[Notebook] Tworzenie i usuwanie macierzy RAID

Spis treści

 

[Platforma INTEL] Tworzenie macierzy RAID

OSTRZEŻENIE! Należy zachować ostrożność podczas tworzenia macierzy RAID — wszystkie dane w urządzeniach pamięci masowej zostaną usunięte.

 

1. Przejdź do ustawień oprogramowania BIOS: Uruchom ponownie laptopa, następnie naciśnij klawisz <F2> podczas POST (Power-On Self-Test) i przejdź do konfiguracji oprogramowania BIOS.

2. Po przejściu do konfiguracji oprogramowania BIOS konfiguracja systemu laptopa wyświetli poniższy ekran; następnie naciśnij klawisz <F7>, aby przejść do [Advanced Mode] (tryb zaawansowany).

 

3. Na stronie [Advanced Mode] (tryb zaawansowany) wybierz opcję [Intel(R) Rapid Storage Technology], a następnie naciśnij klawisz <Enter>.

 

4. Na stronie [Intel(R) Rapid Storage Technology] wybierz opcję [Create RAID Volume] (utwórz wolumin RAID), a następnie naciśnij klawisz <Enter>.

 

5. Na stronie [Create RAID Volume] (utwórz wolumin RAID) skonfiguruj wolumin RAID: [Name] (nazwa), [RAID Level] (poziom RAID), [Select Disk] (wybierz dysk), [Strip Size] (wielkość rozdziału) i [Capacity (MB)] (pojemność (MB)).

[Name] (nazwa): Wprowadź nazwę macierzy RAID.

[RAID Level] (poziom RAID): Wybierz poziom RAID.

[Select Disk] (wybierz dysk): Wybierz dysk, z którego chcesz utworzyć RAID, wybierając [X].

[Strip Size] (wielkość rozdziału): Wybierz wielkość rozdziału RAID z zakresu 4–128 kB.

[Capacity (MB)] (pojemność (MB)): Wprowadź pojemność RAID; wartość maksymalna jest wartością domyślną.

 

6. Po zakończeniu wszystkich czynności konfiguracyjnych wybierz opcję [Create Volume] (utwórz wolumin), a następnie naciśnij klawisz <Enter>, aby utworzyć wolumin i powrócić do strony [Intel(R) Rapid Storage Technology].

 

7. Na koniec naciśnij klawisz <F10>, aby zapisać zmiany i wyjść z konfiguracji oprogramowania BIOS.

 

 

8. Po utworzeniu lub usunięciu macierzy RAID należy w następnej kolejności zainstalować system operacyjny.

Poniżej znajduje się przykład instalacji systemu operacyjnego Windows 10.

[Jak utworzyć i użyć nośnik instalacyjny do ponownej instalacji systemu Windows 10 za pomocą dysku USB?]

[Podczas instalacji Windows 10 nie można znaleźć napędów] — Ręczna instalacja sterownika IRST

[Powrót do spisu treści]

 

[Platforma INTEL] Usuwanie macierzy RAID

OSTRZEŻENIE! Należy zachować ostrożność podczas usuwania macierzy RAID — wszystkie dane w urządzeniach pamięci masowej zostaną usunięte.

 

1. Przejdź do ustawień oprogramowania BIOS: Uruchom ponownie laptopa, następnie naciśnij klawisz <F2> podczas POST (Power-On Self-Test), przejdź do konfiguracji oprogramowania BIOS, a następnie naciśnij klawisz <F7>, aby przejść do [Advanced Mode] (tryb zaawansowany).

 

2. Na stronie [Advanced Mode] (tryb zaawansowany) wybierz opcję [Intel(R) Rapid Storage Technology], a następnie naciśnij klawisz <Enter>.

 

3. Na stronie [Intel(R) Rapid Storage Technology] wybierz wolumin RAID do usunięcia, a następnie naciśnij klawisz <Enter>.

 

4. Wybierz opcję [Delete] (usuń), a następnie naciśnij klawisz <Enter>.

 

5. Po wybraniu opcji [Yes] (tak) wolumin RAID zostanie usunięty; nastąpi przejście do strony [Intel(R) Rapid Storage Technology].

 

6. Po utworzeniu lub usunięciu macierzy RAID należy w następnej kolejności zainstalować system operacyjny.

Poniżej znajduje się przykład instalacji systemu operacyjnego Windows 10.

[Jak utworzyć i użyć nośnik instalacyjny do ponownej instalacji systemu Windows 10 za pomocą dysku USB?]

[Podczas instalacji Windows 10 nie można znaleźć napędów] — Ręczna instalacja sterownika IRST

[Powrót do spisu treści]

 

[Platforma INTEL] Często zadawane pytania (FAQ)

Pyt. 1: Dlaczego na stronie konfiguracji [Advanced Mode] (tryb zaawansowany) nie ma elementu [Intel(R) Rapid Storage Technology]?

