[Router bezprzewodowy] Twardy reset do ustawień fabrycznych w routerach ASUS — Metoda 2

1. Wyłącz router.
2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk "WPS" i włącz router.
3. Lampka kontrolna zasilania zostanie włączona (trzymaj przycisk "WPS" niezmiennie wciśnięty).
4. Zwolnij przycisk "WPS" gdy lampka kontrolna zasilania zgaśnie.
5. Uruchom ponownie router ręcznie, naciskając przycisk zasilania.

Znajdź na routerze przycisk "WPS" — odnieś się do poniższej ilustracji.

Różne modele mogą mieć nieznacznie różniące się nazwy. W razie jakichkolwiek pytań zapoznaj się z instrukcją obsługi.

Na poniższych ilustracjach dla przykładu wybrano urządzenie [RT-AX68U].