Zasilacz AC iskrzy podczas podłączania do gniazda

Zasadnicza przyczyna:

Pojawiająca się iskra jest wyładowaniem łukowym. Gdy wtyczka jest podłączana do gniazda, może dojść do iskrzenia, ponieważ powierzchnia styku jest niedostateczna, ale prąd elektryczny jest mimo to przewodzony.

Z uwagi na to można zaobserwować małe ślady uszkodzeń na wtyczce. To normalne zjawisko.

  

 

Jeśli iskrzenie jest intensywniejsze lub gniazdo jest odbarwione i zdeformowane, należy zaprzestać jego użytkowania i zmienić gniazdo lub przedłużacz, aby zapewnić bezpieczeństwo.

Przyczyną może być to, iż gniazdo jest zardzewiałe lub zdeformowane, bądź poddane działaniu wilgoci, czynników utleniających, materii obcej pyłu itp.

 

Rozwiązanie: Użyj gniazda lub przedłużacza o wysokiej jakości. Wymień gniazdo lub przedłużacz, jeśli były użytkowane przez długi czas.

Przed podłączeniem do zasilacza AC sprawdź wtyk lub gniazdo pod kątem obecności materii obcej.