[Chromebook] Zaktualizuj system operacyjny Chromebooka

Spis treści:

 

Jak zakończyć aktualizację?

 

Chromebook automatycznie sprawdza dostępność aktualizacji i pobiera je po połączeniu z Wi-Fi lub przez Ethernet.

 1. Gdy Chromebook pobierze aktualizację oprogramowania, w prawym dolnym rogu poszukaj powiadomienia „Update available” (dostępna aktualizacja).
 2. Wybierz Restart to Update (uruchom ponownie, aby zaktualizować).
 3. Chromebook uruchomi się ponownie i zaktualizuje.

Adnotacja: Aby dowiedzieć się więcej o najnowszych funkcjach Chromebooka, w powiadomieniu „Update available” (dostępna aktualizacja) wybierz Learn more about the latest ChromeOS update (dowiedz się więcej o najnowszej aktualizacji Chrome OS).

 

Jeśli używasz Chromebooka w pracy lub szkole:

 1. Gdy Chromebook pobierze aktualizację oprogramowania, w prawym dolnym rogu powiadomienie będzie kolorowe:
  Niebieski: Aktualizacja jest zalecana.
  Pomarańczowy: Aktualizacja jest wymagana.
 2. Wybierz Restart to update (uruchom ponownie, aby zaktualizować).
 3. Chromebook uruchomi się ponownie i zaktualizuje.

 

Sprawdź dostępność aktualizacji samodzielnie

 

 1. Włącz Chromebooka.
 2. Nawiąż na Chromebooku połączenie z Internetem.
 3. Kliknij [pasek stanu] w prawym dolnym rogu ekranu, a następnie kliknij [Settings] (ustawienia)  .
 4. W prawym dolnym rogu wybierz [ChromeOS] (system operacyjny Chrome) .
 5. W Google ChromeOS kliknij [Check for updates] (sprawdź dostępność aktualizacji) .
  Adnotacja: Gdy Chromebooku sprawdza dostępność aktualizacji, przesyła niektóre informacje do Google; są to, na przykład: numer wersji komputera i język interfejsu. Te informacje nie są powiązane z Twoim kontem Google.
 6. Jeżeli Chromebook odnajdzie aktualizację oprogramowania, automatycznie rozpocznie jego pobieranie.
  Adnotacja: Jeżeli Chromebook korzysta z połączenia internetowego na telefonie lub własnych danych komórkowych, wyśle powiadomienie ostrzegawcze o ilości danych komórkowych, które potrzebne będą doi przeprowadzenia aktualizacji. Możesz zatrzymać aktualizację lub kontynuować ją.
 7. Po zakończeniu aktualizacji możesz otrzymać komunikat informujący o konieczności ponownego uruchomienia Chromebooka. Kliknij [Restart] (uruchom ponownie), aby zakończyć instalowanie aktualizacji .

 

Więcej szczegółów można znaleźć na witrynie wsparcia Chromebooka firmy Google:

https://support.google.com/chromebook/answer/177889