Windows 10 - Jak przywrócić system do ustawień fabrycznych?

Wprowadzenie

Jeżeli nie można znaleźć tej opcji, jest to zupełnie normalne. Opcje wyboru są uzależnione od sposobu przejściu do Windows 10. Po aktualizacji z Windows 8/8.1 na komputerze wyposażonym w partycję recovery ASUS, taka opcja będzie dostępna.

Konta, pliki, ustawienia, aplikacje, ustawienia ASUS i sklep Windows będą usunięte, oraz zreinstaluje się wersja Windows, która była dostarczona z komputerem. 

 

Zaczynamy

Naciśnij przycisk "Start".

 

a następnie wybierz "Ustawienia".

 

Następnie wybierz "Aktualizacje i Bezpieczeństwo".

 

Następie kliknij na "Recovery" i wybierz "Resetuj swój komputer".

Następnie kliknij "Zaczynamy".

 

Następnie kliknij Przywracanie ustawień fabrycznych.

 

W zależnośći od swoich potrzeb, wybierz odpowiednią opcję.

 

Z dostępnych opcji wybierz odpowiednią dla siebie.

 

Kliknij przycisk Przywróć.

Jest to ostatni slajd obrazujacy stan przed rozpoczęciem procesu przywracania systemu.

 

Uwaga: Jeżeli w trakcie przywracania ustawień fabrycznych pojawi się błąd (np. proces zatrzyma się na 50%) który unimożliwi przeprawodzenie procesu przywracania, będzie miało to związek z uszkodzeniem partycji przywracania (Recovery). W takim przypadku sugerujemy przesłać swoje urządzenie do lokalnego centrum serwisowego ASUS w celu rozwiązania problemu.