[ASUS Aura Creator] Aura Creator — Często zadawane pytania (FAQ)

Spis treści

 

Jak zainstalować AURA Creator?
          Sprawdź wersję systemu Windows
          Zainstaluj AURA Creator za pośrednictwem instalatora Armoury Crate i AURA
Jak odinstalować AURA Creator?
Użytkownicy z zainstalowanym Armoury Crate
          Użytkownicy bez zainstalowanego Armoury Crate

Jak dezaktywować automatyczne aktualizacje AURA Creator?
Rozwiązywanie problemów
          Nie mogę korzystać z narzędzia AURA Creator. Komunikat o niepoprawnie działającej usłudze
          Nie mogę znaleźć mojego urządzenia (moich urządzeń) w AURA Creator
Jak korzystać z AURA Creator?
          Utwórz profil oświetlenia
          Użyj skrótu klawiszowego do szybkiej edycji
          Udostępnij profil oświetlenia
          Czy mogę częściowo zastosować profil oświetlenia do podłączonych urządzeń?
          Czy mogę zastosować profil oświetlenia na różnych urządzeniach?
          Szybko zastosuj profile oświetlenia z Armory Crate > AURA Sync

Nowy efekt — Synchronizacja z muzyką
          Jak dodać efekt muzyczny?
          Dlaczego efekt muzyczny nie działa, chociaż muzyka jest odtwarzana?
          Efekt nie zmienia się wraz z dostosowaniem głośności systemu

Nowy efekt — Synchronizacja z kolorem adaptacyjnym
          Co zrobić, aby funkcja koloru adaptacyjnego działała?
          Jak dodać efekt koloru adaptacyjnego?

 

Jak zainstalować AURA Creator?

 • Sprawdź wersję systemu Windows

Sprawdź wersję systemu Windows swojego komputera stacjonarnego lub laptopa i upewnij się, że Twój system jest zgodny z programem AURA Creator — Windows 10 (aktualizacja Creators/1903 lub późniejszy) lub Windows 11

 • Zainstaluj AURA Creator za pośrednictwem instalatora Armoury Crate i AURA

Zaleca się instalację aplikacji Armoury Crate przed użyciem z AURA Creator, aby zapewnić bezproblemową obsługę i dostęp do licznych funkcji, w tym AURA Sync, konfiguracja urządzeń, zarządzanie kontem ASUS oraz wielu więcej usług ASUS. Aplikacji AURA Creator można używać także niezależnie.

Postępuj zgodnie z poniższym opisem, aby pobrać AURA Creator i Armoury Crate:

1. Przejdź do witryny AURA Creator  i kliknij przycisk Download (pobierz).
2. Wyodrębnij „ArmouryCrateInstallTool.zip” i kliknij dwukrotnie „ArmouryCrateInstaller.exe”, aby rozpocząć instalację.
3. Wybierz instalację jednej aplikacji (AURA Creator lub Armoury Crate) lub obu. Kliknij przycisk „Start”, aby uruchomić proces instalacji.

 

Jak odinstalować AURA Creator?

 • System z zainstalowanym Armoury Crate

Jeśli chcesz odinstalować AURA Creator a zachować Armory Crate do konfiguracji urządzenia, AURA Sync i inne usługi ASUS, wykonaj następujące czynności:
1. Kliknij przycisk „Windows na pulpicie i przejdź do apletu Ustawienia systemowe Windows .
2. Przejdź do „Aplikacje” i wyszukaj aplikację „Aura Creator”, aby ją odinstalować.

 • System bez zainstalowanego Armoury Crate

Jeśli nie masz Armory Crate i chcesz odinstalować wszystkie aplikacje i usługi powiązane z AURA Creator, wykonaj następujące czynności:
1. Kliknij odnośnik, aby przejść do witryny wsparcia Armoury Crate.
2. Przejdź do karty „Driver & Utility” (sterowniki i programy narzędziowe) i jako system operacyjny wybierz „Windows 10 64-bit”, aby pobrać narzędzie do deinstalacji „Armoury Crate Uninstall Tool”.
3. Wyodrębnij „Armoury_Crate_Uninstall_Tool.zip” i kliknij dwukrotnie „Armoury Crate Uninstall Tool.exe”, aby rozpocząć proces deinstalacji.
4. Aby dokończyć deinstalację, uruchom ponownie system.

 

Jak wyłączyć automatyczne aktualizacje AURA Creator?

