[Urządzenie rozszerzające zasięg] Jak znaleźć najlepszą lokalizację dla urządzenia rozszerzającego zasięg sygnału Wi-Fi?

Aby uzyskać najlepsze pokrycie sieci bezprzewodowej, umieść urządzenie rozszerzające zasięg sygnału Wi-Fi w połowie drogi między routerem a miejscem, w którym najczęściej korzystasz z urządzeń bezprzewodowych.

Adnotacja: Ważne jest, aby umieścić router i urządzenie rozszerzające zasięg wysoko i/lub na otwartej przestrzeni, unikając przeszkód, które będą odbijać lub pochłaniać sygnały, takich jak ściany, elementy metal itp.

 

Dioda LED na urządzeniu ASUS rozszerzającym zasięg sygnału Wi-Fi będzie wskazywać stan połączenia sieciowego. Jeśli jest ono podłączone do routera z silnym sygnałem, dioda będzie paliła się na biało.

Status

Kolor diody LED

Podłączone do routera z dobrym sygnałem

Pali się na biało

Podłączone do routera ze słabym sygnałem

Pali się na żółto

Brak sygnału

Pali się na czerwono

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak pobrać (program narzędziowy / oprogramowanie układowe)?

Najnowsze sterowniki, oprogramowanie, oprogramowanie układowe i instrukcje obsługi można pobrać z Centrum Pobierania ASUS.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat  Centrum Pobierania ASUS, zapoznaj się z zasobami zamieszczonymi pod tym .