ASUS Now with 1 Month of Adobe Creative Cloud
ASUS Now with 1 Month of Adobe Creative Cloud

Please read redemption instructions below before clicking on the “Register” button

Okres przyjmowania zgłoszeń
2021/09/15 00:00 ~ 2024/08/31 00:00

OKRES TRWANIA PROMOCJI

15 września, 2021, CST - 31 sierpnia 2024, CST

OSTATNI DZIEŃ ODBIORU PAKIETU

31 sierpnia, 2024 CST

JAK ODEBRAĆ SUBSKRYPCJĘ?

 1. Visit the redemption page of your region.

 2. Kliknij przycisk "Registration" i zaloguj się do swojego konta ASUS. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta, kliknij przycisk "Sign Up", aby je utworzyć.

 3. Wpisz numer seryjny Twojego produktu i załaduj kopię dowodu zakupu.

 4. Otrzymasz maila z potwierdzeniem od ASUS i unikalnym linkiem do Adobe Creative Cloud.

 5. Kliknij w link, aby zarejestrować się do konta Adobe Creative Cloud.

FAQ

 • Kiedy promocja się zaczyna i kończy? Czy istnieje ostateczny termin odbioru? 

  Abonament pakietu Adobe Creative Cloud dla osób prywatnych na czas ograniczony trzech miesięczny lub jednego miesiąca dla osób/użytkowników, którzy zakupią kwalifikujące się urządzenie w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2024. Okres odbioru abonamentu rozpoczyna się w dniu 2 września 2021 roku i kończy 31 sierpnia 2024 roku.

 • Które produkty ASUS kwalifikują się do udziału w promocji?

  Pełną listę produktów kwalifikujących się do udziału w promocji znajdziesz w sekcji Kwalifikujące się produkty na stronie internetowej promocji: https://www.asus.com/content/asus-offers-adobe-creative-cloud

 • Jakie kraje są objęte promocją?

  Oferta Adobe Creative Cloud od ASUS jest dostępna w regionach, w których Adobe udostępnia użytkownikom końcowym pakiet Wszystkie aplikacje Creative Cloud dla osób prywatnych. Oznacza to, że zakup kwalifikujących się produktów w regionach, w których pakiet Wszystkie aplikacje Creative Cloud dla osób prywatnych nie jest dostępny, nie upoważni do skorzystania z tej oferty. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej firmy Adobe pod adresem: https://www.adobe.com/content/dam/acom/en/products/creativecloud/cc/pdfs/cc-availability-matrix.pdf

 • Jeśli posiadam już konto w serwisie Adobe, czy muszę założyć nowe konto, aby skorzystać z tej oferty?

  Nie, możesz użyć posiadanego już konta w serwisie Adobe, aby odebrać pakiet z oferty.

 • Jeśli posiadam już abonament Adobe Creative Cloud, czy mimo tego kwalifikuję się do wzięcia udziału w promocji?

  Tak, jeśli posiadasz już abonament pakietu Wszystkie aplikacje Creative Cloud dla osób prywatnych, okres dodatkowych trzech miesięcy lub jednego miesiąca zostanie aktywowany po zakończeniu aktualnego abonamentu. Jeśli posiadasz inny abonament Creative Cloud, a nie pakietu Wszystkie aplikacje Creative Cloud dla osób prywatnych (np. abonament pojedynczej aplikacji lub pakiet Fotografia), w takim wypadku Twój dodatkowy abonament trzymiesięczny lub miesięczny pakietu Wszystkie aplikacje Creative Cloud dla osób prywatnych również zostanie dodany i będzie aktywowany po zakończeniu Twojego abonamentu.

 • Jeśli zakupię kilka kwalifikujących się urządzeń, czy mogę odebrać ten sam abonament kilka razy?

  Tak, każdy użytkownik może odebrać więcej niż jeden abonament. Tylko jeden abonament zostanie udostępniony dla każdego kwalifikującego się produktu ASUS. Jeśli użytkownik zakupi więcej niż pięć kwalifikujących się urządzeń i będzie próbował odebrać kilka abonamentów, firma ASUS może poprosić użytkownika o skontaktowanie się z działem wsparcia klientów. Przedstawiciel firmy ASUS może następnie poprosić o przedłożenie dowodu zakupu każdego z kwalifikujących się urządzeń. Jeśli dowód zakupu nie zostanie dostarczony, firma ASUS rezerwuje sobie prawo, aby pracownicy działu wsparcia klientów zaniechali przesłania użytkownikowi adresu do strony odbioru, a także może zakończyć abonament w każdym czasie.