Aby powstrzymać aplikacje Armoury Crate UWP oraz AURA Creator UWP przed automatycznymi aktualizacjami, wykonaj działania opisane poniżej.
*Adnotacja: W razie dezaktywacji automatycznych aktualizacji, ustawienie ma zastosowanie dla wszystkich aplikacji zainstalowanych z Microsoft Store (nie tylko do Armoury Crate i AURA Creator).

1. Przejdź do Microsoft Store


 
2. Kliknij ikonę „Sign in” (zaloguj się) po prawej stronie paska tytułowego, a następnie kliknij „App settings” (ustawienia aplikacji).
 

3. Dezaktywuj „App updates” (aktualizacje aplikacji), aby wyłączyć aktualizacje automatyczne.
*Adnotacja: W razie dezaktywacji automatycznych aktualizacji, ustawienie ma zastosowanie dla wszystkich aplikacji zainstalowanych z Microsoft Store (nie tylko do Armoury Crate i AURA Creator).


 

Rozwiązywanie problemów

 • Nie mogę korzystać z narzędzia AURA Creator. Komunikat o niepoprawnie działającej usłudze

Wykonaj poniższe czynności, aby rozwiązać problem:

1. Uruchom ponownie komputer, aby sprawdzić, czy usługa działa.
2. Pobierz instalator z witryny AURA Creator.
3. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik „ArmouryCrateInstallTool.zip” i wybierz Wyodrębnij wszystkie.
4. Kliknij dwukrotnie lewym przyciskiem myszy plik „ArmouryCrateInstaller.exe”, wybierz instalację „Aura Creator” — proces ponownej instalacji zostanie zakończony automatycznie.

 • Nie mogę znaleźć mojego urządzenia (moich urządzeń) w AURA Creator

Wykonaj poniższe czynności, aby rozwiązać problem:

1. Upewnij się, że Twoje urządzenie (urządzenia) znajduje się na liście zgodnych z AURA Creator na witrynie AURA Creator.

2. Dokładnie sprawdź, czy urządzenie(-a) jest (są) poprawnie podłączone do komputera lub laptopa.

3. Sprawdź dostępność aktualizacji, aby uzyskać wymagane aktualizacje dla swoich urządzeń w AURA Creator > Settings (ustawienia)

4. Zsynchronizuj urządzenia(-e) z „Available devices” (dostępne urządzenia), a urządzenie(-a) zostanie(-ą) wyświetlone w obszarze wyświetlania.

 

Jak korzystać z AURA Creator?

 • Utwórz profil oświetlenia

Aby utworzyć prosty profil oświetlenia, wykonaj czynności opisane w samouczku, który pojawi się przy pierwszym uruchomieniu AURA Creator. Zawsze możesz przejrzeć samouczek w Help (pomoc) > Tutorial (samouczek), jak na poniższych zrzutach ekranu.

 • Użyj skrótu klawiszowego do szybkiej edycji

 

AURA Creator obsługuje niektóre popularne skróty klawiszowe, aby usprawnić tworzenie profili oświetleniowych, na przykład Ctrl + C, Ctrl + V, aby skopiować/wkleić bloki oświetleniowe, a Ctrl + kółko przewijania myszy, aby powiększyć/pomniejszyć obszar wyświetlania urządzenia. Listę obsługiwanych skrótów klawiszowych można znaleźć w Help (pomoc) > Shortcuts (skróty).

 

 • Udostępnij profil oświetlenia

Aby udostępnić swój profil oświetlenia, możesz wykonać następujące czynności:
1. Po edycji kliknij Options (opcje) > Export (eksportuj), aby wyeksportować bieżący profil oświetlenia.
2. Wyślij profil oświetlenia w dowolny sposób, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub USB.
3. Aby zaimportować profil oświetlenia, kliknij Options (opcje) > Import (importuj) w AURA Creator.
4. Po zakończeniu procesu importowania możesz wybrać importowany profil oświetlenia i zastosować lub edytować za pomocą AURA Creator.

 • Czy mogę częściowo zastosować profil oświetlenia do podłączonych urządzeń?

 

Nawet jeśli komputer lub laptop nie jest podłączony do wszystkich wymienionych urządzeń profilu oświetlenia, nadal możesz częściowo zastosować profil oświetlenia do podłączonych urządzeń.

 

 • Czy mogę zastosować profil oświetlenia na różnych urządzeniach?

