System Windows 10 działa wolno lub się zacina. W menedżerze zadań, użycie dysku pokazuje 100%.

          

 

System Windows 10 oraz preinstalowany program antywirusowy McAfee automatycznie się aktualizują, co może spowodować użycie dysku HDD w 100%. Proszę ręcznie wymusić aktualizację w usłudze Windows Update oraz oprogramowaniu McAfee wykonując poniższe kroki:

(Uwaga: Podczas manualnej aktualizacji, proszę nie włączać dodatkowych innych aplikacji)

 

1. Upewnić się, że zainstalowany system operacyjny to na pewno Windows 10, oraz że posiadasz mechaniczny dysk twardy HDD którego użycie utrzymuje się na poziomie 100% przez około 10 minut (Uruchom Menadżer zadań > Kliknij [Wydajność] aby sprawdzić użycie dysku twardego).

 

2. Podłącz urządzenie do zasilania oraz połącz je z Internetem, następnie otwórz Panel sterowania > Opcje zasilania > Wybierz moment wyłączenia ekranu > W kolumnie Uśpij wybierz pozycję Nigdy.

 

3. Wybierz Ustawienia > System > System > aby potwierdzić, że zainstalowana wersja systemu Windows 10 to wersja 1703. Jeżeli tak nie jest, przejdź do Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia aby dokonać aktualizacji systemu do najnowszej dostępnej wersji w usłudze Windows Update, następnie uruchom ponownie urządzenie aby zakończyć proces aktualizacji systemu.

 

4. Jeżeli twoje urządzenie posiada preinstalowane oprogramowanie McAfee, naciśnij prawym przyciskiem na ikonę McAfee (w prawym dolnym rogu ekranu), następnie wybierz opcję Check for Updates (Sprawdź aktualizacje).

 

 

5. Po wprowadzeniu zmian, uruchom urządzenie ponownie.

 

*Poniższe rozwiązanie nie jest zalecane, twój notebook może być zagrożony podczas pracy.

Użycie dysku wzrasta do 100% po połączeniu się z siecią, w tym czasie Windows 10 automatycznie uruchamia działanie usługi Windows Update, co powoduje wykorzystanie dysku HDD na poziomie 100% przez około 5 minut.

Jeżeli nie chcesz, aby twój komputer automatycznie uruchamiał proces aktualizacji, wciśnij kombinację klawiszy ‘Windows’+’R’ i wprowadź frazę services.msc.

 

Następnie odnajdź pozycję Windows Update i naciśnij na nią dwukrotnie.

 

Wybierz opcję Wyłączony w pozycji Tryb uruchomienia następnie naciśnij OK.