ASUS udostępnia zestaw montażowy platformy AM5, dla użytkowników chłodzeń ASUS AiO

Zestaw zapewnia kompatybilność z płytami głównymi serii X670 i X670E

Okres przyjmowania zgłoszeń

2022/10/17~2022/12/31

Aby wziąć udział w wydarzeniu użytkownik musi spełnić następujące warunki:

1. Załączyć numer seryjny posiadanego chłodzenia ASUS AiO oraz dowód zakupu kompatybilnej płyty głównej AM5.

2. Załączyć 5 zdjęć systemu, który zamierza zbudować, przy użyciu chłodzenia ASUS AiO.