[Telefon] Funkcja automatycznego nagrywania rozmów

Aby włączyć funkcję automatycznego nagrywania rozmów na telefonie:

1. Otwórz aplikację Settings (ustawienia) na telefonie.
2. Stuknij Network & internet (sieć i Internet) > Call (połączenia) > Advanced (zaawansowane) > Call recording (nagrywanie rozmów).


3.. Zaznaczyć opcję "auto call recording" (automatyczne nagrywanie rozmów).


4. Wszystkie zarejestrowane rozmowy zostaną zapisane w folderze: Internal storage (pamięć wewnętrzna) > Recordings (nagrania) > callrecordings (nagrania rozmów).