Menedżer zadań to narzędzie do zarządzania aplikacjami i procesami w systemie Microsoft Windows. Pozwala użytkownikowi na sprawdzenie aktualnych procesów i dostarcza istotnych informacji o wydajności komputera.
Jeśli zauważysz słabą wydajność komputera, przegrzanie, działanie wentylatora lub krótką żywotność baterii (szybkość rozładowywania baterii zależy od uruchomionych aplikacji na komputerze), możesz użyć Menedżera zadań, aby sprawdzić, czy aplikacja zużywa więcej zasoby procesora lub pamięci, niż oczekiwano.

Użyj Menedżera zadań, aby sprawdzić aplikacje z zajętym zasobem komputera

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu paska zadań, a następnie wybierz [Menedżer zadań] ①.

2. Jeśli widzisz poniższą ilustrację, kliknij [Więcej szczegółów] ②.

3. W Menedżerze zadań kliknij prawym przyciskiem myszy kolumnę Nazwa ③, a następnie wybierz [Typ] ④, aby zobaczyć, do jakiego typu należy każdy proces.

4. Jeśli chcesz zobaczyć, jak aplikacje wpływają na twój procesor, kliknij kolumnę [CPU] ⑤. Zostanie posortowany według procentu wykorzystania mocy procesora (od największego do najmniejszego) według każdego procesu po pojawieniu się strzałki w dół. 

5. Jeśli chcesz zobaczyć, jak aplikacje wpływają na twój procesor, kliknij kolumnę [CPU] ⑤. Zostanie posortowany według procentu wykorzystania mocy procesora (od największego do najmniejszego) według każdego procesu po pojawieniu się strzałki w dół. 

6. Po posortowaniu według procentu zasobów używanych przez każdy proces, zobaczysz zajęte zasoby, które należą do typu aplikacji na twoim komputerze. 

7. Jeśli chcesz zobaczyć stan wykorzystania innych zasobów (takich jak Dysk, Sieć lub GPU), postępuj zgodnie z tą metodą.

 

 

Zakończ wszelkie nieprawidłowo działające procesy

Podczas gdy obserwujesz, że niektóre aplikacje zajmują większy procent zasobów i nie używasz ich, jeśli chcesz zakończyć te procesy, spróbuj najpierw normalnie je zamknąć. (Na przykład otwórz tę aplikację i kliknij zamknij).

Jeśli nie można go normalnie zamknąć lub zasób jest nadal zajęty w Menedżerze zadań po jego zamknięciu, możesz użyć Menedżera zadań, aby wymusić jego zamknięcie.

 

 Kliknij proces prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję [Zakończ zadanie] ②, proces zostanie zamknięty.

Uwaga: jeśli typem nie jest „Aplikacja” (np. Proces systemu Windows), nie zalecamy wymuszania zamykania go, aby zapobiec nieprawidłowemu działaniu systemu.