Windows 10 - Połączenie z ukrytą siecią Wi-Fi

Ukryta sieć Wi-Fi nie będzie widoczna na liście Wi-Fi, z którymi można się połączyć, jak ukazano poniżej.

Jeśli chcesz połączyć się z ukrytą siecią Wi-Fi w systemie Windows 10, wykonaj poniższe czynności.

1. Kliknij ikonę w prawym rogu, jak pokazano poniżej na czerwono.

2. Kliknij “Ustawienia sieci i Internetu”.

3. Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, by wykonać połączenie.

①:Kliknij ”Centrum sieci i udostępniania” ②:Następnie “Skonfiguruj nowe połączenie lub nową sieć” ③:Wybierz “Ręczne połączenie z siecią bezprzewodową”.

④:Kliknij “Dalej” ⑤:Wprowadź nazwę sieci/Wybierz typ zabezpieczeń/Wprowadź klucz bezpieczeństwa. ⑥:Zaznacz pole “Połącz, nawet jeśli sieć nie jest na paśmie nadawczym”⑦:Kliknij “Dalej”.

4. Połączenie zostanie wykonane, jak pokazano poniżej.

Jeśli nie możesz połączyć się z Wi-Fi, zapoznaj się z poniższymi często zadawanymi pytaniami. 

https://www.asus.com/pl/support/faq/1015536