlany na przenośnym monitorze ZenScreen MB16AWP, korzystając z funkcji bezprzewodowego udostępniania treści

Ergonomiczna podstawka zapewniająca maksymalny komfort

Podstawka ZenScreen MTS02D maksymalizuje komfort oglądania, umożliwiając umieszczenie ekranu na wysokości oczu, aby zmniejszyć obciążenie szyi i pleców. Urządzenie jest wyposażone w gniazdo statywu o gwincie 1/4 cala, które jest kompatybilne z monitorami przenośnymi ASUS ZenScreen i gamingowymi monitorami przenośnymi ROG Strix.*
*Obsługiwany zakres wagi: 590 g – 1150 g.
*Dotyczy wybranych modeli z gniazdem do statywu.

 • Pivot (90° ~ -90°)
 • Kąt nachylenia (tilt): (20° ~ -10°)
 • Regulacja na wysokość (0 ~ 215 mm)
Trzy ergonomiczne podstawki ZenScreen MTS02D pod różnymi kątami, z przodu, z boku i z tyłu – z zamontowanym monitorem ZenScreen Trzy monitory przenośne ZenScreen z różnymi możliwościami regulacji, w tym obrotem o 90° (pivot), regulacją kąta nachylenia i wysokości. Użytkownik może uzyskać komfortową dla oczu pozycję do oglądania przy zamontowaniu monitora na ergonomicznym stojaku MTS02D ZenScreen
Obejrzyj film – jak skonfigurować >

Zobacz nasze najnowsze recenzje

Miniatura filmu (twórca: Mike Wat). NAJLEPSZE unowocześnienie mojego systemu biurowego w 2023 roku! Monitor przenośny ASUS MB16QHG
Miniatura filmu (twórca: Ruri Ohama). Powód, dla którego nie możesz się skupić: jak w potwierdzony naukowo sposób zwiększyć swoją koncentrację
Miniatura filmu (twórca: Liam Porritt), Moja NIEDROGA konfiguracja systemu biurkowego na 2023 r.

ASUS ZenScreen został zaprojektowany z myślą o ochronie naszej planety

Stosujemy strategię Design Thinking i postęp technologiczny w zakresie zrównoważonego rozwoju, aby udostępniać produkty przyjazne dla środowiska. Minimalizuje to nasz wpływ na planetę i pomaga uczynić nasz model działalności biznesowej bardziej przyjaznym dla środowiska naturalnego.

Certyfikat Energy Star świadczący o najwyższej sprawności energetycznej 2023 roku / Certyfikat Energy Star
Widoczny jest model ZenScreen MB16QHG pokazany od tyłu, a ikona części nadających się do naprawy podkreśla, że urządzenie zostało zaprojektowane w sposób odpowiedzialny i przyjazny dla środowiska naturalnego
Przyjazne dla środowiska naturalnego papierowe opakowanie monitora ASUS ZenScreen MB249C / Certyfikat FSC
 • 01Certyfikaty ekologiczne i
  energooszczędności

  Monitory ASUS ZenScreen oferują tryb Eco do oszczędzania energii i są zgodne z najnowszymi standardami prawnymi oraz środowiskowymi, takimi jak Energy Star®. Certyfikat Energy Star świadczący o najwyższej sprawności energetycznej 2023 roku / Certyfikat Energy Star

 • 02Zaprojektowane w sposób odpowiedzialny i wykonane z
  ekologicznych materiałów

  W zakresie wykonania produktu, w naszych monitorach ZenScreen zastosowaliśmy niezawierającą rtęci matrycę z podświetleniem LED. Ponadto są one skonstruowane z mocnych, trwałych i nadających się do naprawy części, co zapewnia lepszą jakość dla Ciebie i przyczynia się do ochrony środowiska dla nas wszystkich. Widoczny jest model ZenScreen MB16QHG pokazany od tyłu, a ikona części nadających się do naprawy podkreśla, że urządzenie zostało zaprojektowane w sposób odpowiedzialny i przyjazny dla środowiska naturalnego

 • 03 – opakowanie zgodne ze zrównoważonym rozwojem

  Monitory ZenScreen* posiadają certyfikat FSC@ Mix dzięki zastosowaniu opakowań zgodnych ze zrównoważonym rozwojem. Ekologiczne materiały na bazie papieru są zarówno lekkie, jak i zmniejszają całkowitą objętość, umożliwiając bardziej wydajną wysyłkę. Przyjazne dla środowiska naturalnego papierowe opakowanie monitora ASUS ZenScreen MB249C / Certyfikat FSC