[Telefon] Jak wykonać reset sprzętowy na telefonie?

Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje, możesz również kliknąć poniższy link do filmu ASUS Youtube, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak wykonać reset sprzętowy telefonu

https://www.youtube.com/watch?v=hOZu3A2YY6E

 

Jeżeli nie jesteś w stanie użyć opcji "Ustawienia fabryczne" w Ustawieniach systemu, możesz użyć funkcji "recovery mode" aby przywrócić telefon do ustawień fabrycznych. Aby wykonać reset do ustawień fabrycznych, prosimy zapoznać się z przykładami poniżej.

Kroki do wykonania resetu sprzętowego mogą różnić się w zależności od modelu.

 

Uwaga:

1. Wszystkie dane na Twoim telefonie zostaną bezpowrotnie utracone po resecie.

2. Przed wykonaniem resetu upewnij się, że poziom naładowania baterii jest powyżej 15%, lub podłącz ładowarkę na czas resetu fabrycznego.

3.  Po zatwierdzeniu resetu, proces zajmie ok. 4-8 minut zanim pojawi się ekran konfiguracji.

 

ZS676KS / ZS673KS / ZS672KS / ZS590KS / ZS630KL

1. Gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij (i przytrzymaj) przycisk zwiększania głośności, a następnie naciśnij (i przytrzymaj) przycisk zasilania.

    Gdy urządzenie zawibruje, zwolnij klawisz zasilania (nadal trzymając klawisz zwiększania głośności), aby przejść do trybu Fastboot.
   

2. Wybierz opcję "RECOVERY MODE" (Tryb odzyskiwania) za pomocą przycisku zmniejszania głośności (lub zwiększania głośności), a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby potwierdzić.
   

3. Wybierz opcję "Wipe data/factory reset" za pomocą przycisku zmniejszania głośności (lub zwiększania głośności), a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby potwierdzić.
   

4.Wybierz opcję "Tak" za pomocą przycisku zmniejszania głośności (lub zwiększania głośności), a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby rozpocząć resetowanie.
   

5. Po zakończeniu resetowania wybierz opcję "Reboot system now" i naciśnij klawisz zasilania, aby ponownie uruchomić urządzenie.
   

 

 

ZE500KG / ZE500KL / ZE550KL / ZE551KL / ZD551KL / Zenfone 3 series / Zenfone 4 series  / Zenfone 5 series

1. Gdy telefon jest wyłączony, wciśnij i przytrzymaj przycisk przyciszenia oraz kolejno wciśnij i przytrzymaj przycisk uruchomienia.

    Po zawibrowaniu telefonu należy puścić przycisk uruchomienia, ale dalej trzymaj przycisk przyciszenia aby wejść do trybu recovery.

2. Wybierz "wipe data/factory reset" ("Usunięcie danych/reset do ustawień fabrycznych") nawigując klawiszem przyciszenia (lub podgłoszenia) i potwierdź, krótko wciskając przycisk uruchomienia.
   

3. Wybierz "Yes -- delete all user data" ("Tak, usuń wszystkie dane użytkownika") nawigując przyciskiem przyciszenia lub podgłoszenia i potwierdź przyciskiem uruchomienia, aby ropocząć proces przywracania.
   

4. Gdy reset się zakończy, wybierz "reboot system now" ("zrestartuj system teraz") i potwierdź przyciskiem uruchomienia, aby uruchomić normalnie telefon.
      

 

 

A500KL

1. Gdy telefon jest wyłączony, wciśnij i przytrzymaj przycisk przyciszenia oraz kolejno wciśnij i przytrzymaj przycisk uruchomienia.

    Po zawibrowaniu telefonu należy puścić przycisk uruchomienia, ale dalej trzymaj przycisk przyciszenia aby wejść do trybu recovery.

2. Po ukazaniu się ekranu takiego, jak poniżej wybierz opcję "1. Enter SD download mode" nawigując przyciskiem przyciszenia i potwierdzając przyciskiem uruchomienia.
   

3. Wybierz "wipe data/factory reset" ("Usunięcie danych/reset do ustawień fabrycznych") nawigując klawiszem przyciszenia (lub podgłoszenia) i potwierdź, krótko wciskając przycisk uruchomienia.
   

4. Wybierz "Yes -- delete all user data" ("Tak, usuń wszystkie dane użytkownika") nawigując przyciskiem przyciszenia lub podgłoszenia i potwierdź przyciskiem uruchomienia, aby ropocząć proces przywracania.
   

