[Chromebook] Jak skonfigurować rozpoznawanie linii papilarnych w Chromebooku

Rozpoznawanie linii papilarnych umożliwia szybkie odblokowanie Chromebooka, zastępując tradycyjne wprowadzanie hasła i zapewniając większą wygodę i bezpieczeństwo. Niniejszy artykuł przeprowadzi cię przez proces konfiguracji rozpoznawania linii papilarnych na Chromebooku. Za pomocą odcisku palca możesz odblokować Chromebooka lub zalogować się na strony internetowe i w aplikacjach, które obsługują uwierzytelniania za pomocą linii papilarnych.

 

Pamiętaj, że w poniższych przypadkach do zalogowanie konieczne będzie wyłącznie hasło:

 • W przypadku ponownego uruchomienie Chromebooka
 • Gdy czujnik linii papilarnych nie rozpoznaje odcisku palca po wielu próbach
 • W przypadku przełączania użytkownika na tym samym urządzeniu
 • Po 48 godzinach w przypadku Chromebooków osobistych
 • Po 12 godzinach w przypadku Chromebooków zarządzanych przez firmę/szkołę

 

Spis treści

 

Skonfiguruj swój odcisk palca

Ta funkcja jest dostępna tylko na Chromebookach z czujnikiem linii papilarnych. Aby skonfigurować rozpoznawanie linii papilarnych, zlokalizuj czujnik linii papilarnych i upewnij się, że zalogowałeś się do swojego konta Google.

Uwaga: Czujnik linii papilarnych zazwyczaj znajduje się w pobliżu klawiatury. Jeśli nie masz pewności co do lokalizacji czujnika, zapoznaj się z instrukcją obsługi, aby uzyskać wskazówki.

 1. Kliknij [Status Bar] (pasek stanu)w prawym dolnym rogu ekranu, a następnie kliknij [Settings] (ustawienia).
 2. W Settings (ustawienia), kliknij [Security and Privacy] (Prywatność i bezpieczeństwo), a następnie wybierz [Lock screen and sign-in] (ekran blokady i logowanie).
 3. Wprowadź hasło do konta Google, aby skonfigurować bezpieczeństwo i zalogować się, a następnie kliknij [Confirm] (potwierdź).
 4. W opcji Edit Fingerprints (edytuj odciski palców) kliknij [Set up] (skonfiguruj).
 5. Kliknij [Add Fingerprint] (dodaj odcisk palca), aby zacząć tworzyć dane dotyczące odcisków palca.
 6. Upewnij się, że twój palec jest czysty i suchy, a następnie dotknij czujnika linii papilarnych jednym palcem.
 7. Wykonuj polecenia pojawiające się na ekranie, aby stale podnosić i umieszczać palec na czytniku dopóki system nie zakończy rozpoznawania.
 8. Po pomyślnym skonfigurowaniu odcisków palca kliknij [Done] (gotowe).
 9. Po zakończeniu konfiguracji odcisków palca możesz również kliknąć [Add Fingerprint] (dodaj odcisk palca), aby skonfigurować rozpoznawanie odcisków dla kolejnego palca.

Powrót do spisu treści

 

Usuń swój odcisk palca

 1. Kliknij [Status Bar] (pasek stanu)w prawym dolnym rogu ekranu, a następnie kliknij [Settings] (ustawienia).
 2. W Settings (ustawienia), kliknij [Security and Privacy] (Prywatność i bezpieczeństwo), a następnie wybierz [Lock screen and sign-in] (ekran blokady i logowanie).
 3. Wprowadź hasło do konta Google, aby skonfigurować bezpieczeństwo i zalogować się, a następnie kliknij [Confirm] (potwierdź).
 4. W opcji Edit Fingerprints (edytuj odciski palców) kliknij [Set up] (skonfiguruj).
 5. Zlokalizuj odcisk palca, który chcesz usunąć, a następnie kliknij ikonę [Delete] (usuń) obok niego.

Powrót do spisu treści

 

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, możesz również zapoznać się z pomocą dla Google Chromebook na oficjalnej stronie Google:

https://support.google.com/chromebook/answer/10364313