 

AURA Creator obsługuje edycję bogatych warstw. Jeśli masz pod ręką profil oświetlenia z utworzonymi już różnymi warstwami, ale bez wszystkich pasujących urządzeń lub z tym samym typem urządzenia, ale z innym modelem (na przykład Klawiatura A w profilu oświetlenia, ale połączona z Klawiaturą B), nadal możesz zaimportować oświetlenie profilu i ponownie wybrać obszar oświetlenia i mapowania z istniejącymi warstwami.

 

 • Szybko zastosuj profile oświetlenia z Armory Crate > AURA Sync

Zapisane profile oświetleniowe AURA Creator zostaną automatycznie wyświetlone na liście w Armoury Crate > AURA Sync jako zaawansowane efekty świetlne AURA Sync. Po zastosowaniu efektów zaawansowanych profil zostanie dostosowany do wybranych urządzeń synchronizujących, które również należą do profilu oświetlenia.

Nowy efekt dla AURA Creator — „Sync with Music” (synchronizacja z muzyką) pozwala ci łatwo przenieść sygnał wyjścia audio na oświetlenie LED dla wybranych urządzeń kompatybilnych z AURA Sync.

 • Jak dodać efekt muzyczny?

 

Postępuj według poniższych kroków aby dodać efekt muzyczny:
1. Wybierz miejsce oświetlenia i stwórz nową warstwę dla wybranego miejsca.
2. Przeciągnij blok efektu „Music” (muzyka) z dostępnego zasobu po lewej stronie i przenieść na warstwę.
3. Dostosuj ustawienia w panelu po prawej stronie aby dopasować je do swoich preferencji.
4. Kliknij „Play” (odtwórz) lub „Save & Apply” (zapisz i zastosuj), aby wyświetlić efekt.

 

 • Dlaczego efekt muzyczny nie działa, chociaż muzyka jest odtwarzana?

 

Prosimy upewnić się że urządzenie odtwarzania zostało wybrane na warstwie z efektem „Music” (muzyka). Prosimy pamiętać aby ponownie wybrać urządzenie odtwarzające i zastosować profil jeśli wybrane urządzenie zostało odłączone.

 

 • Efekt nie zmienia się wraz z dostosowaniem głośności systemu

 

W zależności od urządzenia odtwarzającego, możliwości oprogramowania w zakresie odebrania zmiany głośności systemowej mogą być różne. Zalecamy zmianę głośności audio w odtwarzaczu muzyki aby poprawnie uzyskać efekt oświetlenia. Dodatkowo możliwe jest zmienienie czułości w celu zmniejszenia lub zwiększenia efektu.

 

Nowy efekt dla AURA Creator — „Sync with Adaptive Color” (synchronizacja z kolorem adaptacyjnym) pozwala ci łatwo przenieść kolor ekranu na oświetlenie LED dla wybranych urządzeń kompatybilnych z AURA Sync.

 • Co zrobić, aby funkcja koloru adaptacyjnego działała?

 

AURA Creator może pobrać jeden kolor z zaznaczonego obszaru jako „Adaptive Color” (kolor adaptacyjny) — możesz zdecydować czy pokazać średni/wypadkowy czy najbardziej rzucający się w oczy kolor w danym obszarze i wyświetlić go na urządzeniu.

 • Jak dodać efekt koloru adaptacyjnego?

Postępuj według poniższych kroków aby dodać efekt koloru adaptacyjnego:
1. Wybierz miejsce oświetlenia i stwórz nową warstwę dla wybranego miejsca.
2. Przeciągnij blok efektu „Adaptive Color” (kolor adaptacyjny) z dostępnego zasobu po lewej stronie i przenieść na warstwę.
3. Skorzystaj z klawisza „PrtSc” na klawiaturze aby uzyskać zrzut ekranu.
4. Załaduj zrzut ekranu w AURA Creator

5. Przeciągnij, aby wybrać obszar z którego chcesz pobrać „Adaptive color” (kolor adaptacyjny) i kliknij przycisk „Save” (zapisz) w celu zakończenia procesu.

Adnotacja: Upewnij się, na podstawie zrzutu ekranowego (na ekranie), że wybrany obszar jest prawidłowy. W przeciwnym razie urządzenie będzie zawsze pokazywało czarny kolor. Jeśli zaznaczasz obszar z zewnętrznego monitora a monitor został odpięty od komputera, prosimy ponownie wybrać obszar przed zastosowaniem efektu oświetlenia.