[Windows 10] Jak wyłączyć funkcję szybkiego uruchamiania w Windows

  1. Wpisz i wyszukaj [Power & sleep settings] (ustawienia zasilania i uśpienia) na pasku wyszukiwania systemu Windows , a następnie kliknij [Open] (otwórz) .
  2. Kliknij [Additional power settings] (dodatkowe ustawienie zasilania) .
  3. Kliknij [Choose what the power button does] (wybierz działanie przycisku zasilania) .
  4. Jeśli opcja szybkiego uruchamiania jest wyszarzona w Shutdown settings (ustawienia zamykania), kliknij [Change settings that are currently unavailable] (zmień ustawienia, które są obecnie niedostępne) .
  5. Usuń zaznaczenie opcji [Turn on fast startup] (włącz szybkie uruchamianie) , a następnie wybierz opcję [Save changes] (zapisz zmiany) — komputer wyłączy funkcję szybkiego uruchamiania w systemie Windows.