[Chromebook] Jak zresetować Chromebooka bez wyświetlacza?

Aby wykonać czynności związane z twardym resetowaniem w przypadku większości Chromebooków, zapoznaj się z poniższymi krokami:

  1. Wyłącz zasilanie Chromebooka (naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej 4 sekundy, aby wymusić wyłączenie)
  2. Naciśnij i przytrzymaj [Przycisk odświeżania], a następnie kliknij przycisk [Zasilanie], aby włączyć zasilanie.

    Obraz zawierający tekst, sprzęt elektroniczny, klawiatura, komputerOpis wygenerowany automatycznie
  3. Zwolnij [Przycisk odświeżania], aż Chromebook uruchomi się ponownie.

 

Jeśli używasz tabletu Chromebook: naciśnij i przytrzymaj [Przycisk zwiększania głośności] i [Przycisk zasilania] przez co najmniej 10 sekund, a następnie zwolnij je.