[Notebook ProArt] Instrukcja obsługi ProArt Creator Hub

ProArt Creator Hub – Wprowadzenie

Firma ASUS zawsze koncentrowała się na scenariuszach użytkownika, wprowadzając ciągłe innowacje, doceniając sugestie użytkowników i nieustannie dążąc do zapewnienia użytkownikom najbardziej przyjaznego interfejsu użytkownika.

Może skutecznie i natychmiastowo zapewnić twórcom najlepsze monitorowanie stanu systemu i najlepsze usługi kolorystyczne.

ProArt Creator Hub to profesjonalna aplikacja do monitorowania systemu i kalibracji kolorów, stworzona z myślą o twórcach.

Poniżej przedstawiamy informacje jak korzystać z ProArt Creator Hub, aby twórcy mogli z niego czerpać maksimum korzyści.

Uwaga: ProArt Creator Hub może posiadać różne funkcje w zależności od zakupionej serii ProArt.

 

Spis treści

•ProArt Creator Hub

•Pulpit nawigacyjny (Dashboard)

•Regulacja kolorów

•WorkSmart

•Ustawienia sterowania

•Optymalizacja wydajności

•Ustawianie ProArt Creator Hub

•Aktualizowanie ProArt Creator Hub

•Jak pobrać i usunąć ProArt Creator Hub 

•Specyfikacje kompatybilności ProArt Creator Hub

•Wprowadzenie do innych produktów serii ProArt

 

ProArt Creator Hub

Ta aplikacja jest aplikacją z serii ASUS ProArt Creator. Jeśli zakupiłeś produkty z serii ProArt, możesz pomóc twórcom w ich tworzeniu poprzez aplikację ProArt Creator Hub.

Produkty serii ProArt obejmują: notebook/komputer stacjonarny/płyta główna/monitor/mysz

ProArt Creator Hub będzie się różnił w zależności od konkretnej serii ProArt, prezentując różne zintegrowane strony informacyjne.

 

Pulpit nawigacyjny  (Dashboard) 

Pulpit nawigacyjny monitoruje ogólny stan systemu. 

Uwaga: Pulpit nawigacyjny może wyświetlać różne interfejsy w zależności od zakupionego produktu serii Notebook. 

Informacje o platformie systemowej, takie jak (typ procesora/układu graficznego), pamięć, pamięć masowa, obciążenie wentylatora, grupa zadań, obciążenie procesora, kalibracja kolorów (wynik ostatniej kalibracji)

Uwaga: Kartę informacyjną na pulpicie nawigacyjnym można przeciągać, aby dostosować kolejność wyświetlania

 

Dostosuj tryb wydajności komputera

Na pulpicie nawigacyjnym dostępne są tryby: Normal (normalny) /Rendering (renderowanie)/Enable full fan speed (pełna prędkość wentylatora). Możesz dostosować wydajność systemu komputera do bieżącego użytkowania.

Wybierz "DashBoard" (pulpit nawigacyjny) > "Rendering Mode" (tryb renderowania) > "Enable Fan Full Speed Mode" (tryb pełnej prędkości wentylatora), aby ustawić wentylator komputera na maksymalną prędkość.

Uwaga: W zależności od specyfikacji twojego komputera dostępne będą różne opcje trybu pracy wentylatora

 

Regulacja kolorów

Zarządzanie kolorami

Wybierz [Color Control] (regulacja kolorów) > [Color Management] (zarządzanie kolorami), aby rozpocząć korzystanie z funkcji Color Management (zarządzanie kolorami). 

Wybierz [Oil painting] (obraz olejny) i dwukrotnie kliknij [Oil painting] (obraz olejny) lewym przyciskiem myszy. 

Umożliwi to uzyskanie analizy koloru obrazu olejnego. 

 

Kalibracja kolorów

Korekcja kolorów ekranu pozwalająca na tworzenie bardziej dokładnych obrazów.

Uwaga: Z tej funkcji należy korzystać wraz z kalibracją kolorów. W zależności od zakupionego produktu serii Notebook, dostępne mogą być różne funkcje.

Jak rozpocząć kalibrację kolorów?

1. Wybierz "Color calibration" (kalibracja kolorów) > "Start calibration" (rozpocznij kalibrację), aby uruchomić funkcję kalibracji kolorów.

Uwaga: Przed rozpoczęciem procesu kalibracji należy upewnić się, że wszystkie wymienione elementy zaawansowanego przygotowania zostały wykonane. 

Jak używać kolorymetru  do kalibracji kolorów?

