Sprawdz status naprawy

Your selected Country/Region is Poland

Select different country/region

Nie ma możliwości sprawdzenie statusu naprawy w wypadku w którym sprzęt zgłoszony został przez sklep lub bezpośrednio u dystrybutora. Proszę o kontakt ze sprzedawcą lub dystrybutorem odnośnie statusu naprawy.

Przewidywany termin zakończenia naprawy jest wartością szacunkową zależną od rzeczywistego stadium naprawy.

Sprawdź według numeru RMA

Numer RMA
Numer seryjny produktu.

Sprawdź