Ważne informacje

Jak znaleźć nazwę modelu

Wszystkie produkty:

Płyta główna

Metoda 1 : Ponowne uruchomienie systemu

Naciśnij klawisz "Pause/Break" kiedy zobaczysz napis ASUS XXXX ACPI BIOS Revision

Na przykład:A7N8X-VM to model płyty głównej.

Metoda 2 : Znajdź nazwę modelu na płycie głównej

Jeśli to konieczne, otwórz obudowę.

Na przykład:P4C800-E to nazwa modelu płyty głównej

Notebook

Metoda 1 : Zamknij pokrywę i odwróć notebook do góry nogami. Nazwa modelu będzie wydrukowana w sekcji "MODEL". Pomiń trzecią, czwartą i piątą literę.

Na przykład:A6Va series (lepiej znana jako A6Q00VA)

Eee PC

Metoda 1 : Zamknij klapę z ekranem i odwróć urządzenie spodem do góry. Nazwa modelu będzie wydrukowana w czerwonej sekcji.

Na przykład:701 (nazwa modelu.)

Napęd optyczny

Metoda 1 : Ponowne uruchomienie systemu

Wciśnij klawisz "Pause/Break" gdy zobaczysz napis "Detecting Secondary Master"

Na przykład:CRW-4012A to nazwa modelu napędu optycznego

Metoda 2 : Sprawdź nazwę modelu na obudowie napędu optycznego

Na przykład:CRW-5224A to nazwa modelu napędu optycznego

VGA Card

Metoda 1 : Kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie systemu Windows, a następnie wybierz z menu kontekstowego "Właściwości -> Ustawienia".

Na przykład:V9280 to nazwa modelu karty graficznej.

Kliknij "Start" -> "Panel sterowania" -> "Menedżer urządzeń" -> "System" -> "Karty graficzne".

Metoda 3 : Znajdź nazwę modelu na karcie graficznej

Na przykład:V9980U to nazwa modelu karty graficznej

Wireless

Metoda 1 : Znajdź nazwę modelu na obudowie bezprzewodowego punktu dostępowego

Na przykład:WL-500g to nazwa modelu bezprzewodowego punktu dostępowego

Metoda 2 : Znajdź nazwę modelu na karcie bezprzewodowej

Na przykład:WL-107g to nazwa modelu karty bezprzewodowej

Metoda 3 : Znajdź nazwę modelu na karcie HSDPA

Na przykład:T500nazwa modelu karty HSDPA

Okładka instrukcji

Naklejka na opakowaniu