[Chromebook] Resetowanie Chromebooka do ustawień fabrycznych (Powerwash)

 

Spis treści:

 

 

Wprowadzenie

Możesz sprawić, że Chromebook będzie działał jak nowy, resetując go do ustawień fabrycznych. Jeśli nie będziesz już korzystać z urządzenia, pomyśl o resetowaniu do ustawień fabrycznych. Funkcja resetowania Chromebooka określana jest także mianem Powerwash.

Resetowanie do ustawień fabrycznych usuwa wszystkie dane z dysku twardego Chromebooka, w tym wszystkie pliki w folderze Pobrane.

Przed zresetowaniem wykonaj kopię zapasową plików na Dysku Google lub zewnętrznym dysku twardym. Resetowanie do ustawień fabrycznych nie usuwa żadnych plików z Dysku Google lub zewnętrznego urządzenia pamięci masowej.

Adnotacja: Jeśli używasz Chromebooka w pracy lub szkole, nie możesz go zresetować. Poproś administratora o usunięcie danych z Chromebooka i ponowne zarejestrowanie urządzenia w sieci służbowej lub szkolnej.

Więcej szczegółów można znaleźć na witrynie wsparcia Chromebooka firmy Google.

https://support.google.com/chromebook/answer/183084?hl=en&ref_topic=3417251

 

 

 

Przed przywróceniem ustawień fabrycznych Chromebooka

Krok 1: Upewnij się, że resetowanie jest konieczne.

Możesz chcieć zresetować Chromebooka, jeśli:

 • Zobaczysz komunikat „Reset this Chrome device” (zresetuj to urządzenie Chrome)
 • Masz problemy ze swoim profilem użytkownika lub ustawieniami
 • Chromebook został przez Ciebie uruchomiony ponownie i nadal nie działa poprawnie
 • Chcesz zmienić właściciela urządzenia

Krok 2: W pierwszej kolejności wypróbuj te działania

 1. Wyłączaj pojedynczo rozszerzenia Chrome, sprawdzając za każdym razem, czy Chromebook znów działa poprawnie.
 2. Spróbuj wykonać resetowanie sprzętowe Chromebooka. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji: Jak przeprowadzić resetowanie sprzętowe Chromebooka (twardy reset)?.

Jeśli powyższe działania nie przyniosą rozwiązania problemu, przejdź do kroku 3.

Krok 3: Utwórz kopię zapasową plików (ważne)

Resetowanie do ustawień fabrycznych usuwa wszystkie informacje z dysku twardego Chromebooka, w tym ustawienia, aplikacje i pliki. Przed zresetowaniem pamiętaj, aby:

 • Zsynchronizować informacje i ustawienia z kontem Google.
 • Utworzyć kopię zapasową plików na Dysku Google lub na zewnętrznym urządzeniu magazynującym.

Resetowanie do ustawień fabrycznych nie usuwa żadnych plików z Dysku Google lub zewnętrznego dysku twardego.

 

Resetowanie Chromebooka do ustawień fabrycznych

Google udostępnia dwie metody resetowania Chromebooka do ustawień fabrycznych; możesz wybrać jedną z nich, aby przeprowadzić proces:

 

 

Metoda 1: Zresetuj Chromebooka z poziomu ustawień zaawansowanych

Adnotacja: Jeżeli nie możesz zalogować się do konta Google, spróbuj użyć skrótów klawiaturowych, aby zresetować Chromebooka.

 1. Kliknij [pasek stanu] w prawym dolnym rogu ekranu, a następnie kliknij [Settings] (ustawienia) .
 2. Rozwiń ustawienia [Advanced] (zaawansowane) i wybierz [Reset settings] (ustawienia resetowania) .
 3. Kliknij [Reset] (resetuj) w sekcji Powerwash .
 4. Wybierz [Restart] (uruchom ponownie) .
 5. Po ponownym uruchomieniu Chromebooka potwierdź, czy chcesz zresetować Chromebooka i wybierz [Powerwash].
 6. Wybierz [Continue] (kontynuuj), aby rozpocząć proces resetowania .
 7. Resetowanie zostało zakończone; Chromebook wyświetli ekran powitalny przy pierwszym użyciu. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi krokami i zaloguj się za pomocą konta Google.
  Adnotacja: Konto, na które zalogujesz się po zresetowaniu Chromebooka, będzie kontem właściciela.
 8. Po zresetowaniu Chrombooka:
  Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby skonfigurować Chromebooka.
  Sprawdź, czy problem został rozwiązany.

