PL_ProArt 5 Years Warranty Extension

Okres przyjmowania zgłoszeń

2020/05/05~2030/12/31

WYKONAJ PONIŻSZE KROKI, ABY PRZEDŁUŻYĆ GWARANCJĘ:

1. Aby przedłużyć gwarancję kliknij w przycisk "Rejestracja" i zaloguj się do swojego konta ASUS. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta, kliknij w "Zarejestruj się" i dokończ proces.

 

 

 

 

2. Podaj numer seryjny urządzenia i skan dokumentu zakupu, aby dokończyć proces rejestracji. Dane znajdziesz na tabliczce znajdującej się z tyłu monitora.

 

 

 

 

 

3. Po wprowadzeniu danych powinieneś otrzymać potwierdzenie drogą mailową. Oznacza to, że Twoja gwarancja została przedłużona o dodatkowe dwa lata.

 

 

 

Regulamin i warunki promocji

 

Niniejsza promocja, 5-letnia gwarancja Premium na monitory ProArt („Promocja”) jest organizowana przez ASUSTek Computer Inc. („ASUS”).

 

1. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu przedłużenia gwarancji w ramach tej konkretnej promocji, Zasady korzystania z serwisu ASUS, a także Polityka prywatności ASUS, są częścią Zasad i warunków niniejszego Wydarzenia promocyjnego („Zasady i warunki”). Udział w tej Promocji jest równoznaczny z akceptacją tych Zasad i warunków.  Spółka ASUS może w każdej chwili zmienić Zasady i warunki lub inne ustalane przez nią reguły.  Wszelkie tego typu zmiany obowiązują w stosunku do kwalifikujących się uczestników (zdefiniowanych poniżej).

 

2. Promocja rozpoczyna się w dniu 5 maja 2020 roku („Data rozpoczęcia promocji”) i jest organizowana na obszarze Europy, na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce („Obszar promocji”).

 

3. Osoby, które mieszkają na obszarze promocji i chciałyby wziąć udział w tej Promocji w okresie promocji po dacie rozpoczęcia promocji, zgadzają się z następującymi postanowieniami:

 

A. Kwalifikujący się uczestnik (zdefiniowany poniżej) musi mieć co najmniej 18 lat i być uznawany za osobę dorosłą w przepisach kraju, w którym mieszka. Osoba uczestnicząca („Kwalifikujący się uczestnik”) musi zakupić produkty firmy ASUS objęte niniejszą promocją, w tym monitory z serii ProArt Display z serii PA i PQ („Produkty objęte promocją”). Kryteria określające „Kwalifikującego się uczestnika” opierają się na sekcjach 3.C i 3.D niniejszych Zasad i warunków. Firma ASUS zachowuje prawo do sprawdzenia prawidłowości wszelkich zgłoszeń oraz tożsamości Kwalifikujących się uczestników, jak również do odmowy udzielenia przedłużenia gwarancji wedle własnego uznania.

 

B. Uczestnik musi zarejestrować się i/lub zalogować się na swoim koncie członka ASUS na tej witrynie promocji, aby móc wziąć udział w niniejszej promocji.

 

C. Produkty objęte promocją, zakupione w okresie od 1 stycznia do 4 maja 2020 roku, muszą zostać zarejestrowane do 31 lipca 2020 roku, aby otrzymać dodatkową dwuletnią gwarancję. Produkty objęte promocją zakupione po Dacie rozpoczęcia promocji muszą zostać zarejestrowane w ciągu trzech miesięcy od zakupu, aby uzyskać dodatkową dwuletnią gwarancję.

 

D. Konieczne jest również dostarczenie na witrynie promocji kopii rachunku za Produkt objęty promocją.

 

E. Produkt objęty promocją musi zostać zakupiony na Obszarze promocji.

 

4. W przypadku jakichkolwiek problemów należy skontaktować się z działem wsparcia ASUS za pośrednictwem tego adresu:

 

https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/Services/questionform/?lang=en

 

5. W przypadku usterki Produktu objętego promocją podczas normalnego i prawidłowego użytkowania w okresie gwarancyjnym firma ASUS, wedle własnego uznania, naprawi lub wymieni wadliwe części Produktu objętego promocją, czy też kompletny produkt, wykorzystując nowe lub odnowione części lub produkty, które są pod względem funkcjonalności równorzędne lub lepsze niż oryginalnie dostarczone.