[ZenFone] Rozwiązywanie problemów - Problemy z wykonywaniem i odbieraniem połączeń głosowych

Postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

 

1. Sprawdź, czy Tryb samolotowy jest wyłączony:

Gdy Tryb samolotowy jest włączony, nie będziesz w stanie wykonywać i odbierać połączeń telefonicznych/wiadomości tekstowych za pomocą swojego urządzenia Zenfone, jak również uzyskać dostępu do usług związanych z transmisją danych, takich jak wiadomości e-mail czy Internet.

Przesuń palcem w dół w górnej części ekranu aby uzyskać dostęp do menu Szybkich Ustawień

lub naciśnij Ustawienia > Połączenia > Usuń zaznaczenie, aby wyłączyć Tryb samolotowy.2. Sprawdź ustawienia karty SIM:

Naciśnij Ustawienia Połączenia > Karta SIM > Zaznacz kartę SIM z której chcesz korzystać.

 

3. Upewnij się, że urządzenie ma co najmniej 2 słupki sygnału.

Słaba siła sygnału sieci komórkowej może utrudniać wykonywanie lub odbieranie połączeń.

 

4. Spróbuj ponownie uruchomić urządzenie

Wciśnij i przytrzymaj przycisk Włącznika przez 2-3 sekundy > Naciśnij Uruchom ponownie.

 

5. Wykonaj kopię danych i spróbuj wykonać reset urządzenia do ustawień fabrycznych.

Uwaga: Po zresetowaniu wszystkie dane, aplikacje, ustawienia i informacje osobiste zostaną usunięte po inicjalizacji urządzenia.

 

Jeżeli powyższe kroki nie rozwiązały twojego problemu, skontaktuj się z centrum pomocy ASUS celem uzyskania dodatkowego wsparcia.

Informacje te mogą nie być odpowiednie dla wszystkich produktów z tej samej kategorii/serii. Niektóre zrzuty ekranu i operacje mogą się różnić w zależności od posiadanej wersji oprogramowania.