[Windows 11/10] Zmień aplikacje startowe

Przejdź do odpowiedniej instrukcji w zależności od systemu Windows zainstalowanego na komputerze:

 

System operacyjny Windows 11

  1. Wpisz i wyszukaj [Aplikacje startowe] na pasku wyszukiwania systemu Windows, a następnie kliknij przycisk [Otwórz].
  2. W sekcji Aplikacje startowe można sortować aplikacje według nazwy, stanu lub wpływu na uruchamianie. Znajdź aplikację, którą chcesz zmienić, i wybierz opcję Włącz lub Wyłącz. Aplikacje startowe zostaną zmienione przy następnym uruchomieniu komputera.

 

 

System operacyjny Windows 10

  1. Wpisz i wyszukaj [Startup Apps] (aplikacje autostartu) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Open] (otwórz) .
  2. W sekcji Startup Apps (aplikacje autostartu) możesz sortować aplikacje według nazwy, stanu lub wpływu na uruchomienie . Znajdź aplikację, którą chcesz zmienić i wybierz Enable (włącz) lub Disable (wyłącz) — aplikacje autostartu zostaną zmienione po następnym uruchomieniu komputera.