[Chromebook] Podłączanie do sieci Wi-Fi w Chromebooku

Niniejszy artykuł wyjaśnia proces podłączania Chromebooka do sieci Wi-Fi, konfigurowania preferencji automatycznego połączenia, ustawiania preferowanych sieci i uzyskiwania adresów MAC lub IP.

 

Podłączanie Chromebooka do sieci Wi-Fi

Domyślnie Chromebook korzysta z sieci Wi-Fi wybranej podczas początkowego procesu konfiguracji. Jeśli chcesz podłączyć się do nowej sieci, wykonaj poniższe kroki:

Upewnij się, że sieć, do której się łączysz, jest obsługiwana przez Chromebooka.

 • Otwarte sieci, które nie wymagają hasła 
 • Zabezpieczone sieci używające ustawień WEP, Dynamic WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise lub WPA2-Enterprise
 • Standardy: 802.11 a/b/g/n oraz 802.11ac w przypadku Chromebooków wyposażonych w kartę sieciową AC
 1. Kliknij [Status bar] (pasek stanu)w prawym dolnym rogu ekranu i wybierz ikonę [Wi-Fi Networks] (sieci Wi-Fi).   
  Uwaga: Jeśli widzisz nazwę swojej sieci Wi-Fi i siłę sygnału, twój Chromebook jest już podłączony do sieci Wi-Fi.   
 2. Włącz Wi-Fi. Twój Chromebook automatycznie wyszuka dostępne sieci i utworzy ich listę.   
 3. Na liście wybierz sieć Wi-Fi, do której chcesz się podłączyć .   
  (: Sieć otwarta. : Sieć zabezpieczona). 
 4. W przypadku podłączenia do sieci zabezpieczonej, wprowadź hasło do siecii kliknij [Connect] (podłącz).  

 

Zarządzanie sieciami Wi-Fi

Jeśli na twoim Chromebooku zapisałeś wiele sieci, możesz wybrać domyślną sieć bezprzewodową, z którą ma łączyć się twoje urządzenie.

Domyślnie Chromebook będzie próbować połączeń z siecią w następującej kolejności:

 • Przewodowa lokalna sieć komputerowa (LAN)
 • Zabezpieczona sieć bezprzewodowa
 • Niezabezpieczona sieć bezprzewodowa
 • Sieć danych komórkowych (używana tylko, jeśli twój Chromebook może korzystać z pakietu transmisji danych)

 

Automatyczne łączenie do sieci

Jeśli w twoim obszarze znajduje się wiele sieci Wi-Fi, możesz wybrać, aby Chromebook automatycznie łączył się z określoną siecią.

 1. Upewnij się, że jesteś podłączony do sieci Wi-Fi.
 2. Kliknij [Status bar] (pasek stanu) w prawym dolnym rogu ekranu i wybierz [Settings] (ustawienia)
 3. W ustawieniach sieci kliknij [Wi-Fi]
 4. Wybierz swoją sieć
 5. Włącz opcję [Automatically connect to this network] (automatycznie podłącz do tej sieci)

 

Konfigurowanie preferowanych sieci

Jeśli w twoim obszarze dostępnych jest wiele sieci Wi-Fi, możesz ustawić, aby Chromebook wybierał określoną sieć przed innymi.

 1. Upewnij się, że jesteś podłączony do sieci Wi-Fi.
 2. Kliknij [Status bar] (pasek stanu)w prawym dolnym rogu ekranu i wybierz [Settings] (ustawienia)
 3. W ustawieniach sieci kliknij [Wi-Fi]
 4. Wybierz swoją sieć
 5. Włącz opcję [Prefer this network] (preferuj tę sieć)

 

Znajdź swój adres MAC lub adres IP

Jeśli chcesz zobaczyć adresy MAC lub IP, wykonaj poniższe kroki:

 1. Kliknij [Status bar] (pasek stanu)w prawym dolnym rogu ekranu i wybierz ikonę [Wi-Fi Networks] (sieci Wi-Fi)
 2. Kliknij ikonę [Information] (informacje) w górnej części okna, aby wyświetlić adresy IP i IPv6 Chromebooka.   
  Uwaga: Twój adres MAC jest oznaczony słowami "Wi-Fi."

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, możesz również zapoznać się z tematami pomocy dla Chromebooka na oficjalnej stronie internetowej Google:

https://support.google.com/chromebook/answer/1047420

https://support.google.com/chromebook/answer/1056578