Jeżeli po zresetowaniu Chromebooka problem występuje nadal, spróbuj podjąć następujące działania:

Powrót do spisu treści

 

Metoda 2: Użyj skrótów klawiaturowych do zresetowania Chromebooka

 1. Wyloguj się z Chromebooka. Kliknij [pasek stanu] w prawym dolnym rogu ekranu, a następnie kliknij [Sign out] (wyloguj się) .
 2. Wciśnij na klawiaturze i przytrzymaj kombinację klawiszy Ctrl + Alt + Shift + R.
  Adnotacja: Jeżeli Chromebook jest modelem z serii Detachable i nie ma klawiatury, zapoznaj się z sekcją: Jak zresetować Chromebooka do ustawień fabrycznych (bez użycia klawiatury)?.
 3. Po wyświetleniu poniższego ekranu wybierz [Restart] (uruchom ponownie) .
 4. Po ponownym uruchomieniu Chromebooka potwierdź, czy chcesz zresetować Chromebooka i wybierz [Powerwash].
 5. Wybierz [Continue] (kontynuuj), aby rozpocząć proces resetowania .
 6. Resetowanie zostało zakończone; Chromebook wyświetli ekran powitalny przy pierwszym użyciu. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi krokami i zaloguj się za pomocą konta Google.
  Adnotacja: Konto, na które zalogujesz się po zresetowaniu Chromebooka, będzie kontem właściciela.
 7. Po zresetowaniu Chrombooka:
  Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby skonfigurować Chromebooka.
  Sprawdź, czy problem został rozwiązany.

Jeżeli po zresetowaniu Chromebooka problem występuje nadal, spróbuj podjąć następujące działania:

Powrót do spisu treści

 

Jak zresetować Chromebooka do ustawień fabrycznych (bez użycia klawiatury)?

Jeśli chcesz zresetować Chromebooka z wykorzystaniem tabletu, możesz wykonać poniższe czynności.

 1. Naciśnij jednocześnie przycisk zasilania, przycisk zwiększania głośności i przycisk zmniejszania głośności i przytrzymaj je przez około 10 sekund.
 2. Po wyświetleniu okna z prośbą o umieszczenie w gnieździe USB pamięci masowej odzyskiwania, naciśnij przycisk zwiększania głośności lub przycisk zmniejszania głośności, aby przejść do następnego menu.
 3. Po wyświetleniu następującego ekranu naciśnij jednocześnie przycisk zwiększania głośności i zmniejszania głośności.
 4. Wybierz opcję [Confirm Disabling OS Verification] (potwierdź wyłączenie weryfikacji systemu operacyjnego) za pomocą przycisku głośności (w górę lub w dół) , a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby wybrać.
 5. Wybierz opcję [Enable OS Verification] (potwierdź weryfikację systemu operacyjnego) za pomocą przycisku głośności (w górę lub w dół) , a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby wybrać.
 6. Wybierz opcję [Confirm Enabling OS Verification] (potwierdź włączenie weryfikacji systemu operacyjnego) za pomocą przycisku głośności (w górę lub w dół) , a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby wybrać. Chromebook rozpocznie proces resetowania.
 7. Resetowanie zostało zakończone; Chromebook wyświetli ekran powitalny przy pierwszym użyciu. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi krokami i zaloguj się za pomocą konta Google.
  Adnotacja: Konto, na które zalogujesz się po zresetowaniu Chromebooka, będzie kontem właściciela.
 8. Po zresetowaniu Chrombooka:
  Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby skonfigurować Chromebooka.
  Sprawdź, czy problem został rozwiązany.

Jeżeli po zresetowaniu Chromebooka problem występuje nadal, spróbuj podjąć następujące działania:

Powrót do spisu treści