[Notebook/Komputer stacjonarny/AIO] Brak obrazu na wyświetlaczu po włączeniu zasilania, ale dioda zasilania świeci się

Artykuł ma zastosowanie wyłącznie do sytuacji, gdy na ekranie komputera po uruchomieniu nie wyświetla się żaden ekran, ale dioda zasilania świeci się. Jeśli przed napotkaniem tego problemu wykonałeś któryś z poniższych kroków, zapoznaj się z tym artykułem, aby uzyskać dalsze instrukcje.
Uwaga: Jeśli nie przeprowadziłeś żadnego z poniższych kroków, a twój komputer nie uruchamia się, zapoznaj się z tematem: [Notebook] Rozwiązywanie problemów — Nie można włączyć notebooka i wyświetlany jest czarny ekran.

 

Jeśli przeprowadziłeś dowolny z powyższych trzech scenariuszy, przy następnym uruchomieniu komputer musi przejść pełny cykl trenowania modułów pamięci.

W trakcie procesu trenowania pamięci nic nie będzie wyświetlane na ekranie, a trenowanie zajmie od około 1 do 3 minut w zależności od rozmiaru pamięci twojego komputera. 

W tym czasie upewnij się, że komputer jest podłączony do źródła zasilania i nie wymuszaj wyłączenia, pozwalając komputerowi wykonać pełny trening pamięci i odczekaj, aż na wyświetlaczu pojawi się ekran.

 

Jeżeli na ekranie nadal nic się nie wyświetla po odczekaniu czasu dłuższego niż 3 minuty, zapoznaj się z tym artykułem, aby znaleźć dodatkowe sposoby rozwiązania problemów: [Notebook] Rozwiązywanie problemów — Nie można włączyć notebooka i wyświetlany jest czarny ekran.