 • Gdzie znajdę więcej informacji na temat Adobe Creative Cloud?

  Więcej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz w sekcji FAQ Adobe Creative Cloud pod adresem: https://helpx.adobe.com/creative-cloud/faq.html#membership

 • A co stanie się po zakończeniu trzymiesięcznego i jednomiesięcznego abonamentu?

  Po zakończeniu trzymiesięcznego lub jednomiesięcznego abonamentu użytkownicy mogą przedłużyć swój dostęp do pakietu Wszystkie aplikacje Creative Cloud dla osób prywatnych lub innego produktu Creative Cloud, nabywając abonament za aktualną cenę. Jeśli nie odnowisz swojego abonamentu, zostanie on uznany za anulowany. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej Adobe pod adresem: https://helpx.adobe.com/manage-account/using/cancel-subscription.html.

 • Jak mogę odebrać swój dodatkowy abonament Adobe w przypadku zakupienia kwalifikującego się komputera, który nie ma zainstalowanego systemu operacyjnego?

  Możesz odebrać swój dodatkowy abonament Adobe za pośrednictwem strony odbioru na oficjalnej witrynie internetowej ASUS. Wystarczy podać numer seryjny produktu i numer kontrolny oraz przesłać kopię faktury.

 • Z kim mogę się skontaktować, jeśli napotkam jakieś problemy z odbiorem oferty?

  Odwiedź stronę wsparcia pod adresem: https://www.asus.com/support/product/contactus/services/questionform/ i wypełnij formularz kontaktowy. Przedstawiciel wsparcia klientów ASUS skontaktuje się z Tobą. 

Odbierz swoją nagrodę do 31 sierpnia, 2024 CST. Oferta ważna dla nowych i dotychczasowych klientów. Każdemu użytkownikowi przysługuje jeden kod dla danego zakupu.

Promocja objęta regulaminem.

REGULAMIN PROMOCJI
 

Aby zaoferować specjalne “Podziękowanie!” za zakup urządzenia ASUS, firma ASUS połączyła siły z Adobe w celu zapewnienia ograniczonej czasowo (trzymiesięcznej i miesięcznej) subskrypcji usługi „Adobe Creative Cloud – Wszystkie aplikacje – dla użytkowników indywidualnych” („Oferta”). Przed skorzystaniem z Oferty należy zapoznać się z Zasadami i warunkami regulującymi niniejszą promocję („Warunki oferty”). Warunki oferty stanowią dodatek do Warunków użytkowania ASUS i Polityki Prywatności ASUS (nasze „Warunki standardowe”) regulujących korzystanie z usług ASUS. Aby móc skorzystać z niniejszej Oferty, należy założyć konto w usłudze Adobe i zaakceptować Warunki użytkowania firmy Adobe. Realizując ofertę, akceptujesz niniejsze Warunki oferty dodatkowo do obowiązujących naszych Warunków standardowych. Użyte tutaj pojęcia zapisane wielką literą, ale niezdefiniowane, mają znaczenie określone w naszych Warunkach standardowych. Firmy ASUS i Adobe zastrzegają sobie prawo do zakończenia niniejszej Oferty w dowolnym momencie.

1. JAK WZIĄĆ UDZIAŁ

Użytkownik musi zakupić jeden (1) nowy i kwalifikujący się produkt ASUS (za wyjątkiem produktów odnowionych) w Okresie promocji określonym poniżej, aby wziąć udział w Ofercie i móc uzyskać jedną z następujących premii: jeden (1) bezpłatny dostęp do wszystkich aplikacji Adobe Creative Cloud – subskrypcję dla użytkownika indywidualnego na okres trzech (3) miesięcy, czy też jeden (1) bezpłatny dostęp do wszystkich aplikacji Adobe Creative Cloud – subskrypcja dla użytkownika indywidualnego na okres jednego (1) miesiąca. Użytkownik może uzyskać tylko jedną (1) Ofertę za swoje zamówienie (niezależnie od liczby zamówionych kwalifikujących się produktów ASUS). Oferta ta może być łączona z innymi, równolegle przeprowadzanymi ofertami firm ASUS i Adobe.

