[Notebook] MyASUS — Obsługa klienta

1. [System Diagnosis] (diagnostyka systemu)

Można tu sprawdzić obciążenie procesora, obciążenie wentylatora (Jak usunąć kurz z wentylatora?), wykorzystanie pamięci i miejsca na dysku.

Narzędzie do diagnostyki systemu pomaga użytkownikowi zidentyfikować wszelkie napotkane problemy, informuje o ich źródłach i przedstawia natychmiastowe sugestie. Jest ono pomocne także naszym pracownikom obsługi klienta w szybkiej i dokładnej identyfikacji problemów, jeśli urządzenie wymaga naprawy.

① Wybierz część, którą chcesz sprawdzić. ② Kliknij [Checkup] (weryfikacja).

Weryfikacja w toku.

Wyświetlony wynik.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

2. [LiveUpdate] (usługa aktualizacji)

W krytycznych sytuacjach MyASUS dostarcza [Essentials] (najistotniejsze komponenty), aby pomóc użytkownikowi w bezproblemowej aktualizacji i instalacji oprogramowania. Dzięki temu użytkownicy mogą korzystać z najnowszych usług programowych.

Usługa aktualizacji LiveUpdate codziennie skanuje najnowsze i dostosowane do potrzeb użytkownika aktualizacje. Użytkownicy mogą uzyskać aktualizację oprogramowania, w tym oprogramowania BIOS, sterowników i oprogramowania układowego.

Tutaj możesz również wybrać typ, który chcesz.

Kiedy wybierzesz poniższy element, pokaże on najnowsze dostępne aktualizacje wersji oznaczoną małą czerwoną kropką, jak pokazano poniżej.

Adnotacja: Ponowna instalacja systemu operacyjnego prawdopodobnie spowoduje utratę niektórych sterowników w menedżerze urządzeń, a MyASUS może nie być w stanie porównać numeru wersji. Jeśli chcesz znaleźć listę sterowników kompatybilnych z tym urządzeniem, anuluj sprawdzanie opcji [Show the latest version updates available] (pokaż dostępne najnowsze aktualizacje) lub potwierdź, że w menedżerze urządzeń nie ma żadnych nieznanych urządzeń.

3. Aplikacja Switch i odzyskiwanie systemu

Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

 

4. [FAQ] (często zadawane pytania)

Tutaj wyświetlonych zostanie kilka często zadawanych pytań o MyASUS i modelu, którego używasz.

 

5. [Repair service] (usługa naprawy)

Repair status (status naprawy): możesz sprawdzić status naprawy przy użyciu numeru RMA lub numeru seryjnego produktu.

Repair center (centrum serwisowe): wyświetli wszystkie centra serwisowe w danym kraju.

6. [Contact ASUS] (kontakt z ASUS)

Kliknij Contact ASUS (kontakt z ASUS) i wybierz produkt.

Wybierz kategorię problemu.

Wyświetlone zostaną sekcje często zadawanych pytań (FAQ) powiązanych artykułów; możesz także skorzystać z innych metod kontaktu z ASUS.

 

Pobierz MyASUS teraz, aby uzyskać doskonałą obsługę. Kliknij poniżej!