[Router bezprzewodowy] Jak użyć kreatora do skonfigurowania routera 4G-N12 B1 (sieciowy interfejs graficzny)

Kreator prowadzi użytkownika przez podstawowe ustawienia routera, w tym ustawienia dostępu do Internetu, hasło konta logowania na stronie GUI routera oraz ustawienie SSID i hasła sieci bezprzewodowej. Dzięki tym wskazówkom można szybko i łatwo uzupełnić i włączyć podstawowe funkcje routera.

W kolejnych częściach przedstawimy jak za pomocą kreatora skonfigurować router 4G-N12 B1, poprzez sieciowy interfejs graficzny.

 

Przygotowanie:

Krok 1. Upewnij się, że masz kartę Micro SIM/USIM, która obsługuje usługi WCDMA i LTE oraz ma te usługi aktywne.

            Jeśli nie jesteś pewien, czy Twoja karta SIM obsługuje tę usługi, potwierdź to u swojego dostawcy usług internetowych.

Uwaga: 4G-N12 B1 obsługuje tylko standardową kartę Micro SIM/USIM. Prosimy zawsze wkładać adapter Micro SIM z kartą Nano SIM. Adapter Micro SIM może się zablokować, jeśli zostanie włożony bez karty.

           

 

Krok 2. Włóż kartę Micro SIM i zainstaluj anteny LTE przed włączeniem zasilania routera.

           Obraz zawierający tekst, czarny, kameraOpis wygenerowany automatycznie

        Jak pokazano na poniższym zdjęciu, należy podłączyć kabel zasilający do portu zasilania wskazanego pomarańczową ramką. Podłącz kabel sieciowy z komputera do portu Ethernet w routerze, oznaczonego żółtą ramką. Następnie naciśnij przycisk Power ON/OFF, oznaczony na niebiesko.

           

 

Strona ustawień Kreatora konfiguracji (Wizard) w sieciowym interfejsie graficznym

Krok 1. Otwórz przeglądarkę internetową i wprowadź adres IP swojego routera lub adres URL routera (http://www.asusrouter.com lub http:/router.asus.com) w sieciowym interfejsie graficznym. 

 

           

Uwaga: Zapoznaj się z tematem pomocy: Jak przejść na stronę ustawień routera (sieciowy interfejs graficzny) (ASUSWRT)?, aby dowiedzieć się więcej.

 

Krok 2. Na stronie logowania wpisz nazwę użytkownika i hasło. Domyślna nazwa użytkownika i hasło to admin / admin.

             

Uwaga: Jeśli zapomnisz nazwy użytkownika i/lub hasła, przywróć router do domyślnego stanu i konfiguracji fabrycznej.
          Zapoznaj się z tematem [Router bezprzewodowy] Jak zresetować router do domyślnych ustawień fabrycznych?, aby dowiedzieć się, jak przywrócić router do stanu domyślnego.

 

Krok 3. Z głównego pulpitu nawigacyjnego kliknij Wizard i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces konfiguracji.

           

 

Krok 4. Kliknij [Connection] (Połączenie), zakończ ustawienia i kliknij [Save] (Zapisz).

            Uwaga: Jeśli nie jesteś pewien, czy musisz wpisać poniższe informacje, potwierdź to ze swoim dostawcą usług internetowych.

          

 

Krok 5. Ustaw unikalną nazwę sieci bezprzewodowej (SSID) i hasło dla niej, a następnie kliknij przycisk [Finish].

          Obraz zawierający tekstOpis wygenerowany automatycznie

 

Krok 6. Następnie pojawi się okno informujące, że ta akcja uruchomi restart sieci WiFi routera i zapyta, czy chcesz kontynuować.

             Kliknij [OK], aby kontynuować.

         Obraz zawierający tekstOpis wygenerowany automatycznie

 

Krok 7. Po ponownym uruchomieniu router automatycznie wykryje ustawienia dostawcy usług internetowych i profil APN. Jeśli diody LED sygnału 3G/4G świecą się na zielono, można rozpocząć korzystanie z Internetu.

          

 

 

Często zadawane pytania (FAQ)

1. Co mam zrobić, jeśli zapomnę nazwy użytkownika/hasła do routera?

    Prosimy przywrócić router do stanu fabrycznego i ponownie ustawić nazwę użytkownika i hasło za pomocą kreatora.

    Prosimy zapoznać się z FAQ: [Router bezprzewodowy] Jak przywrócić router do ustawień fabrycznych?

 

 

4. Skąd pobrać oprogramowanie?

Możesz pobrać najnowsze sterowniki, oprogramowanie, firmware i podręczniki użytkownika z Centrum pobierania ASUS.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat Centrum pobierania ASUS, skorzystaj z tego linku.