1. Wybierz typ kalibratora. Uwaga: Obecnie obsługiwany jest tylko kalibrator X-rite i1Display Pro.

2. Podłącz kalibrator do komputera, a następnie kliknij [Next] (dalej).

        3. Ustaw kalibrator w odpowiedniej pozycji, a następnie kliknij przycisk [Start], aby przeprowadzić kalibrację kolorów.

 

         4. Zakończenie całego procesu kalibracji zajmie około 1 minuty 30 sekund .

 

Raport z kalibracji kolorów

Po wykonaniu zadania otrzymasz raport na dwóch stronach, który będzie przedstawiał dane i wyniki.

Ponadto, na dole raportu znajdują się 3 opcje do wyboru:

  1. Show Pattern   (pokaż wzór): Wyświetlanie porównania piktogramów między "Before" (przed) i "After" (po) kalibracji.

  2. Apply                (zastosuj): Stosuje nowy profil kalibracji w miejsce poprzedniego.

  3. Cancel                (anuluj): Pomija proces po przeczytaniu raportu i powraca do ekranu głównego tablicy DashBoard.

 

Jak sprawdzić wyniki kalibracji kolorów?

• Color Calibration History (historia kalibracji kolorów): Wybierz   
• Przeglądaj historyczny Color Calibration Report (raport z kalibracji kolorów); wybierz  
• Usuń Color Calibration Report (raport z kalibracji kolorów).

 

WorkSmart 

ASUS zapewnia dodatkowy inteligentny interfejs. Możesz połączyć oprogramowanie/aplikacje, pozwalając twórcom do otwarcia za pomocą jednego kliknięcia, oszczędzając czas przy otwieraniu aplikacji.

Jak korzystać z WorkSmart?

     • Wybierz [WorkSmart] > [Add group] (dodaj grupę)  > [+] — tak możesz wybrać aplikację, którą chcesz umieścić w grupie.

     • Edycja grupy : Wybierz  — nazwa edytowalnej grupy i funkcja aplikacji.

     • Usuń grupę  : Wybierz  — Tak możesz usunąć grupę.

      • Utwórz skrót: Wybierz  — Utwórz skrót na pulpicie; wystarczy kliknąć skrót na pulpicie, aby otworzyć grupę aplikacji.

 

Ustawienia sterowania

Dostosuj swoje produkty serii ProArt i twórz wygodniej za pomocą pokrętła ASUS Dial.

Uwaga: W zależności od zakupionego produktu serii Notebook w ustawieniach sterowania mogą być dostępne różne funkcje.

Ustawienia sterowania umożliwiają dostosowanie ustawień pokrętła ASUS Dial / niestandardowych klawiszy, a także innych powiązanych ustawień niestandardowych. Aby skorzystać z większej liczby aplikacji można użyć oprogramowania Adobe dla twórców.

Podstawowe informacje na temat ustawień sterowania można znaleźć w temacie: [Notebook] ASUS Dial - Wprowadzenie.

 

Optymalizacja wydajności
Dostosuj swoje produkty serii ProArt i twórz wygodniej za pomocą pokrętła ASUS Dial.

Uwaga: W zależności od zakupionego produktu serii Notebook w ustawieniach sterowania mogą być dostępne różne interfejsy funkcyjne.

Ustawienia sterowania umożliwiają dostosowanie ustawień pokrętła ASUS Dial / niestandardowych klawiszy, a także innych powiązanych ustawień niestandardowych. Aby skorzystać z większej liczby aplikacji można użyć oprogramowania Adobe dla twórców.

Podstawowe informacje na temat ustawień sterowania można znaleźć w temacie: [Notebook] ASUS Dial - Wprowadzenie.

 

Resource Monitor (monitor zasobów)
Monitor zasobów umożliwia użytkownikom przeglądanie aktualnego stanu wydajności komputera, w tym wyświetlanie nazwy uruchomionego procesu, informacji na temat wykorzystania procesora i pamięci RAM, a także może służyć do oznaczania kluczowych aplikacji, czyszczenia pamięci tymczasowej, zatrzymywania usług i zamykania procesów.

Wybierz opcję [Free up memory] (zwolnij pamięć) w prawym górnym rogu, aby zwolnić nadmiar pamięci w swoim urządzeniu.

