[Windows 11/10] Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie plików

Użyj funkcji [File history], aby wykonać kopię zapasową swoich plików na zewnętrznym napędzie, np. na dysku USB lub przenośnym dysku twardym. Kopię zapasową możesz również wykonać w lokalizacji sieciowej. Funkcja Historia plików regularnie wykonuje kopie zapasowe twoich plików w folderach Dokumenty, Muzyka, Obrazy, Wideo i Pulpit oraz pliki z OneDrive dostępne w trybie offline na twoim komputerze PC. Z czasem twoja historia plików będzie zupełnie inna. Jeśli oryginalne pliki zostaną utracone, uszkodzone lub skasowane, będziesz mógł je przywrócić. Możesz także przeglądać i przywracać różne wersje swoich plików. Na przykład: jeśli chcesz przywrócić starszą wersję pliku (nawet jeśli nie został usunięty ani utracony), możesz przeglądać historię, wybrać szukaną wersję i przywrócić ją.

Uwaga: Domyślnie Historia plików tworzy jedynie kopie zapasowe plików znajdujących się w folderach Dokumenty, Muzyka, Obrazy, Wideo i Pulpit oraz plików z OneDrive dostępnych w trybie offline na twoim komputerze PC. Jeśli w innych miejscach masz pliki lub foldery, dla których chcesz wykonać kopie zapasowe, musisz dodać je ręcznie.

Uwaga: W przypadku korzystania z Historii plików do przywracania plików, aktualne pliki zostaną zastąpione kopią zapasową o tej samej nazwie z wybranej określonej daty. Jeśli chcesz jednocześnie zachować swoje aktualne pliki, zaleca się niezależne wykonanie kopii zapasowej przed kontynuowaniem odzyskiwania plików.

 

Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje, kliknij odnośnik do wideo ASUS w serwisie YouTube, by dowiedzieć się więcej na temat tworzenia kopii zapasowych i przywracania plików.

https://www.youtube.com/watch?v=Hv4WvHxVUdg

 

Przejdź do odpowiedniej instrukcji w oparciu o twój aktualny system operacyjny Windows:

 

System operacyjny Windows 11

Spis treści:

 

Tworzenie kopii zapasowej plików z Historii plików (File History)

 1. Wpisz i wyszukaj [File History] (Historia plików) w pasku wyszukiwania Windows, a następnie kliknij [Open] (Otwórz).
  Obraz zawierający tekstOpis wygenerowany automatycznie
 2. Wybierz [Select drive] (Wybierz dysk).
  Obraz zawierający tekstOpis wygenerowany automatycznie
 3. Wybierz dysk, którego chcesz użyć do utworzenia kopii zapasowej plików, a następnie wybierz [OK].
  Jeśli chcesz wykonać kopię zapasową plików na urządzeniu zewnętrznym, upewnij się, że zostało ono podłączone.
  Obraz zawierający tekstOpis wygenerowany automatycznie
 4. Po wybraniu dysku funkcja Historia plików zostanie włączona.
  Możesz wybrać [Advanced settings] (Ustawienia zaawansowane), aby skonfigurować porę i częstotliwość tworzenia kopii zapasowej.
  Obraz zawierający tekstOpis wygenerowany automatycznie
  Wybierz opcję Zapisz kopie pliku: jak często chcesz tworzyć jednorazową kopię zapasową plików oraz Zachowaj zapisane wersje: jak długo chcesz przechowywać pliki, a następnie wybierz [Save changes] (Zapisz zmiany).
  Obraz zawierający tekstOpis wygenerowany automatycznie
 5. Jeśli domyślne są ustawione foldery, dla których nie chcesz tworzyć kopii zapasowej, wybierz opcję [Exclude folders] (Wyklucz foldery).
  Obraz zawierający tekstOpis wygenerowany automatycznie
  Kliknij [Add] (Dodaj), aby dodać foldery, których nie chcesz tworzyć kopii, a następnie wybierz [Save changes] (Zapisz zmiany).
  Obraz zawierający tekstOpis wygenerowany automatycznie
 6. Jeśli chcesz dodać folder do Historii plików, aby utworzyć jego kopię, kliknij prawym przyciskiem myszy folder, a następnie kliknij [Show more options] (Pokaż więcej opcji)
   
  Po pojawieniu się dodatkowych opcji, wybierz [Include in library] (Umieść w bibliotece), a następnie kliknij [Create new library] (Utwórz nową bibliotekę)
   
  Gdy folder zostanie dodany do biblioteki, oznacza to, że ten folder został pomyślnie dodany do listy w Historii plików. 