Odp. 1: Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami, aby włączyć [Intel(R) Rapid Storage Technology].

i) W menu ustawień [Advanced Mode] (tryb zaawansowany) wybierz pozycję [VMD Setup Menu] (menu konfiguracji VMD), a następnie naciśnij klawisz <Enter>.

Brak elementu [Enable VMD Controller] (włącz kontroler VMD) oznacza, że funkcja jest nieobsługiwana.

 

ii) W menu ustawień [VMD Setup Menu] (menu konfiguracji VMD) przełącz opcję [Enable VMD Controller] (włącz kontroler VMD) na [Enabled] (włączone), a następnie naciśnij klawisz <F10>, aby zapisać konfigurację i wyjść w celu zakończenia aktywacji IRST.

[Powrót do spisu treści]

 

[Platforma AMD] Tworzenie macierzy RAID

OSTRZEŻENIE! Należy zachować ostrożność podczas tworzenia macierzy RAID — wszystkie dane w urządzeniach pamięci masowej zostaną usunięte.

 

1. Przejdź do ustawień oprogramowania BIOS: Uruchom ponownie laptopa, następnie naciśnij klawisz <F2> podczas POST (Power-On Self-Test) i przejdź do konfiguracji oprogramowania BIOS.

2. Po przejściu do konfiguracji oprogramowania BIOS konfiguracja systemu laptopa wyświetli poniższy ekran;następnie naciśnij klawisz <F7>, aby przejść do [Advanced Mode] (tryb zaawansowany).

 

3. Na stronie [Advanced Mode] (tryb zaawansowany) wybierz [RAIDXpert2 Configuration Utility] (narzędzie konfiguracyjne), a następnie naciśnij klawisz <Enter>.

 

4. Na stronie [RAIDXpert2 Configuration Utility] (narzędzie konfiguracyjne) wybierz [Physical Disk Management] (zarządzanie dyskami fizycznymi), a następnie naciśnij klawisz <Enter>.

 

5. Na stronie [Physical Disk Management] (zarządzanie dyskami fizycznymi) wybierz [Select Physical Disk Operations] (wybierz operacje na dyskach fizycznych), a następnie naciśnij klawisz <Enter>.

 

6. Na stronie [Select Physical Disk Operations] (wybierz operacje na dyskach fizycznych) wybierz [Initialize Disk] (inicjalizuj dysk), a następnie naciśnij klawisz <Enter>.

 

7. Na stronie [Initialize Disk] (inicjalizuj dysk) wybierz wymagany dysk w obszarze [Select Physical Disk to Initialize] (wybierz dysk fizyczny do inicjalizacji) i przełącz na opcję [On] (Wł.), a następnie wybierz opcję [OK].

 

8. Ponownie sprawdź informacje i wybierz opcję [Yes] (tak), aby kontynuować, a następnie wróć do strony [Select Physical Disk to Initialize] (wybierz dysk fizyczny do inicjalizacji) po zakończeniu procesu.

 

9. Wróć do strony [RAIDXpert2 Configuration Utility] (narzędzie konfiguracyjne) i wybierz [Array Management] (zarządzanie macierzami), a następnie naciśnij klawisz [Enter].

 

10. Na stronie [Array Management] (zarządzanie macierzami) wybierz [Create Array] (utwórz macierz), a następnie naciśnij klawisz <Enter>.

 

11. Na stronie [Create Array] (utwórz macierz), w [Select RAID Level] (wybierz poziom RAID) wybierz poziom RAID i wybierz [Select Physical Disk] (wybierz dysk fizyczny), a następnie naciśnij klawisz <Enter>.

 

12. Na stronie [Select Physical Disk] (wybierz dysk fizyczny) dla [Select Media Type] (wybierz typ nośnika) wybierz dysk, który ma być włączony [ON] lub [Check All] (zaznacz wszystko), a następnie wybierz opcję [Apply Changes] (zastosuj zmiany).

 

13. Na stronie [Create Array] (utwórz macierz) ustaw parametry macierzy: [Array Size] (wielkość tablicy), [Array Size Unit] (wielkość jednostki tablicy), [Select Cache Tag Size] (wybierz wielkość znacznika pamięci podręcznej), [Read Cache Policy] (polityka dotycząca odczytu pamięci podręcznej) oraz [Write Cache Policy] (polityka dotycząca zapisu pamięci podręcznej).

[Array Size] (wielkość tablicy): Klucz w wymaganym rozmiarze tablicy, domyślną wartością jest maksimum.

[Array Size Unit] (wielkość jednostki tablicy): Wybierz wymaganą wielkość jednostki tablicy.

[Select Cache Tag Size] (wybierz wielkość znacznika pamięci podręcznej): Wybierz rozmiar znacznika pamięci podręcznej z zakresu 64–256 kB.

