[Router bezprzewodowy] Jak skonfigurować Smart Access w AiCloud na routerze ASUS?

Czym jest Smart Access?

Funkcja Smart Access umożliwia zdalny dostęp do komputerów i urządzeń podłączonych do sieci Network Place (Samba).

Możesz także wznowić pracę uśpionego komputera. Jeśli chcesz wznowić pracę komputer za pomocą funkcji Wake on LAN (WOL) routera ASUS, przejdź do rozdziału [Router bezprzewodowy] Jak skonfigurować Wake on LAN (WOL)?

 

Wykonaj poniższe kroki:

Krok 1. Podłącz komputer do routera za pomocą kabla lub połączenia Wi-Fi i wejdź na stronę http://www.asusrouter.com, aby uzyskać dostęp do graficznego interfejsu sieciowego.

           

 

Krok 2. Wprowadź nazwę routera i hasło, aby się zalogować.

           

Adnotacja: Jeśli zapomniałeś nazwy użytkownika i/lub hasła, zresetuj router do domyślnego stanu fabrycznego i konfiguracji. (Zarówno domyślna nazwa użytkownika, jak i hasło to „admin”).  

                  Zapoznaj się z tematem: [Router bezprzewodowy] Jak zresetować router do ustawień fabrycznych? aby dowiedzieć się, jak przywrócić router do domyślnego stanu.

 

Krok 3. Przejdź do [AiCloud 2.0] > aktywuj [Smart Access] ustawiając suwak w położeniu ON (wł.) (ustawienie domyślne to OFF (wył.))

           

 

Krok 4. Zainstaluj aplikację ASUS AiCloud

           Ze sklepu Google Play Store lub Apple Store możesz pobrać i zainstalować aplikację ASUS AiCloud na swój smartfon.

          

 

Krok 5. Połącz smartfon z siecią Wi-Fi o nazwie (SSID) przypisanej do routera.

Krok 6. Uruchom aplikację AiCloud na smartfonie i wpisz nazwę użytkownika i hasło routera, aby się zalogować.

           

 

Krok 7. Kliknij Offline computer (komputer offline) > kliknij [YES] (tak), aby obudzić ten komputer (Adnotacja: Ten komputer musi być podłączony do routera i dodany do sieci Samba).