Powrót do Spisu treści

 

Przywracanie kopii zapasowej plików z Historii plików (File History)

Możesz użyć Historii plików, aby przywrócić plik z kopii zapasowej dysku. Możesz także wybrać wersję pliku z konkretnego dnia, jeśli utworzyłeś kopię zapasową plików w różnych datach. Jeśli używasz dysku zewnętrznego do tworzenia kopii zapasowej plików, upewnij się, że dysk jest podłączony do komputera.

 1. Wpisz i wyszukaj [File history] (Historia plików) w pasku wyszukiwania Windows, a następnie kliknij [Open] (Otwórz).
  Obraz zawierający tekstOpis wygenerowany automatycznie
 2. Wybierz [Restore personal files (Przywracanie plików osobistych).
  Obraz zawierający tekstOpis wygenerowany automatycznie
 3. Do przywrócenia możesz wybrać jeden plik/folder, wiele plików/folderów lub wszystkie foldery z dysku kopii zapasowej. Po dokonaniu wyboru kliknij ikonę [Restore] (Przywróć) , a system Windows rozpocznie przywracanie plików.
  Kliknij ikony strzałkę w lewo i strzałkę w prawo, aby przeglądać różne wersje plików i folderów według dat.

  Obraz zawierający tekstOpis wygenerowany automatycznie

Powrót do Spisu treści

 

System operacyjny Windows 10

Spis treści

 

Tworzenie kopii zapasowej plików z Historii plików (File History)

 1. Wpisz i wyszukaj [Backup settings] (Ustawienia kopii zapasowych) na pasku wyszukiwania systemu Windows, a następnie kliknij [Open] (Otwórz) .
 2. Wybierz [Add a drive] (Dodaj napęd) , a następnie wybierz napęd, którego chcesz użyć do utworzenia kopii zapasowej .
  Jeżeli chcesz utworzyć kopię zapasową plików na urządzeniu zewnętrznym, upewnij się że zostało podłączone
 3. Po wybraniu napędu dostępna będzie opcja [Automatically back up my files] (Automatycznie twórz kopie zapasowe moich plików), po czym wybierz [More options] (więcej opcji) , aby skonfigurować w ustawieniach tworzenia kopii zapasowej czas cyklu i folder. 
 4. Wybierz czas cyklu: jak często chcesz tworzyć pojedynczą kopię zapasową plików oraz okres: jak długo chcesz przechowywać pliki .
 5. Poniżej wyświetlona zostanie lista folderów, dla których kopia zapasowa została wykonana; możesz także wybrać opcję [Add a folder] (Dodaj folder), aby dodać foldery do tworzenia kopii zapasowej
 6. Po zakończeniu konfiguracji wybierz opcję [Back up now] (Utwórz kopię zapasową teraz) .
 7. Po zakończeniu tworzenia kopii zapasowej wyświetlony zostanie poniższy ekran.
 8. Jeżeli chcesz zmienić napęd na którym mają być tworzone kopie zapasowe, musisz musisz to ustawić w opcjach. Wybierz [Back up a different drive] (Przestań używać napędu) , aby mieć możliwość wybrania innego napędu do tworzenia kopii zapasowej plików.

Powrót do spisu treści

 

Przywracanie kopii zapasowej plików z [Historii plików]

Użyj opcji Historii plików, aby przywrócić wybrany plik lub wszystkie pliki z napędu wybranego do tworzenia kopii zapasowych. Możesz także wybrać określoną datę wersji plików do przywrócenia, jeżeli kopia zapasowa pików była tworzona różnicowo dla wersji według dat. Jeżeli do tworzenia kopii zapasowej użyty został napęd zewnętrzny, upewnij się że jest podłączony do komputera.

 1. Wpisz i wyszukaj [Backup settings] (Ustawienia kopii zapasowej) na pasku wyszukiwania systemu Windows, a następnie kliknij [Open] (Otwórz) .
 2. Wybierz [More options] (Więcej opcji) .
 3. Przewiń stronę w dół i wybierz [Restrore files from a current backup] (Przywróć pliki z bieżącej kopii zapasowej) .
 4. Możesz wybrać plik/folder, wiele plików/folderów lub wszystkie foldery zapisane na dysku wybranym do tworzenia kopii zapasowej, aby je przywrócić . Po dokonaniu wyboru kliknij ikonę [Restore] (Przywróć) , po czym system operacyjny Windows rozpocznie przywracanie plików.
  Kliknij ikonę lewej strzałki i ikonę prawej strzałki , aby przeglądać według daty różne wersje plików i folderów.

 

Powrót do spisu treści