Jak pobrać deklarację zgodności CE z witryny internetowej ASUS? (DoC)

1. Przejdź na witrynę internetową ASUS. Kliknij ① ikonę [szukaj], wprowadź  ② [nazwę modelu] swojego produktu, a następnie kliknij ③ [produkty]. (Tutaj na przykładzie X512FL).

2. Na nowej stronie dialogowej kliknij ④ [Support] (wsparcie).

3. Kliknij ⑤ [nazwę modelu], wybierz nazwę swojego modelu i kliknij ⑥ [ASUS Vivobook 15 X512FL], a następnie kliknij ⑦ [OK].

4. Kliknij ⑧ [Manual & Document] (instrukcje i dokumenty), a następnie kliknij ⑨ [Declaration of Conformity] (deklaracja zgodności).

5. Przewijaj w dół strony, można znaleźć plik w różnych ⑩ [językach]kliknij ⑪ [Download] (pobierz).