Windows 10 – Co nowego w odniesieniu do asystentki Cortana?

Cortana to osobista asystentka która pomaga zwiększyć wydajność pracy w Microsoft 365.

Obsługa głosowa asystentki Cortana w Teams, funkcja Odtwarzaj wiadomości e-mail w Outlook, Cortana w systemie Windows oraz funkcja Wiadomość e-mail z podsumowaniem pozwalają Ci osiągnąć więcej, aby skupić się na tym, co istotne.

 

Cortana w systemie Windows

Wraz z ostatnimi aktualizacjami systemu Windows 10 użytkownicy otrzymali dostęp do nowych funkcjonalności asystentki Cortana, które przekładają się na jeszcze większą wydajność, pomagając Ci szybko znaleźć niezbędne informacje w Microsoft 365. Cortana w systemie Windows 10 oferuje interfejs użytkownika oparty na czacie, dając Ci możliwość interakcji z asystentką Cortana za pośrednictwem poleceń głosowych lub klawiatury.

Adnotacja: Funkcjonalność asystentki Cortana w systemie Windows w zakresie poprawy wydajności jest obecnie obsługiwana tylko w języku angielskim (w Stanach Zjednoczonych). Aby poznać możliwości asystentki Cortana w systemie Windows w innych częściach świata, zapoznaj się z tematem poświęconym tej kwestii.  

Cortana w systemie Windows może wspierać Cię w lepszym zarządzaniu harmonogramem i zadaniami. Polecenia możesz wymawiać lub wpisywać za pomocą klawiatury, np.: sprawdzić kalendarz, ustawić przypomnienie lub dodać do listy Zadań do wykonania Microsoft. Możesz także wyszukać lokalne informacje, pozyskać informacje i śledzić najnowsze wiadomości, prognozy pogody oraz dane finansowe za pośrednictwem wyszukiwarki Bing.

Dzięki najnowszej aktualizacji asystentki Cortana w systemie Windows, możesz wyszukiwać dokumenty i tworzyć szybkie wiadomości e-mail. Aplikację możesz wywołać słowem uaktywniającym: „Cortana”.

Aby poznać możliwości asystentki Cortana w systemie Windows, zapoznaj się z tematem poświęconym tej kwestii lub obejrzyj nasz materiał wideo

 

Wiadomość e-mail z podsumowaniem

Funkcja Wiadomość e-mail z podsumowaniem pomaga Ci kontrolować kalendarz i planować dzień. W ciągu kilku godzin od rozpoczęcia dnia roboczego otrzymasz wiadomość e-mail z informacjami na temat wszelkich istotnych kwestii, które pomogą Ci lepiej przygotować na cały dzień, w tym informacje o:

  • Niezrealizowanych zobowiązaniach, prośbach, informacjach zwrotnych od i dla współpracowników z wiadomości e-mail, które mogły zostać przypadkowo pominięte

  • Dokumentach powiązanych ze spotkaniami zaplanowanymi na dany dzień, z którymi możesz chcieć się zapoznać zawczasu

  • Sugerowanych godzinach indywidualnej pracy do zaplanowania

Od września 2020 roku funkcja Wiadomość e-mail z podsumowaniem jest ogólnodostępna dla użytkowników angielskojęzycznej wersji Microsoft 365 Enterprise.

Aby poznać możliwości funkcji Wiadomość e-mail z podsumowaniem, zapoznaj się z tematem poświęconym tej kwestii lub obejrzyj nasz materiał wideo

 

Scheduler

Nowa usługa asystentki Cortana pozwala Ci oszczędzać czas i unikać pospiechu w koordynacji spotkań, oddając nadzór nad harmonogramem asystentce Cortana. Aby korzystać z funkcji Scheduler, należy dodać kopię wiadomości e-mail do asystentki Cortana z poleceniem zorganizowania spotkania. Cortana obsługuje wszystkie wysyłane i odbierane wiadomości e-mail na temat godzin możliwego spotkania, po czym wysyła w twoim imieniu zaproszenie.

Adnotacja: Funkcja Scheduler jest obecnie obsługiwana tylko w języku angielskim (w Stanach Zjednoczonych). 

Cortana komunikuje się z konkretnymi osobami poprzez pocztę elektroniczną, aby zapewnić naturalny, niemal ludzki w swoim charakterze sposób komunikacji i ustalania harmonogramu. Funkcja Scheduler współpracuje z Office 365, Outlook.com, lub kalendarzem Google. Dzięki używaniu funkcji Scheduler, Cortana poznaje Twoje preferencje odnośnie do spotkań i wykorzystuje je, aby ustalać najbardziej optymalne terminy.

 

Aby dowiedzieć się więcej o możliwościach funkcji Scheduler, zapoznaj się z sekcją  często zadawanych pytań (FAQ) o funkcję Scheduler.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 

Powyższe informacje zostały zaczerpnięte ze strony Microsoft, która dostępna pod poniższym odnośnikiem.

https://support.microsoft.com/en-us/cortana