Wymienione poniżej wyposażenie notebooka i elementy jego wyglądu mogą różnić się w zależności od regionu, kraju lub modelu. Więcej szczegółów można znaleźć w instrukcji obsługi każdego modelu.  Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji: Jak pobrać instrukcję obsługi.

 

Klawisze funkcyjne ASUS

Klawisze funkcyjne klawiatury notebooka ASUS mogą aktywować następujące polecenia:

Klawisz funkcyjny Ikona Opis
F1

Włącza lub wyłącza głośnik
F2

Zmniejsza poziom głośności głośnika
F3

Zwiększa poziom głośności głośnika
F4

Zmniejsza jasności wyświetlacza
F5

Zwiększa jasności wyświetlacza
F6

Włącza lub wyłącza touchpad
F7

Dostosowuje jasność podświetlanej klawiatury
F8

Przełącza tryb wyświetlania

Upewnij się, że drugi wyświetlacz jest podłączony do notebooka.

F9

Aktywuje ekran blokady
F10

Włącza lub wyłącza kamerę 
F11

Aktywuje narzędzie do zrzutu ekranu
F12

Uruchamia aplikację MyASUS
Fn + Esc

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję klawiszy funkcyjnych. Gdy funkcja klawiszy funkcyjnych jest włączona, można również uzyskać dostęp do klawiszy funkcyjnych, naciskając kombinację klawisza Fn i jednego z klawiszy górnego rzędu.       (F1–F12)

 

Klawisze funkcyjne Windows 10

Poniżej wymienione się klawisze funkcyjne Windows 10. Więcej informacji na temat kombinacji klawiszy skrótów zamieszczonych jest we wprowadzeniu Microsoft.

Klawisz funkcyjny Ikona Opis
Klawisz z logo Windows Otwiera menu Start.
Klawisz menu rozwijanego Wyświetla menu rozwijane.
Klawisz z logo Windows + Shift + S Aby otworzyć pasek narzędzia Snip; następnie przeciągnij kursor po obszarze, który chcesz uchwycić. Zaznaczony obszar zostanie zapisany w schowku.
Klawisz z logo Windows + Shift + kropka (.) Aby otworzyć panel emotikonów.
Klawisz z logo Windows + E Aby otworzyć eksplorator plików.
Klawisz z logo Windows + D Aby zminimalizować wszystkie otwarte okna i przejść bezpośrednio do pulpitu.
Klawisz z logo Windows + I Aby szybko otworzyć aplet ustawień; wybierz lub wyszukaj ustawienie, które chcesz zmienić.
Ctrl + X Aby wyciąć wybrany element.
Ctrl + C Aby skopiować wybrany element.
Ctrl + V Aby wkleić wybrany element.
Alt + Tab Aby przełączać pomiędzy otwartymi oknami. Wciśnij i przytrzymaj klawisz Alt, a następnie naciskaj klawisz Tab, aż zostanie wyświetlone wybrane okno — na koniec zwolnij klawisz Alt.

 

Klawiatura numeryczna

Klawiatura numeryczna jest dostępna w wybranych modelach notebooków.  Tej klawiatury można używać do wprowadzania wartości liczbowych lub jako klawiszy kierunkowych wskaźnika.  Naciśnij , aby przełączać się między użyciem klawiatury numerycznej jako klawiszy wprowadzania wartości liczbowych lub klawiszy kierunkowych wskaźnika.

**Wskazówki: Jeśli zauważysz, że za pomocą klawiatury numerycznej nie można wprowadzić wartości liczbowej, sprawdź, czy została przełączona do trybu pracy jako klawisze kierunkowe wskaźnika.**