[Read Cache Policy] (polityka dotycząca odczytu pamięci podręcznej): Aby wybrać politykę odczytu. Narzędzie konfiguracyjne bez pamięci podręcznej i odczytu pamięci podręcznej.

[Write Cache Policy] (polityka dotycząca zapisu pamięci podręcznej): Aby wybrać politykę zapisu. Narzędzie konfiguracyjne bez pamięci podręcznej i ponownego zapisu pamięci podręcznej.

 

14. Po wprowadzeniu wszystkich ustawień wybierz opcję [Create Array] (utwórz macierz), a następnie naciśnij klawisz <Enter>, aby utworzyć macierz RAID.

 

15. Na koniec naciśnij klawisz <F10>, aby zapisać zmiany i wyjść z konfiguracji oprogramowania BIOS.

 

16. Po utworzeniu lub usunięciu woluminu macierzy RAID należy w następnej kolejności zainstalować system operacyjny.

Poniżej znajduje się przykład instalacji systemu operacyjnego Windows 10.

[Jak utworzyć i użyć nośnik instalacyjny do ponownej instalacji systemu Windows 10 za pomocą dysku USB?]

Podczas instalacji systemu operacyjnego Windows 10, jeśli wymagany jest sterownik AMD RAID (SATA, NVMe RAID), należy zapoznać się z zasobami dostępnymi pod tym odnośnikiem.

[Powrót do spisu treści]

 

 

[Platforma AMD] Usuwanie macierzy RAID

OSTRZEŻENIE! Należy zachować ostrożność podczas usuwania macierzy RAID — wszystkie dane w urządzeniach pamięci masowej zostaną usunięte.

 

1. Przejdź do ustawień oprogramowania BIOS: Uruchom ponownie laptopa, następnie naciśnij klawisz <F2> podczas POST (Power-On Self-Test),  przejdź do konfiguracji oprogramowania BIOS, a następnie naciśnij klawisz <F7>, aby przejść do [Advanced Mode] (tryb zaawansowany).

 

2. Na stronie [Advanced Mode] (tryb zaawansowany) wybierz [RAIDXpert2 Configuration Utility] (narzędzie konfiguracyjne), a następnie naciśnij klawisz <Enter>.

 

3. Na stronie [RAIDXpert2 Configuration Utility] (narzędzie konfiguracyjne) wybierz [Array Management] (zarządzanie macierzami), a następnie naciśnij przycisk <Enter>.

 

4. Na stronie [Array Management] (zarządzanie macierzami) wybierz [Delete Array] (usuń macierz), a następnie naciśnij klawisz <Enter>.

 

5. Na stronie [Delete Array] (usuń macierz) wybierz macierz RAID i przełącz na [ON] (wł.) lub [Check All] (zaznacz wszystko) i wybierz [Delete Array(s)] (usuń macierz(e)), a następnie naciśnij klawisz <Enter>, aby usunąć.

 

6. Potwierdź wszystkie informacje na stronie [Warning] (ostrzeżenie), a następnie w pozycji [Confirm] (potwierdź) przełącz opcję na [On] (wł.). Na koniec wybierz [Yes] (tak), aby przeprowadzić proces usuwania.

 

7. Po utworzeniu lub usunięciu woluminu macierzy RAID należy w następnej kolejności zainstalować system operacyjny.

Poniżej znajduje się przykład instalacji systemu operacyjnego Windows 10.

[Jak utworzyć i użyć nośnik instalacyjny do ponownej instalacji systemu Windows 10 za pomocą dysku USB?]

Podczas instalacji systemu operacyjnego Windows 10, jeśli wymagany jest sterownik AMD RAID (SATA, NVMe RAID), należy zapoznać się z zasobami dostępnymi pod tym odnośnikiem.

[Powrót do spisu treści]

 

[Platforma AMD] Często zadawane pytania (FAQ)

Pyt. 1: Dlaczego na stronie konfiguracji [Advanced Mode] (tryb zaawansowany) nie ma elementu [RAIDXpert2 Configuration Utility] (narzędzie konfiguracyjne)?

Odp. 1: Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami, aby włączyć [RAIDXpert2 Configuration Utility] (narzędzie konfiguracyjne).

i) W menu ustawień [Advanced Mode] (tryb zaawansowany) wybierz pozycję [SATA Configuration] (konfiguracja SATA), a następnie naciśnij klawisz <Enter>.

 

ii) W konfiguracji [SATA Configuration] (konfiguracja SATA) przełącz [SATA Mode Selection] (wybór trybu SATA) na [RAID], a następnie naciśnij klawisz <F10>, aby zapisać konfigurację i wyjść w celu zakończenia aktywacji [RAIDXpert2 Configuration Utility] (narzędzie konfiguracyjne).

Brak elementu [RAID] oznacza, że funkcja jest nieobsługiwana.

[Powrót do spisu treści]