[Windows 11/10] Jak zresetować system i usunąć moje osobiste pliki, aplikacje i ustawienia?

 

Spis treści:

Microsoft udostępnia dwie metody ponownej instalacji systemu Windows, możesz wybrać jedną z nich, aby ją wykonać.

 

Metoda 1: Zainstaluj ponownie system Windows za pomocą opcji Resetuj ustawienia do stanu początkowego w aplecie Ustawienia

Przejdź do odpowiednich instrukcji, w zależności od bieżącej wersji systemu operacyjnego Windows, który jest zainstalowany na komputerze:

 

System operacyjny Windows 11

 1. Wpisz i wyszukaj [Reset this PC] (zresetuj ten komputer) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Open] (otwórz) .
 2. Kliknij [Reset PC] (resetuj komputer) w polu Reset this PC (resetuj ten komputer).
 3. Wybierz [Remove everything] (usuń wszystko) .
 4. Wybierz [Local reinstall] (ponowna instalacja lokalnie) .
  Adnotacja: Jeżeli nie możesz zainstalować ponownie systemu Windows za pomocą funkcji Local reinstall (ponowna instalacja lokalnie) lub w procesie wystąpiły błędy, możesz wybrać opcję Cloud download (pobieranie z chmury), aby zainstalować ponownie system Windows. (Aby skorzystać z funkcji pobierania z chmury, komputer musi mieć łączność z Internetem).
 5. Kliknij [Change settings] (zmień ustawienia) .
 6. Na podstawie preferencji wybierz stosowne ustawienie , a następnie kliknij [Confirm] (potwierdź) .
 7. Potwierdź ustawienia i kliknij [Next] (dalej) .
 8. Wyświetlone może zostać następujące powiadomienie; wybierz [Next] (dalej) , aby kontynuować proces resetowania.
 9. Kliknij [Reset] (resetuj) , aby rozpocząć ponowną instalację systemu Windows 11; po zakończeniu ponownej instalacji komputer zostanie uruchomiony ponownie.
  Adnotacja: Upewnij się, że zasilacz sieciowy jest podłączony podczas procesu resetowania. Aby zapobiec wystąpieniu jakichkolwiek problemów, nie wymuszaj zamknięcia w trakcie procesu resetowania.

Powrót do spisu treści

 

System operacyjny Windows 10

 1. Wpisz i wyszukaj [Reset this PC] (zresetuj ten komputer) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Open] (otwórz) .
 2. Kliknij [Get started] (rozpocznij) w polu Reset this PC (resetuj ten komputer).
 3. Wybierz [Remove everything] (usuń wszystko) .
 4. Kliknij [Change settings] (zmień ustawienia) .
 5. Na podstawie preferencji wybierz stosowne ustawienie , a następnie kliknij [Confirm] (potwierdź) .
 6. Potwierdź ustawienia i kliknij [Next] (dalej) .
 7. Przed przystąpieniem do resetowania komputera upewnij się, że zasilacz AC jest podłączony, w przeciwnym razie wyświetlony zostanie poniższy komunikat.
 8. Kliknij [Reset] (resetuj) . Komputer przystąpi do ponownej instalacji systemu Windows.
  Adnotacja: Upewnij się, że zasilacz sieciowy jest podłączony podczas procesu resetowania. Aby zapobiec wystąpieniu jakichkolwiek problemów, nie wymuszaj zamknięcia w trakcie procesu resetowania.

Powrót do spisu treści

 

 

Metoda 2: Zainstaluj ponownie system Windows za pomocą środowiska odzyskiwania systemu Windows (WinRE)

 1. Najpierw pozwól, aby komputer przeszedł do środowiska odzyskiwania systemu Windows.  Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji: Jak uzyskać dostęp do środowiska odzyskiwania systemu operacyjnego Windows?.
 2. Po przejściu komputera do środowiska odzyskiwania systemu Windows wybierz [Troubleshoot] (rozwiązywanie problemów) .
 3. Wybierz [Reset this PC] (resetuj ustawienia komputera do stanu początkowego) .
 4. Wybierz [Remove everything] (usuń wszystko) .
 5. Wybierz [Local reinstall] (ponowna instalacja lokalnie) .
  Adnotacja: Jeżeli nie możesz zainstalować ponownie systemu Windows za pomocą funkcji Local reinstall (ponowna instalacja lokalnie) lub w procesie wystąpiły błędy, możesz wybrać opcję Cloud download (pobieranie z chmury), aby zainstalować ponownie system Windows. (Aby skorzystać z funkcji pobierania z chmury, komputer musi mieć łączność z Internetem).
 6. Na podstawie preferencji wybierz stosowne ustawienie .
 7. Kliknij [Reset] (resetuj) . Komputer przystąpi do ponownej instalacji systemu Windows.
  Adnotacja: Upewnij się, że zasilacz sieciowy jest podłączony podczas procesu resetowania. Aby zapobiec wystąpieniu jakichkolwiek problemów, nie wymuszaj zamknięcia w trakcie procesu resetowania.

Powrót do spisu treści