  • Application (aplikacja): Możesz wybrać elementy aplikacji przed ukończeniem pracy i podzielić je na programy aplikacyjne i programy pracujące w tle według ich atrybutów.
  • Open Microsoft Task Manager (otwórz menedżera zadań Microsoft): Za pomocą tego przycisku możesz przejść do menedżera zadań.
  • End Task (zakończ zadanie): Naciśnij przycisk [End Task] (zakończ zadanie), aby wyłączyć wybraną aplikację lub proces działający w tle.

 

App Power Priority (ustawianie priorytetu aplikacji)

Przypisanie wydajności aplikacji, aby ustawić ich ważność.

Gdy uruchomiona zostaje ustawiona kluczowa aplikacja, system uruchamia ją w pierwszej kolejności i dostosowuje do ustawień środowiska odpowiednich dla pracy aplikacji.

Ustawienia kluczowych aplikacji: Ustaw najważniejsze aplikacje (maksymalnie sześć). Optymalizacja wydajności zostanie przeprowadzona zgodnie z zawartością ustawienia zaawansowanego, a ustawienia zostaną zastosowane po ponownym uruchomieniu aplikacji. 
Advanced setting (ustawienie zaawansowane): Gdy uruchomione zostają ustawione kluczowe aplikacje, wydajność zostanie zoptymalizowana zgodnie z zawartością wybraną przez użytkownika.
Save and Apply (zapisz i zastosuj): Zastosuj zmienione ustawienia.

 

Clean Files (czyszczenie plików)

Ta funkcja umożliwia czyszczenie plików tymczasowych na dysku, tworzenie listy plików wraz z ich rozmiarem i umożliwia ich usuwanie.

Disk Cleanup (czyszczenie dysku): Funkcja umożliwia usuwanie plików tymczasowych z określonego dysku komputera, tworzenie listy plików tymczasowych według pozycji i rozmiaru i umożliwia ich usuwanie.

 

Clean Files (czyszczenie plików)

Funkcja umożliwia wyszukiwanie plików o określonym rozmiarze w określonym folderze. Nadmiernie duże pliki, takie jak pliki wideo lub gry, które nie są często używane, można usunąć za pomocą organizatora plików.

Delete (usuń): usuwa wybrany plik.

 

Ustawianie ProArt Creator Hub

Do strony z ustawieniami można wejść przez prawy górny róg ProArt Creator Hub

Ustawienia ogólne umożliwiają wybór języka, zmianę ustawień prywatności, sprawdzenie wersji oprogramowania i kontakt z firmą ASUS.

 

Aktualizowanie ProArt Creator Hub 

Zaktualizuj ProArt Creator Hub, aby poznać więcej nowych funkcji.

Uwaga: Czerwone kropki na ikonie zębatki oznaczają aplikacje, które nie zostały zaktualizowane.

 

 

Announcement (ogłoszenia)

Wyświetla najnowsze wiadomości na temat ProArt Creator Hub i aktualizacji funkcji produktów.

 

 

Jak zaktualizować ProArt Creator Hub?

• Wybierz [Settings] (ustawienia) > [Update] (aktualizuj) — Tak możesz przejść na stronę aktualizacji ProArt Creator Hub.

• Wszystkie aktualizacje: Wybierz [Update All] (wszystkie aktualizacje) — Tak możesz zaktualizować wszystkie aplikacje za pomocą jednego kliknięcia.

• Aktualizacje krytyczne / Aktualizacje opcjonalne: Najpierw wykonaj aktualizacje krytyczne; po zakończeniu aktualizacji krytycznych możesz wybrać aktualizacje opcjonalne.

• Historia aktualizacji: Informacje o historii aktualizacji

 

Jak pobrać i usunąć ProArt Creator Hub?

    • Download ProArt Creator Hub (pobierz): pobierz najnowszą wersję ProArt Creator Hub ze strony  Microsoft Store .

• Remove ProArt Creator Hub (usuń): Jeśli chcesz usunąć tę aplikację, kliknij odnośnik.

 

Specyfikacje kompatybilności ProArt Creator Hub

Uwaga: ProArt Creator Hub może być używany tylko z produktami serii ASUS ProArt / Feature By ProArt. Kliknij, aby zobaczyć więcej.

     • System operacyjny: Windows 10 19H2 w wersji 64-bitowej (włącznie) i późniejszych

     • Interfejs sterowania systemem — ASUS System Control Interface v2: V2.2.2.0 (włącznie) i wersje późniejsze

 • Adobe:  2020 (włącznie) i wersje późniejsze

 

Wprowadzenie do innych produktów serii ProArt

      • [Wyświetlacz ProArt] ProArt Creator Hub — Wprowadzenie do funkcji wyświetlania