Używając USB 3.0 i bezprzewodowego urządzenia USB o częstotliwości 2.4GHz w tym samym czasie można doświadczyć zakłóceń radiowych.

W pewnych okolicznościach może wystąpić zakłócenie radiowe podczas używania urządzeń podłączonych do portu USB 3.0 (dyski twarde lub pamięci flash) i urządzenia USB o częstotliwości 2.4GHz (np. myszki bezprzewodowe, klawiatury, słuchawki wireless) w tym samym czasie.

Urządzenia USB 3.0 mogą wpływać na bezprzewodowe urządzenia USB o częstotliwości 2.4GHz, w konsekwencji może spaść prędkość transmisji bezprzewodowej.

Użytkownik może doświadczyć opóźnionej rekacji myszy lub klawiatury, braku rekacji na klawisze lub ruchy myszy, zmieniejszenia używalnego dystansu pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.

Zastosuj się do poniższych zaleceń, aby wyeliminować lub ograniczyć te zakłócenia .

1.     Jeśli Twoje urządzenie ma więcej niż dwa porty USB, rozdziel swoje urządzenia USB 3.0 od bezprzewodowych odbiorników na tak duży dystans jak to jest możliwe.

2.     Jeżeli odbiorniki bezprzewodowe USB i urządzenia USB 3.0 są podłączone po tej samej stronie.

Umieść swój odbiornik USB najbliżej jak to możliwe urządzeń bezprzewodowych (np. mysz, klawiatura, słuchawki, itp.).

Możesz również użyć przedłużki USB, aby jak najbardziej oddalić podłączone urządzenia USB.