Aby móc skorzystać z Oferty, użytkownik musi być członkiem ASUS, zalogować się do swojego konta ASUS i podać numer seryjny, numer kontrolny oraz dostarczyć fakturę za zakupiony produkt. Po pomyślnym potwierdzeniu kwalifikacji Użytkownika, zostanie on skierowany na portal realizacji na stronie internetowej www.adobepartneroffer.com (obowiązują dodatkowe Zasady i warunki), gdzie Użytkownik zostanie poproszony o wybranie Zamówienia i zalogowanie się lub założenia konta w usłudze Adobe. Oferta niezrealizowana nie zostanie ponownie udostępniona Użytkownikowi.

2. OKRES PROMOCJI

Oferta rozpoczyna się na Tajwanie w dniu 2 września 2021 r. o godz. 23:59 czasu CST i kończy się w dniu 31 sierpnia 2023 r. o godz. 23:59 czasu CST („Okres promocji”).

3. OKRES REALIZACJI OFERTY

Oferta może zostać zrealizowana w okresie od 2 września 2021 r. godz. 23:59 czasu CST do 31 sierpnia 2023 r. godz. 23:59 czasu CST („Okres realizacji oferty”).

4. OGÓLNE WARUNKI

W ramach każdej Oferty nie jest możliwe zastąpienie premii, np. przelewem bankowym czy też przekazaniem środków w gotówce. Firma ASUS zastrzega sobie jednak prawo do zastąpienia Oferty inną, o porównywalnej lub wyższej wartości. Wszelkie opłaty podatkowe i celne związane z Ofertą leżą w wyłącznej odpowiedzialności użytkownika.

Jeśli Użytkownik zwróci kwalifikujący się produkt ASUS, wniosek o zrealizowanie Oferty zostanie unieważniony, a Użytkownik nie będzie uprawniony do realizacji lub otrzymania Oferty. Nie dotyczy to przypadków, w których Użytkownik korzysta ze swoich praw wynikających z praw konsumenta, ponieważ kwalifikujący się produkt ASUS jest wadliwy.

5. NARUSZENIE ZASAD

Jeśli Użytkownicy biorą udział w Ofercie i realizują Ofertę bez zakupienia jednego (1) nowego i kwalifikującego się produktu ASUS i nie mogą udowodnić, że kwalifikują się do Oferty, firma ASUS zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w dowolnym momencie.

6. OCHRONA PRYWATNOŚCI; POBIERANIE DANYCH

Informacje dostarczone przez Użytkownika w ramach niniejszej Oferty podlegają Polityce Prywatności ASUS, dostępnej pod poniższym adresem: https://www.asus.com/Terms_of_Use_Notice_Privacy_Policy/Privacy_Policy/

7. ZACHOWANIE WAŻNOŚCI

Jeśli dowolna klauzula niniejszych Zasad i warunków Oferty zostanie uznana za niezgodną z prawem, nieważną lub w inny sposób niewykonalną, zostanie ona usunięta, a pozostałe klauzule zachowają ważność i pozostaną w pełnej mocy.

8. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

FIRMA ASUS NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W ODNIESIENIU DO DOWOLNEJ OFERTY LUB UDZIAŁU UŻYTKOWNIKA W OFERCIE. UCZESTNICZĄC W OFERCIE, UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ NA ZWOLNIENIE FIRMY ASUS I JEJ PRACOWNIKÓW, KIEROWNIKÓW, DYREKTORÓW, AKCJONARIUSZY, PRZEDSTAWICIELI, A TAKŻE ICH PODMIOTÓW ZALEŻNYCH, PODMIOTÓW NADRZĘDNYCH, AGENCJI REKLAMOWYCH, WSZELKICH AGENCJI PROMOCYJNYCH I PODWYKONWACÓW, Z ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE STRATY I SZKODY, EGZEKOWAWANE PRAWA, ROSZCZENIA I WSZELKIEGO RODZAJU DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z OFERTĄ LUB WYNIKAJĄCE Z PRZYJĘCIA, POSIADANIA LUB KORZYSTANIA Z JAKIEJKOLWIEK OFERTY, W TYM RÓWNIEŻ, BEZ OGRANICZEŃ, Z ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OBRAŻENIA CIELESNE, ŚMIERĆ I STRATY MIENIA, A PONADTO ZA ROSZCZENIA ZWIĄZANE Z PRAWAMI OBYWATELSKIMI, ZNIESŁAWIENIEM LUB NARUSZENIEM PRYWATNOŚCI.