[Router bezprzewodowy] Komunikat o błędzie (HSTS) pojawia się po zalogowaniu się do graficznego interfejsu sieciowego routera ASUS

Jak pokazano na zdjęciu poniżej:

Powodem pojawienia się tego komunikatu o błędzie jest przymusowe zaimplementowanie HSTS na HTTP://router.asus.com przez co przeglądarki odmawiają dostępu do HTTP://router.asus.com z wykorzystaniem prywatnego certyfikatu.

W związku z tym, jeśli do logowania do graficznego interfejsu sieciowego używasz przeglądarek, zapoznaj się z poniższymi sposobami rozwiązania problemu:

1. Zaktualizuj wersję przeglądarki do najnowszej, a następnie spróbuj ponownie otworzyć stronę logowania do graficznego interfejsu sieciowego.

2. Użyj HTTP://[IP sieci LAN] (np. HTTP://192.168.1.1).

3. Użyj innych przeglądarek i wpisz HTTP://router.asus.com, aby sprawdzić, czy możesz otworzyć stronę logowania do graficznego interfejsu sieciowego.

 

Adnotacja 1: HSTS (HTTP Strict Transport Security) jest mechanizmem zabezpieczającym Internet. Wymusza na witrynach internetowych komunikację przez Internet z wykorzystaniem szyfrowania i zapewnia bezpieczeństwo twoich danych.

Adnotacja 2: Certyfikat SSL to technika bezpiecznego szyfrowania. Podczas przeglądania stron witryn internetowych może transportować dane z wykorzystaniem szyfrowania, aby uniemożliwić innym osobom zdobycie twoich wrażliwych danych.

 

 

 

Jak pobrać (program narzędziowy / oprogramowanie układowe)?

Najnowsze sterowniki, oprogramowanie, oprogramowanie układowe i instrukcje obsługi można pobrać z Centrum Pobierania ASUS.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat Centrum Pobierania ASUS, zapoznaj się z zasobami zamieszczonymi pod tym odnośnikiem.