[Płyta główna] Jak włączyć lub wyłączyć bezpieczny rozruch?

Zawartość

Ustawianie stanu bezpiecznego rozruchu

Sprawdzanie stanu bezpiecznego rozruchu

 

 

(Na przykładzie: ROG MAXIMUS Z790 HERO)

Ustawianie stanu bezpiecznego rozruchu

 

1. Włącz zasilanie systemu i naciśnij klawisz [Delete], aby przejść do ustawień BIOS-u [Advanced Mode] (tryb zaawansowany) jak na poniższym rysunku.

 

2. Kliknij [Boot] (rozruch), jak na poniższym rysunku.

 

3. Kliknij opcję [Secure Boot] (bezpieczny rozruch), jak na poniższym rysunku.

 

4. Domyślnym typem systemu operacyjnego jest [Other OS] (inny system operacyjny)

Other OS (inny system operacyjny): stan bezpiecznego rozruchu to off (wyłączony)

Windows UEFI mode (tryb Windows UEFI): stan bezpiecznego rozruchu to on (włączony)

 

5. Stan bezpiecznego rozruchu:

[Secure Boot State] (stan bezpiecznego rozruchu):opcja jest domyślnie zaszarzona i nie można jej ustawić ręcznie. Jest ona zsynchronizowana z funkcjami klawiszy bezpiecznego rozruchu

 

[User] (użytkownik): klawisze bezpiecznego rozruchu dostępne

[Setup] (konfiguracja): klawisze bezpiecznego rozruchu niedostępne

Opcja [Key Management] (zarządzanie klawiszami) jest zaszarzona, gdy tryb bezpiecznego rozruchu jest ustawiony na Standard

Stan bezpiecznego rozruchu w BIOSTyp systemu operacyjnegoTryb bezpiecznego rozruchuZarządzanie klawiszamiStan bezpiecznego rozruchu w systemie operacyjnym
UżytkownikInny system operacyjnyKlientDomyślnewyłączone
UżytkownikInny system operacyjnyStandardNie dotyczywyłączone
KonfiguracjaInny system operacyjnyKlientUsuń klawisze bezpiecznego rozruchuwyłączone
KonfiguracjaTryb Windows UEFIKlientUsuń klawisze bezpiecznego rozruchuwyłączone
UżytkownikTryb Windows UEFIKlientDomyślnewłączone
UżytkownikTryb Windows UEFIStandardNie dotyczywłączone

 

 

Sprawdzanie stanu bezpiecznego rozruchu

1. Naciśnij równocześnie klawisze [WIN]+[R] i wprowadź tekst msinfo32 jak na rysunku poniżej.

 

2. Znajdź opcję [Secure Boot State] (stan bezpiecznego rozruchu. Jeśli przy opcji zaznaczono Off (wyłączone), oznacza to, że bezpieczny rozruch jest wyłączony.

 

Jeśli przy opcji zaznaczono On (włączone), oznacza to, że bezpieczny rozruch jest włączony.