5. Gdy reset się zakończy, wybierz "reboot system now" ("zrestartuj system teraz") i potwierdź przyciskiem uruchomienia, aby uruchomić normalnie telefon.
   

 

 

ZE550ML / ZE551ML / A500CG (Android 5.0)

1. Gdy telefon jest wyłączony, wciśnij i przytrzymaj przycisk przyciszenia oraz kolejno wciśnij i przytrzymaj przycisk uruchomienia.

    Po zawibrowaniu telefonu należy puścić przycisk uruchomienia, ale dalej trzymaj przycisk przyciszenia aby wejść do trybu Fastboot.

2. Wybierz "RECOVERY MODE" nawigując przyciskiem przyciszenia lub podgłoszenia i potwierdź, wciskając krótko przycisk uruchomienia.
   

3. Powinien pokazać się poniższy ekran po ponownym uruchomieniu urządzenia.

    Wciśnij i przytrzymaj przycisk uruchomienia, kolejno krótko wciśnij przycisk podgłoszenia.
   

4. Wybierz "wipe data/factory reset" ("Usunięcie danych/reset do ustawień fabrycznych") nawigując klawiszem przyciszenia (lub podgłoszenia) i potwierdź, krótko wciskając przycisk uruchomienia.
   

5. Wybierz "Yes -- delete all user data" ("Tak, usuń wszystkie dane użytkownika") nawigując przyciskiem przyciszenia lub podgłoszenia i potwierdź przyciskiem uruchomienia, aby ropocząć proces przywracania.
   

6. Gdy reset się zakończy, wybierz "reboot system now" ("zrestartuj system teraz") i potwierdź przyciskiem uruchomienia, aby uruchomić normalnie telefon.
   

 

 

ZE500CL

1. Gdy telefon jest wyłączony, wciśnij i przytrzymaj przycisk prodgłoszenia oraz kolejno wciśnij i przytrzymaj przycisk uruchomienia.

    Po zawibrowaniu telefonu należy puścić przycisk uruchomienia, ale dalej trzymaj przycisk podgłoszenia, aby wejść do trybu Fastboot.


2. Wybierz "RECOVERY MODE" nawigując przyciskiem przyciszenia lub podgłoszenia i potwierdź, wciskając krótko przycisk uruchomienia.
   

3. Wybierz "wipe data/factory reset" ("Usunięcie danych/reset do ustawień fabrycznych") nawigując klawiszem przyciszenia (lub podgłoszenia) i potwierdź, krótko wciskając przycisk uruchomienia.
   

4. Wybierz "Yes -- delete all user data" ("Tak, usuń wszystkie dane użytkownika") nawigując przyciskiem przyciszenia lub podgłoszenia i potwierdź przyciskiem uruchomienia, aby ropocząć proces przywracania.
   

5. Gdy reset się zakończy, wybierz "reboot system now" ("zrestartuj system teraz") i potwierdź przyciskiem uruchomienia, aby uruchomić normalnie telefon.
   

 

 

A500CG (Android 4.4)

1. Gdy telefon jest wyłączony, wciśnij i przytrzymaj przycisk prodgłoszenia oraz kolejno wciśnij i przytrzymaj przycisk uruchomienia.

    Po zawibrowaniu telefonu należy puścić przycisk uruchomienia, ale dalej trzymaj przycisk podgłoszenia aby wejść do trybu Fastboot.

2. Wybierz "RECOVERY" nawigując przyciskami podgłoszenia lub przyciszenia i potwierdź przyciskiem uruchomienia.
   

3. Powinien pokazać się poniższy ekran po restarcie.

    Najpierw wciśnij przycisk przyciszenia i kolejno podgłoszenia.
   

4. Wybierz "Yes -- delete all user data" ("Tak, usuń wszystkie dane użytkownika") nawigując przyciskiem przyciszenia lub podgłoszenia i potwierdź przyciskiem uruchomienia, aby ropocząć proces przywracania.
   

5. Gdy reset się zakończy, wybierz "reboot system now" ("zrestartuj system teraz") i potwierdź przyciskiem uruchomienia, aby uruchomić normalnie telefon.
   

 

Jeżeli problem dalej nie jest rozwiązany po przywróceniu ustawień fabrycznych, zalecamy kontakt z lokalnym centrum serwisowym.